Roadmap for Peace

Vredesplan voor een nieuwe indeling in het Midden-Oosten. Behelst een voorlopige onafhankelijke Palestijnse staat in 2003 en een definitieve Palestijnse staat vanaf 2005. Israël staat volgens het plan bezette gebieden af aan de Palestijnen. Daarnaast voorziet het in...

Nationalisme

Politieke filosofie. Saamhorigheidsgevoel tussen verschillende personen op basis van godsdienst, taal, cultuur, land van herkomst en afkomst.   Voorwaarden voor nationalisme zijn een gemeenschappelijke band in de vorm van geschiedenis, tradities, taal etc. en...

Israël en internationaal recht

2008 Israël en internationaal recht: Barbertje moet hangen. Auteur: Harrie Verbon (verschenen in De Internationale Spectator, jg 62 (2008), nr. 9, pp. 491-494.)   Degenen die de Palestijnse zaak een goed hart toedragen beroepen zich vaak op het “internationaal...

Tweestatenoplossing

Oplossing voor het conflict tussen de Israeli’s en de Palestijnen. Joodse staat en Palestijnse staat, naast elkaar.   Binnen deze oplossing erkennen beide volken elkaars bestaansrecht. De grenzen van Israël komen ongeveer overeen met de grenzen van 1967, voor de...

Terreur of verzet

Gewelddadige tegenstand tegen de heersende orde of de bestaande maatschappij. Treedt in de plaats van conventionele oorlogvoering. Vermoedelijk het grote probleem van de toekomst. De grens tussen terreur en verzet lijkt te vervagen.   Indeling Er bestaan...

Yassin

Sjeik Ahmed Yassin (1938-2004). Medeoprichter en leider van Hamas. Geboren in 1938 in de buurt van Askalon. Brengt zijn jeugd door in het Shati vluchtelingenkamp (Gaza). Komt als 14-jarige met een rugbeschadiging in een rolstoel terecht nadat hij in ondiep water heeft...

Hudna

Oude Arabische stamgewoonte en term, die staakt-het-vuren of rust en kalmte betekent. Hudna is de naam voor de eerste stap in een verzoeningsproces en stamt uit de tijd van voor de islam.   De term komt in 2001 en 2003 in het nieuws. Het gaat om een voorgenomen...

Jordanië

Afsplitsing van het oorspronkelijke ”Groot-Palestina”. Bezet jarenlang de Westoever: Judea en Samaria. Sluit in 1994 vrede met Israël.   Al Mamlakah al Urdunniyah al Hashimiyah. Oppervlakte 97.740 vierkante km, 2,4 x Nederland, 3,2 x België. Aantal...

Illuminati

Benaming voor verschillende eeuwenoude geheime genootschappen. Gemeenschappelijke noemer: onduidelijk en geheimzinnig. Worden in verband gebracht met allerlei belangrijke (politieke) ontwikkelingen. Het communisme van Stalin, het nationaal-socialisme van Hitler en het...

Barak, Ehoed (of: Ehud)

Ehoed (of: Ehud) Barak (1942-..) Israëlisch socialist. Succesvol militair: generaal en stafchef. Leider van de Arbeiderspartij. Premier van Israël (1999-2001).   Barak is geboren in 1942 in Palestina, in kibboets Mishmar. Hij komt in 1959 bij de IDF (de Israel...

Amnesty International

In 1961 opgericht in Londen. Kreeg in 1977 de Nobelprijs voor de Vrede. Streeft naar een wereld waarin iedereen alle mensenrechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverklaringen. De...

Filistijnen

Bewoners van het land Filistea, het zuidwestelijk deel van het Israël/Palestina van nu. Vestigden zich tussen de 17e en 12e eeuw v. C. in het land Kanaän. Vermoedelijk van overzee gekomen volk, van Griekse afstamming. Volgens Palestijns-Arabische leiders de voorouders...

Duisenberg, Gretta

  Spraakmakend politiek activiste. Sterk betrokken bij het conflict tussen Israël en zijn Arabische buren. Zet zich in voor vrijheid van de Palestijnen. Eist opheffing van de bezetting van 1967. Gretta is geboren in 1942 als Gretta Nieuwenhuizen, in een...

Verdrijving Joden uit Hitler’s Derde Rijk

De verdrijving van joden uit Hitler’s Derde Rijk. Voor de Duitse dictator Hitler stond één ding vast. Volgens hem waren “die Juden” de schuld van ongeveer alle twisten, revoluties, opstanden en oorlogen op aarde. Daarom besloot hij dat ze moesten verdwijnen, in ieder...

Verdrijving van Joden uit Arabische landen

De verdrijving van Joden uit Arabische landen (periode: 1947-1954) Het is eind november 1947. De Verenigde Naties stellen, na een spannende stemming, het Verdelingsplan in werking. Arabische leiders wijzen het plan af. De Joodse leiders accepteren het, zij het met...

Maronieten

Volgelingen van Maron, een christelijke Syrische kluizenaar. Uit Aleppo, begin van de 5e eeuw n. Chr.   Scheiding van wegen Ter herinnering aan Maron stichten zijn volgelingen bij Hama aan de rivier de Orontes een klooster: Beth Maron. Door de Arabische...

Saddam Hoessein

Dictator van Irak. Steunt openlijk de Palestijnse acties tegen Israël. Pleegt gifgasaanvallen op eigen volk. Voert oorlog tegen buurland Iran. Bezet buurland Koeweit. Doelwit van twee Golfoorlogen. Laat eigen schoonzoons executeren. Wordt eind 2006 opgehangen.  ...

Christenen

Volgelingen van Jezus Christus. De naam christenen wordt voor het eerst gegeven in Antiochië (Handelingen 11:26). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is van de Nederlanders van 18 jaar en ouder circa 60% kerkelijk en 21% kerks. De cijfers zijn als volgt...

God

De geschiedenis herbergt duizenden godennamen. Iedere cultuur koestert zijn eigen godengalerij. De hemelse krachten hebben elkaar eeuwenlang heftig beconcurreerd. Met een duidelijke winnaar?   De bijbelse Tien Geboden beginnen met twee krachtige verboden: God...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

Conventies van Genève

In het debat over het conflict tussen Israël en de Palestijnen komen de Conventies van Geneve (of Geneefse Conventies, of Geneefse Verdragen, want zo worden ze ook wel genoemd) vaak aan de orde. Welke kant men ook kiest, steevast wordt de andere partij, de...

Al-Aksamoskee

Heilig huis van de moslims, op de Tempelberg in Jeruzalem. Gebouwd rond 640 n. Chr., door kalief Omar, volgeling van Mohammed, die Jeruzalem in 638 veroverde. Al eeuwen bron van strijd tussen gelovigen.  Startpunt van Mohammed’s hemelreis.  Is hier de Tweede Intifada...

Joodse Lobby deel 1: algemene informatie

Belangengroep van Joden in de Verenigde Staten van Amerika. Zou doorslaggevende invloed uitoefenen op het regeringsbeleid van diverse ”administrations”, vooral van die na Eisenhower. De macht ervan is onderwerp van veel speculatie. De commentaren variëren...

Genocide – Uitroeiing van een volk

Uitroeiing van een volk. Hamas wil volgens haar handvest de staat Israël of ‘alle Joden’ uitroeien. De Koran roept er in diverse teksten toe op. Ook de staat Israël wordt er geregeld van beschuldigd genocide te plegen op Palestijnen. Hoe juist is dat?   Oorsprong...

Peres, Shimon

Shimon Peres   Alom gerespecteerd Israëlisch militair en politicus. Partijvoorzitter, minister, minister-president en president. Van havik naar vredesduif. Verwachtte nog tijdens zijn leven vrede te kunnen sluiten met de Arabieren.   Peres is geboren als...

Franklin ter Horst

Geeft commentaar op het conflict, gebaseerd op de Bijbel. Sterk pro-Israël.   Ter Horst publiceert artikelen over bijbelse onderwerpen en de conflictsituatie in Israël. In een artikel op zijn website beschuldigt hij de Europese leiders ervan, “langs de weg van...

VN-resoluties

Besluiten (of: voorstellen, aanbevelingen) van de Verenigde Naties om internationale conflicten op te lossen.   De VN hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over Israël en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen...

Christendom

Grootste godsdienst op aarde. Gebaseerd op de leer van de Jood Jezus Christus. Verder uitgewerkt door de Joden Petrus en Paulus. Ook de evangelieschrijvers Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes zijn Joden. Voert niet alleen intern veel strijd, maar zet zich ook af tegen...

Geweldloos verzet

Verzet wordt doorgaans geassocieerd met geweld, zeker in verband met de conflicten in het Midden-Oosten. En meestal is die associatie terecht: dagelijks zien wij gewelddadige beelden op de televisie. Geweld speelt een belangrijke rol in talloze conflicten in de...

Onafhankelijkheids- of Bevrijdingsoorlog (1947-1949)

De Verenigde Naties komen met een Verdelingsplan. Prompt ontstaat een burgeroorlog tussen Joden en Palestijnse Arabieren. Arabische legers vallen het omstreden gebied binnen. Het leger van Israël vecht terug. Het verovert en ontruimt vijandelijk gebied.   De...

Oslo-akkoorden

Oslo-akkoorden. Historische vredesakkoorden tussen Israëliërs en de Palestijnen – afgesloten in augustus 1993. Er komt, ondanks de hoge verwachtingen, weinig van terecht. In 1992 komt in Israël de ‘duif’ Rabin aan de macht. Hij stuurt openlijk aan op vrede met...

Koerden. Eeuwenlang slachtoffers van onrecht.

Tienduizenden doden. Honderd jaar vrijheidsstrijd. Eeuwenlang in het Midden-Oosten wonend volk. Hun oorspronkelijke land is diverse keren verdeeld en opgesplitst. In tegenstelling met de situatie van de Palestijnen toont de wereld voor de Koerden nauwelijks begrip....

Soedan

Soedan (vnl. de provincie Darfoer)   Grootste land van Afrika, ten zuiden van Libië en Egypte. Al vanaf 1954 woedt hier een burgeroorlog tussen het Arabisch/islamitische Noorden en rebellenlegers in het Zuiden. Volkerenmoord In het westelijk deel van het land,...

Wye-akkoorden

In 1993 komen de veelbesproken Oslo-akkoorden tot stand. In 1995 is er een vervolg, onder de naam Oslo II. De praktische uitvoering ervan loopt stuk op bezwaren van beide kanten. In 1998 komt er opnieuw een akkoord. Arafat en de Israëlische premier Netanyahu sluiten...

Irak

Oppervlakte 438.300 km2, 11 x Nederland, 14 x België. Aantal inwoners: 22,7 miljoen (1995). CIA World Factbook 2013: 31,8 miljoen. Hoofdstad: Bagdad (1995: 4,3 miljoen CIA WFB 2013 5,7 miljoen inwoners). Irak wordt in 1922 een koninkrijk, nadat het eeuwenlang deel...

Tweede Wereldoorlog

Wreedste en grootste oorlog aller tijden. Domineert de wereld tussen 1939 en 1945. Meer dan 40 miljoen doden. De Holocaust. Enorme vernielingen. Atoombommen op Japan. De oorlog krijgt deze naam omdat tussen 1914 en 1918 de wereld ook al door een oorlog van enorme...

Honger in Afrika

Kaart overgenomen van http://www.cmo.nl/vmbo/vmbo-4/vmbo-46b.html   Meer dan 38 miljoen mensen in dit werelddeel lijden honger. Bedreigt de bevolking in 25 van de 28 Afrikaanse landen. Het aantal dodelijke slachtoffers is een duizendvoud van dat van het...

Nederland rond WO2. De tolerantie en de Joden

Ons land heeft door de eeuwen heen de reputatie gehad toleranter tegenover (Joodse) vluchtelingen te staan dan andere landen van Europa. Nederland was wel vaker een toevluchtsoord. Niet alleen voor Joden, maar ook voor andere om hun geloof vervolgden, zoals de...

Mohammed Amin (Haj) al-Hoesseini

(1893-1974) (Groot-) moefti van Jeruzalem. Fel antisemiet. Koestert nationalistische ideeën. Voert een gewelddadige politiek tegen andersdenkenden. Collaboreert met Hitler tegen de Joden. Pleegt oorlogsmisdaden maar ontloopt zijn straf: de geallieerden zijn bang voor...

Arabische wereld

Het Arabische volk. De Arabische landen. Noord-Afrika en het Arabisch schiereiland, tussen Afrika en Azië, links begrensd door de Rode Zee, rechts door de Perzische Golf en in het Noorden door Turkije. · De regio wordt ook wel aangeduid als de Levant, het...

Mein Kampf

<Duits: Mijn strijd. Ophitsend en racistisch boek. Volgens sommigen meest haatzaaiend geschrift ooit gepubliceerd. Geschreven door Adolf Hitler in 1924, tijdens zijn gevangenschap in de vesting Landsberg. In veel landen verboden. In andere op iedere straathoek te...

Islam

Islam  Het geloof van de moslims. Ontstaan midden of eind 7e eeuw van onze westerse jaartelling. Basis: de openbaringen van Allah aan de grote profeet Mohámmed. Vastgelegd in een heilig boek: de Koran. Heilige steden: Mekka en Medina , beide in Saoedi-Arabië. Maar ook...

Rote Armee Fraktion (RAF)

Linkse terroristische groepering in Duitsland (van 1970 tot 1998). In Duitsland betiteld als ‘6 tegen 60 miljoen’. Meent dat geweld de enige manier is om de wereld te veranderen. Werkt samen met de Palestijnse terreurorganisatie El Fatah en de Oost-Duitse Stasi. De...

Titusboog

87 Triomfboog in Rome. Herinnert aan de Romeinse overwinning op de Joden. Bewijst de roof van een klassieke menora. Op het Forum Romanum in de Italiaanse hoofdstad Rome en het centrum van het vroegere Romeinse Rijk vinden we de Titusboog, die door keizer Domitianus...

Diaspora

De ”omzwerving” van Joden in het buitenland. Gevolg van oorlog, bezetting en opstand. Joodse gelovigen zien er een straf van God voor afvalligheid in. Christenen herkennen er een zelf gevraagde straf in voor de christusmoord.   Het woord komt uit het...

Jeruzalem

Al meer dan 100 jaar conflictbron tussen (Palestijnse) Arabieren en Joden. Hoofdstad van de Joodse koninkrijken in de Bijbelse periode (rond 1000 v. Chr.). Daarmee ruim 3000 jaar de heilige hoofdstad van het jodendom. Ook christenen (vanaf kruisiging en hemelvaart van...

Akkoord van Geneve

Vredesplan uit 2003. Tot stand gekomen door samenwerking van de Palestijnse politicus Rabbo en zijn Israëlische collega Beilin. Het plan voorziet in de stichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, met...

Genocide

Pleegt Israël genocide op de Palestijnse Arabieren? Of is het juist omgekeerd? Oorsprong Het woord komt van het Griekse genos (kind, familie, geslacht, generatie) en het Latijnse caedere (houwen, doden). Het wordt voor het eerst gebruikt door Raphael Lamkin, in zijn...

Democide: massamoord op staatsbevel

De term stamt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘moord op een volk’. Het verschil met genocide is dat democide niet gericht is op een etnische groepering, maar op bijvoorbeeld politieke groepen. Het woord werd voor het eerst gebruikt door de in 2014 overleden...

Doodstraf door terreur

‘Geradicaliseerde’ burgers matigen zich het recht aan andere burgers de doodstraf te geven. Soms treft het een bekende, soms één of meer willekeurige voorbijgangers, soms specifiek gericht tegen Joodse medeburgers. Moord en doodslag is van alle tijden en...