Hebron

Meer dan 4.000 jaar oude stad in Judea, een gebied dat nu meestal wordt aangeduid als de Westoever van de Jordaan (ook: Westbank). Omstreden vanwege de er aanwezige heilige plaatsen. Vooral Machpela, vermeend begraafplaats van bijbelfiguren, is een bron van...

Hudna

Oude Arabische stamgewoonte en term, die staakt-het-vuren of rust en kalmte betekent. Hudna is de naam voor de eerste stap in een verzoeningsproces en stamt uit de tijd van voor de islam.   De term komt in 2001 en 2003 in het nieuws. Het gaat om een voorgenomen...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

Migratie

Immigratie, emigratie. Het ene land verlaten en in een ander land opnieuw beginnen. Volksverhuizingen komen in alle eeuwen voor, op kleine of grote schaal en in allerlei varianten. Niet alleen binnen Europa, van Europa naar Amerika en Australië, maar ook – en veel...

Israëlische propaganda

Van alle kanten wordt de indruk gewekt dat de propagandamachine van de Joodse staat veel gesmeerder loopt dan die van de Arabieren. Dat zou betekenen dat we uitstekend op de hoogte zijn van gebeurtenissen die Israël een propagandavoordeel geven. Omgekeerd zouden we...

Judea en Samaria

(In het Hebreeuws: Yehuda en Shomron)   Tot 1967 in de hele wereld – en op alle landkaarten – standaardaanduiding voor het tegenwoordig ‘politiek correcte’ Westoever of Westbank. Vandaag een omstreden orthodox-joods, kolonistisch-religieus conflictwoord.  ...

Abbas: leider van een deel van het Palestijnse volk

  Mahmoud Abbas  Abbas is geboren in Safed (Noord-Israël) in 1935. Hij vlucht in 1948 na de oprichting van de staat Israël met zijn familie naar Syrië. Hij heeft gestudeerd in Damascus (rechten) en Moskou (geschiedenis). Abbas publiceert een boek waarin hij de...

Verdrijving van Joden uit Palestijns gebied

Al eerder in de 20e eeuw waren complete landen, zoals Transjordanië, het latere Jordanië, voor Joden verboden verklaard. Tussen 1948 en 1967 werd in de kern van het van oudsher Joodse land, de Westbank, eeuwenlang als Judea en Samaria aangeduid, maar sinds 1967...

Tempelberg

Heilige plaats van joden, christenen en moslims. Locatie: Jeruzalem. Belangrijke twistbron in het Midden-Oosten. Ook bekend onder de naam Moria. De Tempelberg is de bouwplaats van o.a. twee islamitische heiligdommen, de Rotskoepel en de Al-Aksamoskee. De berg bevat...

Muur

2004 Israël bouwt een muur – tussen het eigen land en dat van de Palestijnen. Motivatie: noodzaak tot zelfverdediging (bescherming van de eigen bevolking) en de wens de aantallen slachtoffers te beperken. De bouw leidt in de hele wereld tot grote verontwaardiging....

Kolonisten

Algemeen: mensen die met anderen een nederzetting vestigen in een – al dan niet met geweld onderworpen – vreemd land. Specifiek: meestal orthodoxe Joden die joodse nederzettingen bouwen in de bezette gebieden. Stellen zich op het standpunt dat het land Israël...

Westbank (of: Westoever)

Het gebied ten westen van de rivier Jordaan,  die Israël en Jordanië van elkaar scheidt.  Kerngebied van Joodse cultuur en religie.  Belangrijke conflictbron tussen Israël en de Palestijnen. Bakermat Het gebied komt geografisch bijna overeen met het gebied dat in de...

Jom Kippoer-oorlog (of Oktoberoorlog, Ramadanoorlog) 1973

(Jom Kippoer- of Oktoberoorlog (joods/Israëlische naam; de oorlog begon op de belangrijkste Joodse religieuze feestdag)  of  Ramadanoorlog (islamitische/Arabische naam; de oorlog viel in de islamitische vastenperiode, de Ramadan). Verrassingsaanval op Israël....

Bezette Gebieden

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend als Judea en Samaria), de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sommige bronnen kiezen voor een alternatieve aanduiding: betwiste...

Zesdaagse Oorlog

Op 5 juni 1967 begint een veldslag die zes dagen duurt. Israël deelt de eerste klap uit en verslaat de verenigde Arabische legers. Begin van de omstreden bezetting van wat later Palestijnse gebieden gaat heten. Ook de oorzaak van intifada”s en (zelfmoord-)...

Intifada

Palestijnen komen in opstand tegen de Israëlische bezetting.   ‪<Arabisch. Letterlijke betekenis: ‘opstaan en het vuil van je afschudden’. Uitbraak van tomeloos geweld door Palestijnen. ‪Doel: met alle middelen proberen de Israëlische bezetting ongedaan maken....

Palestijns leger

De Palestijnse Arabieren beschikken niet, zoals de staat Israël, over een formele, ‘geregelde’ strijdmacht, met militaire hiërarchie, tanks, helikopters, straaljagers en zelfs kernwapens. Pogingen tot opbouw van zo’n strijdmacht worden – onder meer vanwege...

Oorlogen tussen Israël en buurlanden

Sinds Ben Goerion in mei 1948 de staat Israël uitriep hebben Israël en de Arabieren vijf oorlogen gevoerd. Israël won ze alle vijf.   1. 1948: Onafhankelijkheidsoorlog 2. 1956: Sinaï-campagne 3. 1967: Zesdaagse oorlog 4. 1973: Jom Kippoeroorlog of Ramadanoorlog...

Palestijnen

  Vóór 1967 werden alle inwoners van Palestina, dus ook de joodse en christelijke, als Palestijnen aangeduid. Vanaf de bezetting door Israël geldt de naam alleen voor de Arabische inwoners van de Palestijnse gebieden. Arafat maakte er een volk van. Dat zich verzet...

Palestina

Het land, gelegen tussen Libanon in het noorden, de Middellandse Zee in het westen, de rivier de Jordaan in het oosten en Egypte in het zuiden. Al bijna een eeuw toneel van strijd tussen Arabische en Joodse inwoners.   Naam Het woord Palestina (Falastina,...

Palestijnse vluchtelingen

Arabisch-Palestijnse vluchtelingen. Omstreden drama. Belangrijkste conflictbron tussen de staat Israël en de Arabische inwoners van Palestina. Onoplosbaar of opzettelijk in stand gehouden? In de periode vanaf november 1947 tot eind 1949, met een piek rond mei 1948,...

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...

VN-resolutie 242

Op 22 november 1967 neemt de Veiligheidsraad van de VN resolutie nummer 242 aan. Directe aanleiding is de Zesdaagse Oorlog eerder dat jaar. Complete tekst onderaan dit artikel. Eerste eis: Israël moet zich terugtrekken uit (de) in de laatste oorlog bezette gebieden....