Christenen in de Arabische wereld

Net als de beide andere “monotheïstische” of “abrahamitische” religies, het jodendom en de islam, is het christendom in het Midden-Oosten ontstaan. Vanaf het begin hebben in de Arabische wereld christenen gewoond. Na de opkomst van de islam, vanaf de 8e eeuw na...

Verzet

Het woord verzet is in verband met het Israëlisch-Palestijns conflict langzamerhand uitgegroeid tot een fel omstreden begrip. Er is veel verwarring over. Volgens de voorvechters van de Palestijnse belangen (en de V.N.) mogen onder meer zelfmoordaanslagen als...

Hulporganisaties

Zetten zich wereldwijd in om de levenssituatie van mensen en bevolkingsgroepen te verbeteren. Veel hulporganisaties zijn niet-gouvernementele organisaties (ngo’s ): ze hebben geen banden met de overheid van een land, maar handelen onafhankelijk. De hulp die geleverd...

Falangisten

(<Falanx: een van oorsprong Grieks woord, is vooral een militaire term. Het betreft een slagorde van zwaarbewapende en dicht aaneengesloten soldaten, die geperfectioneerd is door de Macedoniërs. Het woord zelf is waarschijnlijk beeldspraak: men vermoedt dat de...

Nieuw Israelietisch Weekblad

Joodse krant in Nederland. Oudste joodse weekblad in ons land. Tegelijk ook oudste van alle Nederlandse opinieweekbladen.   Opgericht in Amsterdam op 4 augustus 1865. Bevat het joodse nieuws op het gebied van binnenland, buitenland, cultuur en religie...

Etnische zuivering

De woordcombinatie staat voor de verdrijving van de ene etnische groep mensen uit hun land of woongebied door een andere. Etnisch wil zeggen: tot een bepaalde volkenkundige stam horend. Bij het benoemen van etniciteit kan het ook gaan om nationaliteit en/of religie....

Vredesverdragen

Veel buitenlandse commentatoren publiceren de mening dat Israël niet bereid is om langdurig vrede te sluiten met zijn buurlanden. Ze doen dat vanwege de langdurige en resultaatloze onderhandelingen met de Palestijnen. Ook met Libanon en met Syrië zou Israël geen vrede...

Tolerantie

Verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Toverwoord voor een vreedzame samenleving.   Voor het woord bestaan twee andere betekenissen, die beide hier niet relevant zijn: a) de mate waarin geneesmiddelen worden verdragen, en b) de toelaatbare maatafwijking in...

Shahids

Martelaren. Moslims die hun leven offeren voor Allah. Enkelvoud: shahid. Letterlijke betekenis: “getuige”. In de Koran wordt het meestal in die betekenis gebruikt. Eerste martelaar in de islam is Sumaya bint Khabbat, een oude moslimvrouw die de dood vond door toedoen...

Tien geboden

De Tien Woorden, de Decaloog, de Wet van Mozes. Voor de een de basis van alle moraal. Voor de ander achterhaalde onzin. Onuitputtelijke bron van discussie.     Argument In discussies over het conflict tussen Israël en zijn buurlanden blijkt dat de antieke...

MacDonald Witboek

Brits witboek uit 1939. Beperkt de immigratie van joden in Palestina. Ontkracht eerdere toezeggingen.   Maximum Het MacDonald witboek is vernoemd naar de Britse minister van Koloniën Malcolm MacDonald. Het verschijnt nadat de Woodheadcommissie heeft bepaald dat...

IRA

Irish Republican Army De naam staat voor verschillende paramilitaire organisaties die strijden voor de onafhankelijkheid van Ierland. Komt vaak ter sprake als het gaat over de Palestijnse vrijheidsstrijd.   In 1919 wordt voor het eerst een beweging onder de naam...

Hebron

Meer dan 4.000 jaar oude stad in Judea, een gebied dat nu meestal wordt aangeduid als de Westoever van de Jordaan (ook: Westbank). Omstreden vanwege de er aanwezige heilige plaatsen. Vooral Machpela, vermeend begraafplaats van bijbelfiguren, is een bron van...

Roadmap for Peace

Vredesplan voor een nieuwe indeling in het Midden-Oosten. Behelst een voorlopige onafhankelijke Palestijnse staat in 2003 en een definitieve Palestijnse staat vanaf 2005. Israël staat volgens het plan bezette gebieden af aan de Palestijnen. Daarnaast voorziet het in...

Nationalisme

Politieke filosofie. Saamhorigheidsgevoel tussen verschillende personen op basis van godsdienst, taal, cultuur, land van herkomst en afkomst.   Voorwaarden voor nationalisme zijn een gemeenschappelijke band in de vorm van geschiedenis, tradities, taal etc. en...

Israël en internationaal recht

2008 Israël en internationaal recht: Barbertje moet hangen. Auteur: Harrie Verbon (verschenen in De Internationale Spectator, jg 62 (2008), nr. 9, pp. 491-494.)   Degenen die de Palestijnse zaak een goed hart toedragen beroepen zich vaak op het “internationaal...

Tweestatenoplossing

Oplossing voor het conflict tussen de Israeli’s en de Palestijnen. Joodse staat en Palestijnse staat, naast elkaar.   Binnen deze oplossing erkennen beide volken elkaars bestaansrecht. De grenzen van Israël komen ongeveer overeen met de grenzen van 1967, voor de...

Terreur of verzet

Gewelddadige tegenstand tegen de heersende orde of de bestaande maatschappij. Treedt in de plaats van conventionele oorlogvoering. Vermoedelijk het grote probleem van de toekomst. De grens tussen terreur en verzet lijkt te vervagen.   Indeling Er bestaan...

Yassin

Sjeik Ahmed Yassin (1938-2004). Medeoprichter en leider van Hamas. Geboren in 1938 in de buurt van Askalon. Brengt zijn jeugd door in het Shati vluchtelingenkamp (Gaza). Komt als 14-jarige met een rugbeschadiging in een rolstoel terecht nadat hij in ondiep water heeft...

Hudna

Oude Arabische stamgewoonte en term, die staakt-het-vuren of rust en kalmte betekent. Hudna is de naam voor de eerste stap in een verzoeningsproces en stamt uit de tijd van voor de islam.   De term komt in 2001 en 2003 in het nieuws. Het gaat om een voorgenomen...

Jordanië

Afsplitsing van het oorspronkelijke ”Groot-Palestina”. Bezet jarenlang de Westoever: Judea en Samaria. Sluit in 1994 vrede met Israël.   Al Mamlakah al Urdunniyah al Hashimiyah. Oppervlakte 97.740 vierkante km, 2,4 x Nederland, 3,2 x België. Aantal...

Illuminati

Benaming voor verschillende eeuwenoude geheime genootschappen. Gemeenschappelijke noemer: onduidelijk en geheimzinnig. Worden in verband gebracht met allerlei belangrijke (politieke) ontwikkelingen. Het communisme van Stalin, het nationaal-socialisme van Hitler en het...

Barak, Ehoed (of: Ehud)

Ehoed (of: Ehud) Barak (1942-..) Israëlisch socialist. Succesvol militair: generaal en stafchef. Leider van de Arbeiderspartij. Premier van Israël (1999-2001).   Barak is geboren in 1942 in Palestina, in kibboets Mishmar. Hij komt in 1959 bij de IDF (de Israel...

Amnesty International

In 1961 opgericht in Londen. Kreeg in 1977 de Nobelprijs voor de Vrede. Streeft naar een wereld waarin iedereen alle mensenrechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverklaringen. De...

Filistijnen

Bewoners van het land Filistea, het zuidwestelijk deel van het Israël/Palestina van nu. Vestigden zich tussen de 17e en 12e eeuw v. C. in het land Kanaän. Vermoedelijk van overzee gekomen volk, van Griekse afstamming. Volgens Palestijns-Arabische leiders de voorouders...

Duisenberg, Gretta

  Spraakmakend politiek activiste. Sterk betrokken bij het conflict tussen Israël en zijn Arabische buren. Zet zich in voor vrijheid van de Palestijnen. Eist opheffing van de bezetting van 1967. Gretta is geboren in 1942 als Gretta Nieuwenhuizen, in een...

Verdrijving Joden uit Hitler’s Derde Rijk

Voor de Duitse dictator Hitler stond één ding vast. Volgens hem waren “die Juden” de schuld van ongeveer alle twisten, revoluties, opstanden en oorlogen op aarde. Daarom besloot hij dat ze moesten verdwijnen, in ieder geval uit Europa. Via een slim programma werd...

Verdrijving van Joden uit Arabische landen

De verdrijving van Joden uit Arabische landen (periode: 1947-1954) Het is eind november 1947. De Verenigde Naties stellen, na een spannende stemming, het Verdelingsplan in werking. Arabische leiders wijzen het plan af. De Joodse leiders accepteren het, zij het met...

Maronieten

Volgelingen van Maron, een christelijke Syrische kluizenaar. Uit Aleppo, begin van de 5e eeuw n. Chr.   Scheiding van wegen Ter herinnering aan Maron stichten zijn volgelingen bij Hama aan de rivier de Orontes een klooster: Beth Maron. Door de Arabische...

Saddam Hoessein

Dictator van Irak. Steunt openlijk de Palestijnse acties tegen Israël. Pleegt gifgasaanvallen op eigen volk. Voert oorlog tegen buurland Iran. Bezet buurland Koeweit. Doelwit van twee Golfoorlogen. Laat eigen schoonzoons executeren. Wordt eind 2006 opgehangen.  ...

Christenen

Volgelingen van Jezus Christus. De naam christenen wordt voor het eerst gegeven in Antiochië (Handelingen 11:26). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is van de Nederlanders van 18 jaar en ouder circa 60% kerkelijk en 21% kerks. De cijfers zijn als volgt...

God

De geschiedenis herbergt duizenden godennamen. Iedere cultuur koestert zijn eigen godengalerij. De hemelse krachten hebben elkaar eeuwenlang heftig beconcurreerd. Met een duidelijke winnaar?   De bijbelse Tien Geboden beginnen met twee krachtige verboden: God...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

Conventies van Genève

In het debat over het conflict tussen Israël en de Palestijnen komen de Conventies van Geneve (of Geneefse Conventies, of Geneefse Verdragen, want zo worden ze ook wel genoemd) vaak aan de orde. Welke kant men ook kiest, steevast wordt de andere partij, de...

Al-Aksamoskee

Heilig huis van de moslims, op de Tempelberg in Jeruzalem. Gebouwd rond 640 n. Chr., door kalief Omar, volgeling van Mohammed, die Jeruzalem in 638 veroverde. Al eeuwen bron van strijd tussen gelovigen.  Startpunt van Mohammed’s hemelreis.  Is hier de Tweede Intifada...

Joodse Lobby deel 1: algemene informatie

Belangengroep van Joden in de Verenigde Staten van Amerika. Zou doorslaggevende invloed uitoefenen op het regeringsbeleid van diverse ”administrations”, vooral van die na Eisenhower. De macht ervan is onderwerp van veel speculatie. De commentaren variëren...

Genocide – Uitroeiing van een volk

Uitroeiing van een volk. Hamas wil volgens haar handvest de staat Israël of ‘alle Joden’ uitroeien. De Koran roept er in diverse teksten toe op. Ook de staat Israël wordt er geregeld van beschuldigd genocide te plegen op Palestijnen. Hoe juist is dat?   Oorsprong...

Peres, Shimon

Shimon Peres   Alom gerespecteerd Israëlisch militair en politicus. Partijvoorzitter, minister, minister-president en president. Van havik naar vredesduif. Verwachtte nog tijdens zijn leven vrede te kunnen sluiten met de Arabieren.   Peres is geboren als...

Franklin ter Horst

Geeft commentaar op het conflict, gebaseerd op de Bijbel. Sterk pro-Israël.   Ter Horst publiceert artikelen over bijbelse onderwerpen en de conflictsituatie in Israël. In een artikel op zijn website beschuldigt hij de Europese leiders ervan, “langs de weg van...

VN-resoluties

Besluiten (of: voorstellen, aanbevelingen) van de Verenigde Naties om internationale conflicten op te lossen.   De VN hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over Israël en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen...

Christendom

Grootste godsdienst op aarde. Gebaseerd op de leer van de Jood Jezus Christus. Verder uitgewerkt door de Joden Petrus en Paulus. Ook de evangelieschrijvers Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes zijn Joden. Voert niet alleen intern veel strijd, maar zet zich ook af tegen...

Geweldloos verzet

Verzet wordt doorgaans geassocieerd met geweld, zeker in verband met de conflicten in het Midden-Oosten. En meestal is die associatie terecht: dagelijks zien wij gewelddadige beelden op de televisie. Geweld speelt een belangrijke rol in talloze conflicten in de...

Onafhankelijkheids- of Bevrijdingsoorlog (1947-1949)

De Verenigde Naties komen met een Verdelingsplan. Prompt ontstaat een burgeroorlog tussen Joden en Palestijnse Arabieren. Arabische legers vallen het omstreden gebied binnen. Het leger van Israël vecht terug. Het verovert en ontruimt vijandelijk gebied.   De...

Oslo-akkoorden

Oslo-akkoorden. Historische vredesakkoorden tussen Israëliërs en de Palestijnen, afgesloten in augustus 1993. Er komt, ondanks de hoge verwachtingen, weinig van terecht. In 1992 komt in Israël de ‘duif’ Rabin aan de macht. Hij stuurt openlijk aan op vrede met...

Koerden. Eeuwenlang slachtoffers van onrecht.

Tienduizenden doden. Honderd jaar vrijheidsstrijd. Eeuwenlang in het Midden-Oosten wonend volk. Hun oorspronkelijke land is diverse keren verdeeld en opgesplitst. In tegenstelling met de situatie van de Palestijnen toont de wereld voor de Koerden nauwelijks begrip....

Soedan

Soedan (vnl. de provincie Darfoer)   Grootste land van Afrika, ten zuiden van Libië en Egypte. Al vanaf 1954 woedt hier een burgeroorlog tussen het Arabisch/islamitische Noorden en rebellenlegers in het Zuiden. Volkerenmoord In het westelijk deel van het land,...

Wye-akkoorden

In 1993 komen de veelbesproken Oslo-akkoorden tot stand. In 1995 is er een vervolg, onder de naam Oslo II. De praktische uitvoering ervan loopt stuk op bezwaren van beide kanten. In 1998 komt er opnieuw een akkoord. Arafat en de Israëlische premier Netanyahu sluiten...

Irak

Oppervlakte 438.300 km2, 11 x Nederland, 14 x België. Aantal inwoners: 22,7 miljoen (1995). CIA World Factbook 2013: 31,8 miljoen. Hoofdstad: Bagdad (1995: 4,3 miljoen CIA WFB 2013 5,7 miljoen inwoners). Irak wordt in 1922 een koninkrijk, nadat het eeuwenlang deel...

Tweede Wereldoorlog

Wreedste en grootste oorlog aller tijden. Domineert de wereld tussen 1939 en 1945. Meer dan 40 miljoen doden. De Holocaust. Enorme vernielingen. Atoombommen op Japan. De oorlog krijgt deze naam omdat tussen 1914 en 1918 de wereld ook al door een oorlog van enorme...

Honger in Afrika

Kaart overgenomen van http://www.cmo.nl/vmbo/vmbo-4/vmbo-46b.html   Meer dan 38 miljoen mensen in dit werelddeel lijden honger. Bedreigt de bevolking in 25 van de 28 Afrikaanse landen. Het aantal dodelijke slachtoffers is een duizendvoud van dat van het...