Denken in stammen, in familiegroepen. Bevordert de saamhorigheid.

 

De antropologische term tribalisme wordt gebruikt wanneer een etnische groepering zichzelf tegenover andere etnische groepen/stammen/volken stelt. Hierbij is het gevoel van verbondenheid binnen de groep groot. Dat veroorzaakt een vorm van collectieve weerstand tegen mensen die géén deel uitmaken van de eigen groep.

Het woord tribalisme is afgeleid van het Latijnse woord tribus, waarmee een stam bedoeld werd. De term kan tevens verwijzen naar een sociaal systeem, waarbinnen de mensen leven in groepsverband, of stammen. In dit opzicht staat tribalisme lijnrecht tegenover globalisering.

In de geschiedenis van het Midden-Oosten speelt tribalisme een belangrijke rol. Lange tijd en ook nu nog rivaliseren verschillende groeperingen om de macht in bepaalde gebieden. Daarbij is het bovendien zo dat het gevoel van saamhorigheid met de eigen groep, de weerstand tegen de andere ‘tribus’ vergroot, waardoor de intensiteit van het conflict toeneemt.

Veel groeperingen in het Midden-Oosten zijn gesloten. Zij verlaten hun groep, of sociale cirkel, niet gemakkelijk. Er wordt getrouwd binnen de familie, iets wat in de Arabische wereld vrij normaal is. Zo blijft de groep samen en wordt het gevoel van saamhorigheid vergroot.

 

Auteur: Annebeth Vis

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten