Twee antieke steden in Libanon.

Ontwikkelen zich in de tijd van de Feniciërs (Phoeniciërs) tot twee belangrijke havensteden. Na het bewind van de Feniciërs komen de steden onder de Assyriërs. In de zesde eeuw voor Christus worden Tyrus en Sidon veroverd door Nebukadnezar III en komen zo onder Babylonisch bewind. Sidon is gemakkelijker te veroveren dan Tyrus. Na de val van Babylonië komen de havensteden onder Perzische heerschappij. Dit betekent een bloeitijd. Na de Perzen nemen de Grieken het in de vierde eeuw voor Chr. over. Alexander de Grote verovert Tyrus en Sidon. Beide steden komen voor in de Bijbel. Volgens de Bijbel worden de steden door God vervloekt. Ze worden heidense steden genoemd. Als straf wordt de ondergang van de steden door God aangekondigd. De steden zouden een anti-joodse traditie te hebben. Joden zouden in de beide plaatsen van oudsher als minderwaardig zijn beschouwd. Volgens sommige bijbelgedeelten willen de steden Israël ‘verdelgen’. Tegenwoordig heten de steden Sur en Saida. Wanneer het gaat over het conflict tussen Israël en zijn Arabische buurlanden en de houding van Libanon ten aanzien van de Joodse Staat, wordt Tyrus en Sidon ook wel als synoniem gebruikt voor Libanon. 

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten