-900

Profeet uit het antieke Midden-Oosten,
geboren in Azerbeidjan (in het noorden van Perzië).

Stichter van Perzië (het huidige Iran). In het Grieks wordt hij Zoroaster genoemd. Het is onduidelijk wanneer de profeet geleefd heeft. De schattingen lopen uiteen van de twaalfde tot de zesde eeuw voor Christus. Zoroaster is de grondlegger van het zoroastrisme, dat de staatsgodsdienst van het Oude Perzië vormt. Deze religie is de eerste wereldgodsdienst en de eerste vorm van monotheïsme, al is er eigenlijk sprake van twee goden: een goede en een slechte. Het is de taak van de mensen voor de goede te kiezen. De god van het goede, de god van het licht, is Ormudz. De god van het kwaad is Ahriman. Beide goden stammen oorspronkelijk af van de Wijze Heer, Ahura Mazda.

Vanwege zijn monotheïstische grondslag wordt het zoroastrisme beschouwd als van invloed op jodendom, christendom en islam. Het zoroastrisme is tevens een sociaal-religieuze leer, waarbinnen opgekomen wordt voor de armen. Volgens deze leer is het lot van de mensen na de dood vastgelegd en zal de huidige wereld vergaan. De Faravahar is het belangrijkste symbool van het zoroastrisme. Hiermee wordt de geest van de mens bedoeld, die vastligt voor de geboorte en die blijft voortbestaan na de dood.

Als de Arabieren in de negende eeuw Perzië veroveren verdwijnt het zoroastrisme uit de regio. Wel overleeft het zoroastrisme in India, waar het de basis vormt van de Parsi-godsdienst. Tegenwoordig (2006) zijn er nog zo’n 200.000 aanhangers van het zoroastrisme in de wereld, van wie 100.000 in India.

Meer informatie:

Een interessant artikel over hoe het zoroastrisme de Joodse religie – en daarmee de christelijke en islamitische – lijkt te hebben beïnvloed (auteur Jason M Silverman, Trinity College Dublin, October 2011): http://www.bibleinterp.com/articles/sil358017.shtml
Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten