Hulporganisaties

Zetten zich wereldwijd in om de levenssituatie van mensen en bevolkingsgroepen te verbeteren. Veel hulporganisaties zijn niet-gouvernementele organisaties (ngo’s ): ze hebben geen banden met de overheid van een land, maar handelen onafhankelijk. De hulp die geleverd...

Stephen S. Wise (1874-1949)

Rabbi in de Verenigde Staten. Prominent leider van de Amerikaanse Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. • Geboren in Boedapest in 1874 en als kind naar New York geëmigreerd. • Reformrabbi (= modern) en tevens zionist. • Wordt tijdens het Tweede Zionisten...

Sinaï

Schiereiland tussen Egypte en Israël/Palestina. Tevens heilige berg van het volk Israël. Plek waar de Tien Geboden zijn gegeven. Hier is ook het verbond tussen God en zijn volk tot stand gekomen.   De Sinaï is een schiereiland dat – met het Suezkanaal als...

Vrijheid van meningsuiting

Eerste van de vier vrijheden (Four Freedoms) geformuleerd door de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. De andere drie vrijheden zijn: vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst. Hij t formuleert deze waarden in zijn ‘State of the...

Dutchbat in Libanon

Op verzoek van UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) besluit de Nederlandse regering in 1979 een Nederlands bataljon naar Libanon te sturen. Opzet: de Israëlische aanvallen, die een jaar eerder begonnen waren, tegenhouden.   Vervanging Israël had als...

Israël en internationaal recht

2008 Israël en internationaal recht: Barbertje moet hangen. Auteur: Harrie Verbon (verschenen in De Internationale Spectator, jg 62 (2008), nr. 9, pp. 491-494.)   Degenen die de Palestijnse zaak een goed hart toedragen beroepen zich vaak op het “internationaal...

Tweestatenoplossing

Oplossing voor het conflict tussen de Israeli’s en de Palestijnen. Joodse staat en Palestijnse staat, naast elkaar.   Binnen deze oplossing erkennen beide volken elkaars bestaansrecht. De grenzen van Israël komen ongeveer overeen met de grenzen van 1967, voor de...

Terreur of verzet

Gewelddadige tegenstand tegen de heersende orde of de bestaande maatschappij. Treedt in de plaats van conventionele oorlogvoering. Vermoedelijk het grote probleem van de toekomst. De grens tussen terreur en verzet lijkt te vervagen.   Indeling Er bestaan...

Zwitserland

Europese Alpenstaat, grenzend aan Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Liechtenstein. Officiële talen: Duits, Frans, Italiaans, Reto-Romaans. Officieel heeft Zwitserland geen hoofdstad, al fungeert Bern in de praktijk als hoofdstad van het land. Zwitserland is...

Oeganda (Burgeroorlog)

Burgeroorlog in Oeganda (1986-2006)   Betrokken partijen en inzet van het conflict Rebellen van het Verzetsleger van de Heer, een Oegandese verzetsbeweging, strijden tegen het leger en het heersende regime. Het Verzetsleger van de Heer (The Lord Resistance Army,...

Verdrijving Joden uit Hitler’s Derde Rijk

Voor de Duitse dictator Hitler stond één ding vast. Volgens hem waren “die Juden” de schuld van ongeveer alle twisten, revoluties, opstanden en oorlogen op aarde. Daarom besloot hij dat ze moesten verdwijnen, in ieder geval uit Europa. Via een slim programma werd...

Verdrijving van Joden uit Arabische landen

De verdrijving van Joden uit Arabische landen (periode: 1947-1954) Het is eind november 1947. De Verenigde Naties stellen, na een spannende stemming, het Verdelingsplan in werking. Arabische leiders wijzen het plan af. De Joodse leiders accepteren het, zij het met...

Auschwitz

Auschwitz Vernietigingskamp voor joden, zigeuners en andere gevangenen van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens kamp voor dwangarbeid. Meer dan een miljoen onschuldige burgers komen hier om. Auschwitz is het grootste kamp voor de vernietiging van...

Mensenrechten

Mensenrechten DE GRONDRECHTEN WAAR IEDER MENS RECHT OP HEEFT. IN SOMMIGE LANDEN HARDE PRAKTIJK. IN ANDERE LANDEN FRAAIE THEORIE ZONDER CONSEQUENTIES. In het conflict tussen Israël en zijn Arabische buurlanden komen de mensenrechten constant ter sprake. Partijen...

David Ben-Goerion

In 1906 uit Polen naar Palestina geëmigreerde Jood. Socialistisch militair en politiek leider van Israël. Roept op 14 mei 1948 de staat Israël uit. Wordt zelf de eerste premier.   Oorspronkelijke achternaam Grün (of Green). Ben Goerion is geboren in Plonsk in...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

Genocide

Pleegt Israël genocide op de Palestijnse Arabieren? Of is het omgekeerd? Oorsprong Het woord komt van het Griekse genos (kind, familie, geslacht, generatie) en het Latijnse caedere (houwen, doden). Het wordt voor het eerst gebruikt door Raphael Lamkin, in zijn boek...

Doodstraf door terreur

‘Geradicaliseerde’ burgers matigen zich het recht aan andere burgers de doodstraf te geven. Soms treft het een bekende, soms één of meer willekeurige voorbijgangers, soms specifiek gericht tegen Joodse medeburgers. Moord en doodslag is van alle tijden en...

Kolonisatie

Eeuwenlang hebben Nederlanders met schepen van de V.O.C. goederen aangevoerd uit koloniën.   Het vestigen van nederzettingen met eigen burgers in op de vijand veroverd gebied. Veel landen hebben zich eraan schuldig gemaakt, waaronder Nederland. Sinds de...

Indianen

Oorspronkelijke bevolking van Amerika. Slachtoffers van de kolonisatie door de Europeanen vanaf de vijftiende eeuw. Worden vaak vergeleken met de Palestijnse Arabieren. Met minimaal 12 belangrijke verschillen. Mank Zowel voor- als tegenstanders van Israël vergelijken...

Israëlische propaganda

Van alle kanten wordt de indruk gewekt dat de propagandamachine van de Joodse staat veel gesmeerder loopt dan die van de Arabieren. Dat zou betekenen dat we uitstekend op de hoogte zijn van gebeurtenissen die Israël een propagandavoordeel geven. Omgekeerd zouden we...

Verdrijving van Palestijnse Arabieren uit (toekomstig) Israël

De veronderstelde verdrijving van Palestijnse Arabieren uit hun huizen en dorpen, in 1948 uitgevoerd door Joodse militairen en terroristen (Stern Gang, Irgoen, Haganah), is al jaren de belangrijkste conflictbron. Nog vandaag levert het onderwerp heftige discussies op....

Brits Mandaat

De Volkenbond geeft begin 19e eeuw aan “ontwikkelde” landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) een mandaat om “volkeren die nog niet op eigen benen kunnen staan” voorlopig te besturen. In 1948 maakt Engeland er zelf een eind aan. Aan het Brits Mandaat...

Zesdaagse Oorlog

Op 5 juni 1967 begint een veldslag die zes dagen duurt. Israël deelt de eerste klap uit en verslaat de verenigde Arabische legers. Begin van de omstreden bezetting van wat later Palestijnse gebieden gaat heten. Ook de oorzaak van intifada”s en (zelfmoord-)...

Palestijnen

  Vóór 1967 werden alle inwoners van Palestina, dus ook de joodse en christelijke, als Palestijnen aangeduid. Vanaf de bezetting door Israël geldt de naam alleen voor de Arabische inwoners van de Palestijnse gebieden. Arafat maakte er een volk van. Dat zich verzet...

Palestijnse vluchtelingen

Arabisch-Palestijnse vluchtelingen. Omstreden drama. Belangrijkste conflictbron tussen de staat Israël en de Arabische inwoners van Palestina. Onoplosbaar of opzettelijk in stand gehouden? In de periode vanaf november 1947 tot eind 1949, met een piek rond mei 1948,...

Holocaust

De fabrieksmatige vernietiging van het Jodendom in Europa. Joden uit heel Europa worden tijdens de Tweede Wereldoorlog met treinen naar Oost-Europa (Polen) gedeporteerd. Miljoenen onschuldige mensen worden geëxecuteerd of naar vernietigingskampen gedeporteerd en daar...