De slang is volgens de bijbel het listigste dier op aarde. Zo’n slimme slang verleidt volgens Genesis 3 de eerste vrouw op aarde, Eva. Ze wordt ertoe aangezet een verboden vrucht van een boom te plukken en er een hap uit te nemen. Zij verleidt haar man Adam, de eerste man op aarde, hetzelfde te doen.
Vanaf dit moment is sprake van de zondeval. Nu weten mensen het verschil tussen goed en kwaad. Prompt worden Adam en Eva de Hof van Eden, oftewel het paradijs, uitgejaagd. Het betekent het einde van de paradijselijke toestand waarin de eerste mensen – nog steeds volgens de bijbelse traditie – hebben geleefd.
Het woord zondeval komt overigens in de bijbel niet voor. Eeuwenlang hebben gelovigen zeker geweten dat het verhaal werkelijk gebeurd was. Het was dus niet God die het slechte in de mens heeft ingebakken. Nee, het was de duivel die de mens slecht gemaakt heeft.

 

Verborgen schat

Volgens het bijbelverhaal mocht Adam in de hof van Eden overal vrijelijk van snoepen. Maar er was een voorwaarde aan verbonden. Midden in de tuin stond een testboom. Dat was ‘de boom van de kennis van goed en kwaad’’. Daar moest hij van afblijven. Opvallend is de volgorde: Adam krijgt eerst de waarschuwing te horen en vervolgens verschijnt Eva op het toneel. Eva weet heel goed dat de boom verboden vruchten draagt. Toch weet de slang haar wijs te maken dat een hap van de verboden vrucht haar niet het leven zal kosten. Ze laat zich door het ‘listigste dier van het veld’, overhalen. Nog erger, ze verleidt haar man Adam, de eerste man op aarde, hetzelfde te doen. De slang symboliseert satan, de duivel, de tegenspeler van God.

Was het een appel?

Negen van de tien mensen denken dat het om een appel gaat. Uit het bijbelverhaal valt dat niet op te maken. Van de vorm van de boom en de vorm en smaak van de vruchten weten we niets. Sommige bronnen melden dat het misschien wel om een boom gaat die we in onze tijd niet meer kennen: een uitgestorven soort. Vaagheid wordt vaker in verband gebracht met mythologie. Dat het verhaal botst met moderne wetenschappelijke opvattingen over ‘het ontstaan der soorten’ (de evolutietheorie, het darwinisme) wordt er niet altijd bij verteld.

Straf

Vanaf dit moment weten Adam en Eva het verschil tussen goed en kwaad. Met hun ongehoorzaamheid maken ze zelf een eind aan de paradijselijke toestand waarin zij, de eerste mensen op aarde, hebben geleefd. Ze raken hun status van eeuwig leven kwijt en worden sterfelijk. Ze ontdekken dat ze naakt rondlopen en plotseling schamen ze zich daarvoor. Ze verstoppen zich voor God. Poging tot verklaring van een paar merkwaardige menselijke trekjes? Volgens de christelijke traditie maakt God met de komst van Jezus Christus een eind aan het gevolg van de zondeval: de erfzonde.

Uitleg

Voor het verhaal van de zondeval zijn allerlei verklaringen bedacht. De ene is nog ingewikkelder dan de andere. Zoeken op internet (bijv. adam eva zondeval appel) levert honderden commentaren op. Een opmerkelijke toelichting geeft http://www.gedachtelichaam.be/erfzondeadameneva.html. Adam en Eva kregen waar ze om vroegen: een wereld van conflict, ongelijkheid, strijd. Op http://www.vrijezending.nl/docs/appel.htm krijgt het verhaal zelfs een seksueel tintje. Een groot deel van de gelovigen van vandaag neemt het verhaal niet meer letterlijk: men ziet het meer als symbooltaal, als (Joodse) mythologie.

Meer informatie:

http://www.scheppingofevolutie.nl/

http://www.dlinde.nl/schep_ev.htm

http://www.skepsis.nl/ontwerp.html

http://home.planet.nl/~gkorthof/korthof3.htm

http://www.creaton.nl/

http://www.bijbelstudie.org/herschepping/02sg/a.htm

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten