Urbanus II
(1042-1099)

Paus van 1088 tot 1099.

 

· Geboren in Frankrijk, studeert in Reims, verhuist in 1070 naar Cluny en wordt in 1078 bisschop van Ostia.
· Roept op tot de kruistochten in 1095 – tijdens het concilie van Clermont. Hij wil dat christenen Jeruzalem bevrijden uit de handen van de moslims.
· Over de achtergrond van zijn oproep wordt nog steeds gespeculeerd. Volgens sommigen wilde hij de oostelijke en de westelijke kerk met elkaar verenigen. Anderen menen dat hij slechts veilige doorgangsroutes wilde creëren van en naar het Heilige Land, met het oog op de vele katholieke pelgrims. Ook wordt gezegd dat hij een einde wilde maken aan de twisten binnen het feodale systeem in Europa. Hij zou hebben gemeend dat dat mogelijk is door het vechten tegen een gezamenlijke vijand. Tot slot meent men wel dat hij erop uit was de macht van de Rooms-katholieke kerk in het nabije oosten te verstevigen.
· Urbanus II heeft de kruistochten niet meegemaakt: hij stierf in 1099.

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten