Vredesverdragen

Veel buitenlandse commentatoren publiceren de mening dat Israël niet bereid is om langdurig vrede te sluiten met zijn buurlanden. Ze doen dat vanwege de langdurige en resultaatloze onderhandelingen met de Palestijnen. Ook met Libanon en met Syrië zou Israël geen vrede...

Israël en internationaal recht

2008 Israël en internationaal recht: Barbertje moet hangen. Auteur: Harrie Verbon (verschenen in De Internationale Spectator, jg 62 (2008), nr. 9, pp. 491-494.)   Degenen die de Palestijnse zaak een goed hart toedragen beroepen zich vaak op het “internationaal...

Tweestatenoplossing

Oplossing voor het conflict tussen de Israeli’s en de Palestijnen. Joodse staat en Palestijnse staat, naast elkaar.   Binnen deze oplossing erkennen beide volken elkaars bestaansrecht. De grenzen van Israël komen ongeveer overeen met de grenzen van 1967, voor de...

Joods Nationaal Fonds (Hebr: Keren Kayemet)

Opgericht in 1901. Presenteert zichzelf als zionistische organisatie. Bezit in 1918 ongeveer 5% van het Palestijnse grondgebied en verpacht dat min of meer exclusief aan teruggekeerde Joden. Verklaart dat het van de Arabische grootgrondbezitters gekochte nieuwe...

Kolonisatie

Eeuwenlang hebben Nederlanders met schepen van de V.O.C. goederen aangevoerd uit koloniën.   Het vestigen van nederzettingen met eigen burgers in op de vijand veroverd gebied. Veel landen hebben zich eraan schuldig gemaakt, waaronder Nederland. Sinds de...

Israëlische propaganda

Van alle kanten wordt de indruk gewekt dat de propagandamachine van de Joodse staat veel gesmeerder loopt dan die van de Arabieren. Dat zou betekenen dat we uitstekend op de hoogte zijn van gebeurtenissen die Israël een propagandavoordeel geven. Omgekeerd zouden we...

Apartheid

Rassenscheiding, gebaseerd op huidkleur.  (>Latijn: segregatie; afzondering, afscheiding, ontmenging).  Oorspronkelijk verwijt aan Zuid-Afrika. Volgens Israëlcritici ook van toepassing op Israël. Het woord is van oorsprong Nederlands en ontstaan in Zuid-Afrika. Het...

Abbas: leider van een deel van het Palestijnse volk

  Mahmoud Abbas  Abbas is geboren in Safed (Noord-Israël) in 1935. Hij vlucht in 1948 na de oprichting van de staat Israël met zijn familie naar Syrië. Hij heeft gestudeerd in Damascus (rechten) en Moskou (geschiedenis). Abbas publiceert een boek waarin hij de...

Camp David-akkoorden

Opzienbarende overeenkomst in 1978 tussen Carter, Sadat en Begin. Met tegenvallend resultaat. Ook: onderhandelingen in 2000, tussen Clinton, Barak en Arafat. Zonder resultaat.  Camp David is sinds 1942 (Roosevelt) het vakantieverblijf van de Amerikaanse presidenten....

Muur

2004 Israël bouwt een muur – tussen het eigen land en dat van de Palestijnen. Motivatie: noodzaak tot zelfverdediging (bescherming van de eigen bevolking) en de wens de aantallen slachtoffers te beperken. De bouw leidt in de hele wereld tot grote verontwaardiging....

Hezbollah (of: Hezballah, Hizbollah, Hizballah)

Sji’itische Libanese groepering. Steun uit Syrië en Iran Het Israëlische leger beoogde met de invasie onder andere de PLO uit te schakelen, die gedurende de jaren 1970 aanslagen uitvoerde op Noord-Israël en waarvan de macht in Libanon toenam. Ter ondersteuning van de...

Kolonisten

Algemeen: mensen die met anderen een nederzetting vestigen in een – al dan niet met geweld onderworpen – vreemd land. Specifiek: meestal orthodoxe Joden die joodse nederzettingen bouwen in de bezette gebieden. Stellen zich op het standpunt dat het land Israël...

Westbank (of: Westoever)

Het gebied ten westen van de rivier Jordaan,  die Israël en Jordanië van elkaar scheidt.  Kerngebied van Joodse cultuur en religie.  Belangrijke conflictbron tussen Israël en de Palestijnen. Bakermat Het gebied komt geografisch bijna overeen met het gebied dat in de...

Bezette Gebieden

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend als Judea en Samaria), de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sommige bronnen kiezen voor een alternatieve aanduiding: betwiste...

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...