Kalifaat

Arabisch-islamitische regeringsvorm. Volgens fundamentalistische moslims te verkiezen boven de democratie.   Afgeleid van het Arabische woord chalifa (khalifa): opvolger, plaatsvervanger. Aan het hoofd ervan staat de kalief. Hij wordt beschouwd als opvolger van...

Irak

Oppervlakte 438.300 km2, 11 x Nederland, 14 x België. Aantal inwoners: 22,7 miljoen (1995). CIA World Factbook 2013: 31,8 miljoen. Hoofdstad: Bagdad (1995: 4,3 miljoen CIA WFB 2013 5,7 miljoen inwoners). Irak wordt in 1922 een koninkrijk, nadat het eeuwenlang deel...

Turkije

Republiek op de grens tussen Europa en Azië. Eeuwenlang heer en meester in het Midden-Oosten. Pleegt genocide op Armeense minderheid. Onderdrukt Koerdische minderheid. Kandidaat-lid van de Europese Unie.   Profiel De Turken stammen af van volkeren uit...

Ottomaanse Rijk

Osmaanse, Ottomaanse of Turkse Rijk De naam is afgeleid van de stichter, Osman I (1258-1324). Opkomst rond 1280. Eindigt ruim 600 jaar later, in 1921 (bevestigd in 1923), met de oprichting van de moderne Turkse republiek. Raakt rond 1918 de macht in Palestina kwijt,...

Verenigd Koninkrijk

(of: Engeland, Groot-Brittannië, Britse rijk) Eilandenrijk in West-Europa.  Speelt decennialang een dubieuze sleutelrol in het conflict tussen Israël en de omringende Arabische landen.  Rond 1925 grootste wereldrijk ooit. Formele benaming voor alles wat “van Albion”,...

Brits Mandaat

De Volkenbond geeft begin 19e eeuw aan “ontwikkelde” landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) een mandaat om “volkeren die nog niet op eigen benen kunnen staan” voorlopig te besturen. In 1948 maakt Engeland er zelf een eind aan. Aan het Brits Mandaat...

Reconquista

1492 De christelijke herovering van Spanje op de Moren. Reconquista is het Spaanse woord voor herovering. Ze begint in de elfde eeuw. Delen van Spanje en Portugal werden in de achtste eeuw veroverd door Berberstrijders uit Noord-Afrika. Of ze moslim waren is niet...

Propagandamachines

Allerlei belanghebbenden in het conflict zetten nieuwsbladen, tijdschriften, radio, tv en websites in om hun standpunt uit te dragen. Niet alleen joden en Palestijnen komen dagelijks met een stroom publicaties. Ook allerlei Arabische en islamitische organisaties,...

Islam, Moslimbroederschap (of: Ikhwan)

Arabische naam: Al-Ikhwan Al-Moslemun (of: Moslemoon).  Fundamentalistische islamitische politieke, sociale en terreurorganisatie. Oorspronkelijk afkomstig uit Egypte, maar vandaag met vertakkingen in 70 landen.  Anti-Israëlisch, anti-Joods, antizionistisch. Oplossing...

Korte samenvatting van het conflict Israël – Palestina

  Korte samenvatting van het conflict Israël-Palestina (leestijd 5 minuten) Ongewenste immigratie    Vanaf 1880 trokken grote groepen Joden, vooral uit Oost-Europa, uit hun land weg. Een groot deel van de emigranten gaf de voorkeur aan Amerika, het land van de grote...