Harry S. Truman
(1884-1972)

32e president van de Verenigde Staten van Amerika (1945-1953).

 

 • Vraagt in 1945 aan Groot-Brittannië toegang tot Palestina voor 100.000 joden, maar Groot-Brittannië weigert uit angst voor een conflict met de Arabieren.
 • Is in eerste instantie tegen het oprichten van een Joodse staat. Hij is bang is dat er te veel Amerikaanse inzet nodig zal zijn om het gebied te verdedigen tegen de omringende Arabische landen.
 • Verklaart op een persconferentie in 1945 dat hij het plan van de senatoren Taft en Wagner om een Joodse staat te stichten in Palestinaniet steunt en dat hij wil wachten op het oordeel van de Anglo-American Committee of Inquiry. Die commissie oordeelt positief over het toelaten van 100.000 joden, maar raadt het splitsen van Palestinaen het stichten van een Joodse staat af.
 • Op 4 oktober 1946, na druk van anderen, kondigt Truman in een toespraak aan dat de Amerikaanse regering het stichten van “een levensvatbare Joodse staat in een passend deel van Palestina” kan steunen.
 • Schrijft later die maand een brief aan de koning van Saudi-Arabië waarin hij zijn steun voor een Joodse staat uitlegt en de koning uitnodigt in de VSom over de kwestie te overleggen. Hiermee breekt Truman de belofte die Roosevelt aan koning Saud heeft gedaan, dat de VS geen beleid zullen bepalen zonder overleg met zijn Arabische contactpersonen.
 • De Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën proberen Truman intussen van zijn plannen voor opsplitsing van Palestinaaf te brengen. Ze wijzen erop dat een toename van de Joodse bevolking in Palestina de invloed van de communistische Sovjetunie in dat gebied zal vergroten. Veel nieuwe immigranten zijn uit het Oostblok afkomstig. Ook de omringende Arabische landen staan onder invloed van de Sovjet-Unie.
 • Ernest Bevin (1881-1951), de Britseminister van Buitenlandse Zaken, geeft aan dat de Britse troepen niet zullen vechten om met geweld een pro-Israëlisch beleid door te drukken in Palestina. Hij geeft de VS en Truman’s dwingende voorkeur voor Joodse immigratie de schuld van de hele situatie en draagt de kwestie over aan de Verenigde Naties.
 • In april 1947 vormen de VNde zgn. UNSCOP-commissie, die een oplossing moet gaan uitwerken voor Palestina. De Sovjetunie verklaart voor opsplitsing te zijn.
 • De grote media-aandacht voor de wandaden van de Brittentegen Joodse immigranten die onderweg zijn naar Palestina zorgt voor een omslag in de publieke opinie. Tegen het einde van 1947 zijn veel Amerikanen voor een opsplitsing en de stichting van een Joodse staat.
 • Vanuit de rest van de Amerikaanse regering in 1947 komt druk om een zgn. ‘trusteeship’ – een organisatie van toezicht van de VNover Palestina – door te voeren. Truman houdt vast aan zijn voorkeur voor het oprichten van een Joodse staat. Twee factoren spelen een rol: de publieke opinie in Amerika, die duidelijk vóór scheiding is, en kritiek van de Republikeinen dat Truman niet genoeg steun biedt aan de Joden. In het zicht van de verkiezingen zou zijn positie ernstig geschaad kunnen worden.
 • Ondertekent in 1948 – binnen elf minuten nadat de staat Israëlis uitgeroepen – in een verklaring de formele erkenning van Israël door de Verenigde Staten.

 • Geboren in Lamar, Missouri in 1884. Groeit op in Independence. Werkt 12 jaar lang als boer in Missouri.
 • Dient tijdens de Eerste Wereldoorlogin Frankrijk als kapitein.
 • Trouwt na zijn terugkeer uit de oorlog met Elizabeth Virginia (‘Bess’) Wallace (1885-1982) en opent een winkel.
 • Wordt in 1934 gekozen tot senator voor de Democratische partij.
 • Leidt tijdens de Tweede Wereldoorlogeen commissie die onderzoek doet naar verkwisting en corruptie in oorlogstijd. Volgens sommigen bespaart hij zijn land daarmee 15 miljard dollar.
 • Wordt bij de verkiezingen van 1944 vice-president, en neemt na de dood van Rooseveltin 1945 het presidentschap over.
 • Vlak nadat hij president wordt geeft Truman opdracht om twee atoombommen te laten vallen: op de Japanse steden Hiroshimaen Nagasaki (resp. 6 en 9 augustus 1945).
 • Is in 1945 aanwezig bij de oprichting van de Verenigde Naties.
 • Komt met een nieuw plan, bekend als de ‘Fair Deal’, dat onder meer voortbouwt op Roosevelt’s plannen voor sociale zekerheid, werkgelegenheid en woningbouw.
 • Geestelijk vader van de ‘Trumandoctrine’, een programma dat is opgezet om Griekenlanden Turkije te helpen in hun strijd tegen druk vanuit de Sovjetunie. Truman zelf zegt hierover: It must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures.”Dit wordt een richtlijn voor de Amerikaanse buitenlandse politiek voor de eerstvolgende decennia. Ook ons land krijgt ermee te maken, eerst in Indonesië en later in Nieuw-Guinea.
 • Geeft in 1947 toestemming voor het Marshall Plan, een programma dat financiële hulp biedt aan door de oorlog getroffen landen in West-Europa.
 • Begint in 1948 een operatie om de inwoners van Berlijn te bevoorraden tijdens de Russische blokkade van West-Berlijn.
 • Wordt in 1949 herkozen tot president.
 • Is betrokken bij onderhandelingen die uiteindelijk leiden tot oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) in 1949.
 • Bij de volgende verkiezingen verkiest Truman zijn pensioen boven een derde campagne; hij trekt zich terug in Independence, Missouri.
 • Overlijdt in december 1972 op 88-jarige leeftijd, na een langdurig gevecht om zijn gezondheid.
Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten