Kleding en religie

Kleding en religie. Een onderwerp dat steeds vaker in het nieuws opduikt. De laatste jaren is het vooral religieus geinspireerde kledij van  moslima’s die veel stof doet opwaaien. Niet alleen boerka en nikaab, maar ook de boerkini noopt sommige regeringen tot ...

Democide: massamoord op staatsbevel

De term stamt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘moord op een volk’. Het verschil met genocide is dat democide niet gericht is op een etnische groepering, maar op bijvoorbeeld politieke groepen. Het woord werd voor het eerst gebruikt door de in 2014 overleden...

Doodstraf door terreur

‘Geradicaliseerde’ burgers matigen zich het recht aan andere burgers de doodstraf te geven. Soms treft het een bekende, soms één of meer willekeurige voorbijgangers, soms specifiek gericht tegen Joodse medeburgers. Moord en doodslag is van alle tijden en...

Democratie

Vorm van staatsinrichting die te vinden is in de moderne westerse wereld. Gebaseerd op de wil van het volk en gelijk- (waardig-) heid. Staat lijnrecht tegenover de dictatuur, waarin de leider en zijn trawanten het voor het zeggen hebben. Of tegenover theocratie, waar...

Migratie

Immigratie, emigratie. Het ene land verlaten en in een ander land opnieuw beginnen. Volksverhuizingen komen in alle eeuwen voor, op kleine of grote schaal en in allerlei varianten. Niet alleen binnen Europa, van Europa naar Amerika en Australië, maar ook – en veel...

Turkije

Republiek op de grens tussen Europa en Azië. Eeuwenlang heer en meester in het Midden-Oosten. Pleegt genocide op Armeense minderheid. Onderdrukt Koerdische minderheid. Kandidaat-lid van de Europese Unie.   Profiel De Turken stammen af van volkeren uit...

Straatsburg

Straatsburg, Strassburg, Strasbourg. Stad, nu in Frankrijk, eerder in Duitsland. Vestigingsplaats van verschillende overheidsinstellingen van de Europese Unie. Stad van verzoening en wederzijds begrip. Maar ook toneel van een klassieke uiting van antisemitisme: een...

Seldjoeken

Seldjoeken (of: Seldsjoeken, Seltsjoeken) 1098 Turkse veroveraars tussen de 9e en 13e eeuw.   Vernoemd naar stamvader Seldjoek, die leeft in het midden van de tiende eeuw. Nemen de islam als godsdienst aan. Onderwerpen in de elfde en twaalfde eeuw vanuit Turkije...

Druzen

Druzen (of: Droezen) Het woord stamt van het Arabische durzi. De naam is afgeleid van die van de stichter, Muhammad bin Ismail Nashtakin ad-Darazi (†1019). Volk en religieuze sekte, verspreid over Libanon (250.000), Syrië (260.000) en enkele plaatsen in Noord-Israël...

Moriscos

Moslims die zich tot het christendom bekeerd hebben. Vrijwillig of onder dwang. Het woord is afgeleid van het woord moor, waarmee de moslims in Spanje aangeduid werden. Moriscos, dat letterlijk ‘moortjes’ betekent is de naam die de Spanjaarden aan de tot het...

Granada

Stad in het zuiden van Spanje, Andalusië. Hoofdstad van de gelijknamige provincie. Eeuwenlang van het Islamitische Rijk in Europa.   Granada ligt aan de voet van de Sierra Nevada en telt ruim 230.000 inwoners. In 711 vallen de Moren Spanje binnen. Cordoba wordt...

Verlichting

(afbeelding: Voltaire: vader van Verlichting én Revolutie) Politiek en filosofisch denkkader dat tussen circa 1650 en 1800 voor omwenteling zorgt. De Westerse Verlichting ontwikkelt zich ongeveer vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot aan de Franse Revolutie van...

Sjahaada

Of: Sjahãda, Shahada. De geloofsbelijdenis van de moslims. Belangrijkste van de vijf zuilen van de islam. ‘Er is geen God buiten Allah, en Mohámmed is zijn profeet’. Het is een vers uit de Koran, dat de moslim meerdere malen in zijn gebed opzegt. De buitenstaander die...

Sharia

Islamitische wet. Gebaseerd op uitspraken van islamitische religieuze leiders. In de westerse wereld fel omstreden. Het Europese hof voor de rechten van de mens heeft zich er al in 2003 over uitgesproken.  Ook: sjaria, sjar; de wet van de islam, ‘het pad naar de...

Fundamentalisme

  Denk- en gedragswijze. Meestal religieus getint. Geeft toe aan de wens of behoefte, andersdenkenden de eigen wil op te leggen. In die zin het tegenovergestelde van tolerantie.  Terug naar de basis Het verschijnsel is niet, zoals na ‘9/11’ veel wordt gedacht, typisch...

Faisal (of: Feisal)

Koning van Saoedi-Arabië van 1964 tot 1975. Verantwoordelijk voor enorme modernisering.Veroorzaakt de oliecrisis van 1973. Bedoeld als boycot tegen landen die Israël helpen. Heeft Saoedi-Arabië gouden tijden gebracht.   Officiële naam: Faisal ibn Abdul Aziz al...

Kruisvaarders

Slag bij Askalon tussen de Saracenen en de kruisvaarders, Jan Luyken Deelnemers aan de kruistochten in de Middeleeuwen. De eerste kruistocht heeft plaats in 1096. Doel van de kruisvaarders is het heilige graf in Jeruzalem te beschermen. Het woord kruisvaarders is...

Hassan al-Banna

(1906-1949) Egyptisch islamitisch denker. Oprichter van de Moslimbroederschap. Belangrijke voorloper van het islamisme, de ‘politieke’ (lees: fundamentalistische) variant van de islam. Islam als basis Al tijdens zijn jeugd raakt Hassan al-Banna, die in het Egyptische...

Apartheid

Rassenscheiding, gebaseerd op huidkleur.  (>Latijn: segregatie; afzondering, afscheiding, ontmenging).  Oorspronkelijk verwijt aan Zuid-Afrika. Volgens Israëlcritici ook van toepassing op Israël. Het woord is van oorsprong Nederlands en ontstaan in Zuid-Afrika. Het...

Protocollen van de Wijzen van Sion

1903 Antisemitisch geschrift dat in 1903 in Rusland opduikt. Stelt de Joodse leiders van die tijd in een kwaad daglicht. Wordt nog dagelijks door een miljoenenpubliek gelezen, vooral in de Arabische wereld. Schadelijk Het smaadschrift heeft in de ruim 100 jaar van...

Kruistochten

Urbanus II roept op tot de eerste kruistocht ‘Heilige oorlog’ van het Europese christendom. Doel: heilige schatten in Palestina redden. Gericht tegen islam en jodendom (1096-1272). In de zevende eeuw veroverde het Islamitische Rijk het Middellandse Zee-gebied. In het...

Koran

750 Heilig boek van de moslims. Net zo omstreden als het heilige boek van de christenen, de Bijbel. In de westerse, christelijke wereld ronduit afgewezen. Moslimterreur en problemen met immigranten, imams en moskeeën maken de inhoud ervan actueel. <Arab: Koer’an....

Jihad

Heilige Oorlog.  Begrip binnen de islam, met diverse betekenissen.  Deels een gevecht tegen jezelf.  Deels een gevecht tegen ketters en andersgelovigen. Ook: jih¨¡d, dzihad, dzjihaad. <Arabisch, afgeleid van jahada: streven, uiterste poging. De Jihad wordt wel de...

Jozua

Bijbelse (mythologische?) figuur. Opvolger van Mozes. Leidt het volk Israël de Jordaan over. Tevens naam van een Bijbelboek. Hebreeuwse naam die ‘Jahweh redt’ betekent. Zoon van Nun, afkomstig uit de stam van Efraïm. Opvolger van Mozes als leider van het volk Israël,...

Antisemitisme – oorzaken

Antisemitisme (= Jodenhaat) kent tientallen oorzaken. Met een gezamenlijk kenmerk: ze zijn niet of nauwelijks met feiten te onderbouwen. Religieuze concurrentie Christendom  Bovenaan de lijst staat de al twintig eeuwen durende stelselmatige anti-joodse propaganda in...

Abraham

Met dank overgenomen van http://slideplayer.com/slide/6861425/ Rijke Mesopotamische (Arabische) boer. Krijgt de hemelse opdracht naar het Beloofde Land te verhuizen. Stamvader en daarmee wellicht veroorzaker van het conflict tussen Joden en Palestijnse Arabieren....

Hezbollah (of: Hezballah, Hizbollah, Hizballah)

Sji’itische Libanese groepering. Steun uit Syrië en Iran Het Israëlische leger beoogde met de invasie onder andere de PLO uit te schakelen, die gedurende de jaren 1970 aanslagen uitvoerde op Noord-Israël en waarvan de macht in Libanon toenam. Ter ondersteuning van de...

Hamas

Palestijnse volksbeweging op religieuze grondslag. Staat in de VS, de EU en Rusland te boek als terreurorganisatie. Erkent Israël niet en strijdt voor de vernietiging ervan. Organisatie met twee gezichten. Het ene religieus en sociaal, het andere gewelddadig en...

Islam, Moslimbroederschap (of: Ikhwan)

Arabische naam: Al-Ikhwan Al-Moslemun (of: Moslemoon).  Fundamentalistische islamitische politieke, sociale en terreurorganisatie. Oorspronkelijk afkomstig uit Egypte, maar vandaag met vertakkingen in 70 landen.  Anti-Israëlisch, anti-Joods, antizionistisch. Oplossing...

Terrorisme

  Het woord is afgeleid van het Latijnse terror: angst. Het duikt voor het eerst op tijdens de Franse revolutie. Analisten zien terrorisme in de 21e eeuw, afgezien van honger, aids, financiële crises, oorlogen en aanstaande milieurampen, als grootste bedreiging voor...

Bezette Gebieden

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend als Judea en Samaria), de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sommige bronnen kiezen voor een alternatieve aanduiding: betwiste...

Jezus – overwinnaar van de dood?

Jezus was een belangrijk joods-religieus leraar. Predikte op rebelse wijze tegen de heersende elite. Eerst populair, later verguisd. Verlosser. Redder. Gezalfde. Messias. Bemiddelaar tussen God en mensen. De Heiland. De Zaligmaker. Volgens kerkgeleerden de Zoon van...

Antisemitisme

Antisemitisme: ander woord voor Jodenhaat. Afkeer van Joden alleen omdat ze Jood zijn. Eeuwenoude vorm van discriminatie. ‘Ernstige ziekte’ van het vroege christendom. Overgenomen door de islam. Maar ook al bekend uit de voorchristelijke periode.  ...

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...