Vredesverdragen

Veel buitenlandse commentatoren publiceren de mening dat Israël niet bereid is om langdurig vrede te sluiten met zijn buurlanden. Ze doen dat vanwege de langdurige en resultaatloze onderhandelingen met de Palestijnen. Ook met Libanon en met Syrië zou Israël geen vrede...

Dutchbat in Libanon

Op verzoek van UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) besluit de Nederlandse regering in 1979 een Nederlands bataljon naar Libanon te sturen. Opzet: de Israëlische aanvallen, die een jaar eerder begonnen waren, tegenhouden.   Vervanging Israël had als...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

VN-resoluties

Besluiten (of: voorstellen, aanbevelingen) van de Verenigde Naties om internationale conflicten op te lossen.   De VN hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over Israël en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen...

Arabische wereld

Het Arabische volk. De Arabische landen. Noord-Afrika en het Arabisch schiereiland, tussen Afrika en Azië, links begrensd door de Rode Zee, rechts door de Perzische Golf en in het Noorden door Turkije. · De regio wordt ook wel aangeduid als de Levant, het...

Genocide

Pleegt Israël genocide op de Palestijnse Arabieren? Of is het omgekeerd? Oorsprong Het woord komt van het Griekse genos (kind, familie, geslacht, generatie) en het Latijnse caedere (houwen, doden). Het wordt voor het eerst gebruikt door Raphael Lamkin, in zijn boek...

Kolonisatie

Eeuwenlang hebben Nederlanders met schepen van de V.O.C. goederen aangevoerd uit koloniën.   Het vestigen van nederzettingen met eigen burgers in op de vijand veroverd gebied. Veel landen hebben zich eraan schuldig gemaakt, waaronder Nederland. Sinds de...

Sabra en Shatila

Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. In 1982 richten christelijke Libanese milities hier – tijdens de Israëlische militaire bezetting – een bloedbad aan. In 1975 breekt in Libanon een burgeroorlog uit tussen christelijke milities en PLO-strijders....

Libanon

In het Arabisch: Al Jumhuriyah al Lubnaniyah. Noorderbuur van Israël. Jarenlang rijkste land in de Arabische wereld. Nu verarmd en verdeeld. Toneel van massaslachtingen. Thuisland van Hezbollah. Arabische natie ten noorden van Israël/Palestina. Oppervlakte: 10.400...

Arabische Liga

Overzicht overgenomen van de officiële website van de Arabische Liga 1945 Verbond van 22 Arabische staten. Datum van oprichting: 22 maart 1945. In eerste instantie nemen deel: Egypte, Irak, Jemen (vanaf 5 mei 1945), Jordanië, Libanon, Saoedi-Arabië en Syrië. Naderhand...

Abbas: leider van een deel van het Palestijnse volk

  Mahmoud Abbas  Abbas is geboren in Safed (Noord-Israël) in 1935. Hij vlucht in 1948 na de oprichting van de staat Israël met zijn familie naar Syrië. Hij heeft gestudeerd in Damascus (rechten) en Moskou (geschiedenis). Abbas publiceert een boek waarin hij de...

Zwarte September (Black September)

Zwarte September Palestijnse paramilitaire organisatie. Onder meer berucht vanwege het bloedbad tijdens de Olympische Spelen in München (1972).  Waar komt de naam vandaan? De naam herinnert aan de militaire confrontatie in Jordanië, tussen Palestijnse militante...

Verdrijving van Joden uit Palestijns gebied

Al eerder in de 20e eeuw waren complete landen, zoals Transjordanië, het latere Jordanië, voor Joden verboden verklaard. Tussen 1948 en 1967 werd in de kern van het van oudsher Joodse land, de Westbank, eeuwenlang als Judea en Samaria aangeduid, maar sinds 1967...

Hezbollah (of: Hezballah, Hizbollah, Hizballah)

Sji’itische Libanese groepering. Steun uit Syrië en Iran Het Israëlische leger beoogde met de invasie onder andere de PLO uit te schakelen, die gedurende de jaren 1970 aanslagen uitvoerde op Noord-Israël en waarvan de macht in Libanon toenam. Ter ondersteuning van de...

Hamas

Palestijnse volksbeweging op religieuze grondslag. Staat in de VS, de EU en Rusland te boek als terreurorganisatie. Erkent Israël niet en strijdt voor de vernietiging ervan. Organisatie met twee gezichten. Het ene religieus en sociaal, het andere gewelddadig en...

Zelfmoordaanslagen

Worden voornamelijk uitgevoerd door jonge mannelijke, maar vanaf 2003 ook vrouwelijke, Palestijnen. Beloning: consumptie van maagden bij Allah. Afwisselend betiteld als oorzaak en als gevolg van het conflict tussen Israël en zijn buurlanden. Veroorzaken paniek en...

Al-Fatah

Palestijnse terreur- of verzetsbeweging. Andere naam: Al-‘Asifa; ‘De Overwinning’. Al in 1959 opgericht in de Gazastrook, onder meer door Arafat. Doel: het bevechten van volledige onafhankelijkheid voor de Palestijnen. Via een rechtstreekse militaire...

PLO

Palestijnse bevrijdingsorganisatie (Palestine Liberation Organization).  Veel Israëli’s wijzen de betiteling verzetsbeweging in felle bewoordingen af. Ze gebruiken daarvoor dezelfde argumenten die Palestijnen noemen om de staat Israël als terreurstaat te zien. Volgens...

Westbank (of: Westoever)

Het gebied ten westen van de rivier Jordaan,  die Israël en Jordanië van elkaar scheidt.  Kerngebied van Joodse cultuur en religie.  Belangrijke conflictbron tussen Israël en de Palestijnen. Bakermat Het gebied komt geografisch bijna overeen met het gebied dat in de...

Bezette Gebieden

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend als Judea en Samaria), de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sommige bronnen kiezen voor een alternatieve aanduiding: betwiste...

Zesdaagse Oorlog

Op 5 juni 1967 begint een veldslag die zes dagen duurt. Israël deelt de eerste klap uit en verslaat de verenigde Arabische legers. Begin van de omstreden bezetting van wat later Palestijnse gebieden gaat heten. Ook de oorzaak van intifada”s en (zelfmoord-)...

Palestijnen

  Vóór 1967 werden alle inwoners van Palestina, dus ook de joodse en christelijke, als Palestijnen aangeduid. Vanaf de bezetting door Israël geldt de naam alleen voor de Arabische inwoners van de Palestijnse gebieden. Arafat maakte er een volk van. Dat zich verzet...

Israëlisch geweld

Al honderd jaar is sprake van geweld tussen Arabische en Joodse inwoners van Palestina/Israël. Ver vóór de vestiging van de staat Israël (1948) zijn in het gebied duizenden slachtoffers gevallen. In Israël zelf klinken protesten tegen eigen geweld: niet alleen op...