Broederschap.
Genootschap op filosofische grondslag, dus geen kerkgenootschap.
Wereldwijde beweging met miljoenen leden.

 

De beweging ontstaat in de zeventiende en achttiende eeuw in Engeland en Schotland, met verschillende loges, ofwel verenigingen, uitsluitend bedoeld voor mannen. In 1717 besluit een viertal loges zich te verenigen in de Grand Lodge of London. Een paar jaar later worden de regels van het genootschap vastgelegd en begint de vrijmetselarij aan een opmars in Engeland, Ierland, Schotland en de huidige Benelux.

Afkomst, etniciteit, taal, stand en opleidingsniveau zijn binnen de vrijmetselarij niet van belang. De maakbaarheid van de samenleving is een centraal geloofspunt. Vrijmetselaars hebben vijf grondidealen: vrijheid, gelijkheid, broederschap, tolerantie en menselijkheid. Hierbij speelt het individu een belangrijke rol. Vrijmetselaars gaan op zoek naar hun eigen waarheid en ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Discriminatie is onder Vrijmetselaars uit den boze.

Vrijmetselarij is omgeven door mysterie, omdat vrijmetselaars een eed afleggen waarin zij zweren te zwijgen over wat er gaande is binnen de loge. Wie lid wil worden moet een inwijdingsritueel ondergaan.

Vrijmetselaars kunnen in principe ook lid zijn van een kerkgenootschap. Schrijver Ab Caransa schreef het boek Vrijmetselarij en Jodendom. De wereld een Tempel (2001). Caransa is zowel lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam als van de Amsterdamse vrijmetselaarsloge Concordia Vincit Animos nr. 5.

Er zijn verbanden te leggen tussen de opkomst van de vrijmetselarij en de opkomst van de Verlichting en de Joodse Verlichting. Aan het einde van de zeventiende en in de achttiende eeuw zijn het de vrijmetselaars, de Rozenkruisers en de joden die een nieuwe economische orde, waarin de middeleeuwse gilden niet langer bestonden, verwelkomen.

Zowel in de christelijke als de moslimwereld wordt de beweging niet door iedereen omarmd. In het handvest van Hamas wordt zelfs openlijk aangekondigd dat, zodra de islam in een land de meerderheid haalt, de Vrijmetselarij zal worden vernietigd. Hetzelfde geldt voor broederschappen als Lions en Rotary. Hamas beschuldigt de beweging, samen met eerdergenoemde clubs, onder meer van steun aan de ‘zionistische entiteit’ en het bevorderen van alcoholverslaving.

 

Meer informatie:

http://www.vrijmetselarij.nl/

http://www.freemasonry.org/

http://freemasonrywatch.org/

http://www.saintsalive.com/freemasonry.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij

http://www.stelling.nl/vrijmetselarij/

http://www.homepages.hetnet.nl/~marteau7/lamers/page4.html

http://www.destroyfreemasonry.com/

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten