Vaticaan

Zetel van de rooms-katholieke kerk. ‘De Heilige Stoel’. Het domein van de Pausen.   Neemt na de val het Romeinse Rijk in de 4e eeuw na Chr. de wereldlijke en politieke macht in Europa over. Binnen de christelijke dogmatiek ontstaat honderd jaar na de...

Stephen S. Wise (1874-1949)

Rabbi in de Verenigde Staten. Prominent leider van de Amerikaanse Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. • Geboren in Boedapest in 1874 en als kind naar New York geëmigreerd. • Reformrabbi (= modern) en tevens zionist. • Wordt tijdens het Tweede Zionisten...

De Eeuwige Jood

Beruchte antisemitische propagandafilm van de nazi’s (1940). Regisseur van de film was Fritz Hipplers, maar initiatiefnemer Joseph Goebbels was persoonlijk bij de productie betrokken. De film is gemaakt in nazi-Duitsland en verscheen in Nederland in 1941. Doel van de...

Endlösung

Definitieve oplossing. Eindoplossing. Final solution. De uiteindelijke oplossing die Hitler bedacht voor de Joodse kwestie: uitroeiing.   Hitler was in zijn boek Mein Kampf (1924) al duidelijk geweest over hoe hij over Joden dacht. Aan de inhoud van het boek werd...

De kruisiging van Jezus

Omstreden Bijbeltekst. Leidt tot haat, vervolging en moord. Mattheus 27 vers 25: de nieuwtestamentische Bijbeltekst die de verantwoordelijk voor de kruisiging van Jezus bij “heel het volk” van de Joden legt. De tekst leidt in de christelijke wereld...

Verdrijving Joden uit Hitler’s Derde Rijk

Voor de Duitse dictator Hitler stond één ding vast. Volgens hem waren “die Juden” de schuld van ongeveer alle twisten, revoluties, opstanden en oorlogen op aarde. Daarom besloot hij dat ze moesten verdwijnen, in ieder geval uit Europa. Via een slim programma werd...

Yad Vashem

Nationale Joodse gedenkplaats voor de moord op circa zes miljoen Europese Joden door de Duitsers tijdens WO2.   Yad Vashem is in 1953, acht jaar na het beëindigen van de oorlog, gesticht, op grond van een wet die door de Knesset is aangenomen. Yad Vashem betekent...

Auschwitz

Auschwitz Vernietigingskamp voor joden, zigeuners en andere gevangenen van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens kamp voor dwangarbeid. Meer dan een miljoen onschuldige burgers komen hier om. Auschwitz is het grootste kamp voor de vernietiging van...

Mensenrechten

Mensenrechten DE GRONDRECHTEN WAAR IEDER MENS RECHT OP HEEFT. IN SOMMIGE LANDEN HARDE PRAKTIJK. IN ANDERE LANDEN FRAAIE THEORIE ZONDER CONSEQUENTIES. In het conflict tussen Israël en zijn Arabische buurlanden komen de mensenrechten constant ter sprake. Partijen...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

Franklin ter Horst

Geeft commentaar op het conflict, gebaseerd op de Bijbel. Sterk pro-Israël.   Ter Horst publiceert artikelen over bijbelse onderwerpen en de conflictsituatie in Israël. In een artikel op zijn website beschuldigt hij de Europese leiders ervan, “langs de weg van...

Discriminatie

Onderscheid maken of verschillen vaststellen tussen mensen. Met het doel, mensen in gelijke gevallen ongelijk te behandelen.   Het woord komt van het Latijnse discriminare, dat ‘onderscheid maken’ of ‘scheiden’ betekent. Ongelijk behandelen gebeurt op grond van...

Messias

Verlosser. De term is afgeleid van het Hebreeuwse masjiach en betekent letterlijk gezalfde. Volgens de christenen is de Messias al verschenen – in de persoon van Jezus. In het jodendom en een deel van de islam wordt hij nog verwacht.   In de Hebreeuwse...

Anne Frank

Foto’s overgenomen van St. Petersburg Times (www.sptimes.com) Joods meisje. Wereldberoemd vanwege het dagboek dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield. Symbool van de Holocaust.   Anne is geboren op 12 juni 1929, als tweede dochter van de Duitse Otto...

Iran

Moderne benaming voor de Islamitische Republiek Perzië.   Oppervlakte 1.648.000 km2 = 47 x Nederland. Aantal inwoners: 69 miljoen. Hoofdstad: Teheran (1996: 6,7 miljoen inwoners). Staatshoofd: van 3 augustus 1997 tot juni 2005 de gematigde Mohammed Khatami....

Tweede Wereldoorlog

Wreedste en grootste oorlog aller tijden. Domineert de wereld tussen 1939 en 1945. Meer dan 40 miljoen doden. De Holocaust. Enorme vernielingen. Atoombommen op Japan. De oorlog krijgt deze naam omdat tussen 1914 en 1918 de wereld ook al door een oorlog van enorme...

Mein Kampf

<Duits: Mijn strijd. Ophitsend en racistisch boek. Volgens sommigen meest haatzaaiend geschrift ooit gepubliceerd. Geschreven door Adolf Hitler in 1924, tijdens zijn gevangenschap in de vesting Landsberg. In veel landen verboden. In andere op iedere straathoek te...

Diaspora

De ”omzwerving” van Joden in het buitenland. Gevolg van oorlog, bezetting en opstand. Joodse gelovigen zien er een straf van God voor afvalligheid in. Christenen herkennen er een zelf gevraagde straf in voor de christusmoord.   Het woord komt uit het...

Leiders van Nazi-Duitsland

Bender Gevluchte nazileider. Krijgt hoge functie in Egypte. Boekler, Wilhelm Bormann Nazi-politicus en persoonlijk secretaris van Adolf Hitler. Bruinhemden Leden van de Duitse Sturmabteilung, de SA, Däumling Gestapoleider in WO2. Weet naar Egypte te ontsnappen....

Nationaalsocialisme

Het nationaalsocialisme was een gewelddadige politieke beweging, verwant aan het fascisme. Ideologie van Adolf Hitler. Met levensgevaarlijke denkbeelden, voor Joden in Europa én in Palestina. Maar ook bedreiging voor homo’s, zigeuners, geestelijk gehandicapten...

Nostra Aetate

  Op 28 oktober 1965 publiceerde het Tweede Vaticaans Concilie (paus Paulus VI) een opzienbarend document. Titel: Nostra Aetate. Het legt de nieuwe houding van de Kerk tegenover andere godsdiensten vast. Belangrijke stap in de veranderende verhouding tussen...

Genocide

Pleegt Israël genocide op de Palestijnse Arabieren? Of is het omgekeerd? Oorsprong Het woord komt van het Griekse genos (kind, familie, geslacht, generatie) en het Latijnse caedere (houwen, doden). Het wordt voor het eerst gebruikt door Raphael Lamkin, in zijn boek...

Straatsburg

Straatsburg, Strassburg, Strasbourg. Stad, nu in Frankrijk, eerder in Duitsland. Vestigingsplaats van verschillende overheidsinstellingen van de Europese Unie. Stad van verzoening en wederzijds begrip. Maar ook toneel van een klassieke uiting van antisemitisme: een...

Bloedsprookje

Eeuwenoude, lugubere mythe over een Joods gebruik. Duikt steeds opnieuw op. Eeuwenlang in de wereld van de christenen. Maar (vooral sinds het ontstaan van de staat Israël) ook in die van de moslims.   Volgens het bloedsprookje (E: blood libel) hebben religieuze...

Indianen

Oorspronkelijke bevolking van Amerika. Slachtoffers van de kolonisatie door de Europeanen vanaf de vijftiende eeuw. Worden vaak vergeleken met de Palestijnse Arabieren. Met minimaal 12 belangrijke verschillen. Mank Zowel voor- als tegenstanders van Israël vergelijken...

Archeologie

Oudheidkunde. In de afgelopen eeuwen is veel werk verzet om bewijsmateriaal aan te dragen. Niet alleen voor de verhalen uit de Bijbel, maar ook voor andere documenten uit de oudheid. Sinds de oprichting van de staat Israël spannen islamitische leiders zich in om de...

Jehova’s Getuigen en de Holocaust

Godsdienstige stroming, gebaseerd op het christelijke geloof. Velen komen om in concentratiekampen van de nazi’s. Jehova´s Getuigen baseren hun geloof en levenswijze zuiver en alleen op de bijbel.  Aanhangers menen dat de bijbel geschreven is door mensen die...

UNSCOP

United Nations Special Committee on Palestine. Speciale commissie van de VN (1947) om het slepende conflict tussen Arabische en Joodse inwoners van Palestina op te lossen. Stelt een driedeling van het land voor. De geschiedenis van Palestina in het tijdvak tussen 30...

Himmler

Heinrich Himmler (1900-1945) Leider van de Duitse SS en de Gestapo. Verantwoordelijk voor de holocaust of shoa, de Endlösung, de massamoord op de joden in Europa, onder meer in concentratie- en vernietigingskampen. Pleegt vlak voor zijn berechting zelfmoord.  ...

Chelmno

Vernietigingskamp in Polen tijdens WO2. In gebruik genomen in december 1941.     Wordt door de nazi’s Kulmhof genoemd. Ligt op 60 kilometer afstand van de stad Lodzde op een na grootste stad in Polen. In Lodz wonen in 1939 ruim 200.000 Joden. Eerste leider...

Abbas: leider van een deel van het Palestijnse volk

  Mahmoud Abbas  Abbas is geboren in Safed (Noord-Israël) in 1935. Hij vlucht in 1948 na de oprichting van de staat Israël met zijn familie naar Syrië. Hij heeft gestudeerd in Damascus (rechten) en Moskou (geschiedenis). Abbas publiceert een boek waarin hij de...

Protocollen van de Wijzen van Sion

1903 Antisemitisch geschrift dat in 1903 in Rusland opduikt. Stelt de Joodse leiders van die tijd in een kwaad daglicht. Wordt nog dagelijks door een miljoenenpubliek gelezen, vooral in de Arabische wereld. Schadelijk Het smaadschrift heeft in de ruim 100 jaar van...

Vervangingstheologie (of: substitutietheologie)

De door christelijke denkers ontwikkelde gedachte dat ”de Joden”, het oorspronkelijke volk Israël, als uitverkoren volk door God zou zijn vervangen door de Kerk, d.w.z. de vanuit Rome bestuurde rooms-katholieke kerk.     Volgens de aanhangers van...

Holocaustdebat

Direct na afloop van W.O. II brandt de discussie los over hoe het onverklaarbare heeft kunnen gebeuren. En dan ook nog in Duitsland, dat tot de meest beschaafde landen ter wereld wordt gerekend.   “Befehl ist Befehl!” Veel daders beroepen zich op de orders die...

Assimilatie

<Frans: assimiler. Relevante betekenis: opgaan in een nieuw milieu van individuen of groepen. De term wordt gebruikt om te beschrijven hoe grondig joden zich in sommige Europese gemeenschappen hadden aangepast vóórdat antisemitisme en nazisme ze naar de gaskamers...

Antisemitisme – oorzaken

Antisemitisme (= Jodenhaat) kent tientallen oorzaken. Met een gezamenlijk kenmerk: ze zijn niet of nauwelijks met feiten te onderbouwen. Religieuze concurrentie Christendom  Bovenaan de lijst staat de al twintig eeuwen durende stelselmatige anti-joodse propaganda in...

Holocaust

De fabrieksmatige vernietiging van het Jodendom in Europa. Joden uit heel Europa worden tijdens de Tweede Wereldoorlog met treinen naar Oost-Europa (Polen) gedeporteerd. Miljoenen onschuldige mensen worden geëxecuteerd of naar vernietigingskampen gedeporteerd en daar...

Jezus – overwinnaar van de dood?

Jezus was een belangrijk joods-religieus leraar. Predikte op rebelse wijze tegen de heersende elite. Eerst populair, later verguisd. Verlosser. Redder. Gezalfde. Messias. Bemiddelaar tussen God en mensen. De Heiland. De Zaligmaker. Volgens kerkgeleerden de Zoon van...

Joodse immigratie t/m WOII

De terugkeer van Joden naar het ‘beloofde land’. De emigratie, meestal vlucht, naar Palestina. In combinatie met het zionisme en de Jodenvervolging (pogroms, Holocaust) in Europa de kernoorzaak van het conflict Israël – Palestina. Woordbetekenis Het Hebreeuwse...

Antisemitisme

Antisemitisme: ander woord voor Jodenhaat. Afkeer van Joden alleen omdat ze Jood zijn. Eeuwenoude vorm van discriminatie. ‘Ernstige ziekte’ van het vroege christendom. Overgenomen door de islam. Maar ook al bekend uit de voorchristelijke periode.  ...

Joden

Joden: kernfactor in het conflict Israël – Palestina. Al eeuwenlang slachtoffers van discriminatie en haat. Gevolg: onderdrukking, pogroms, Holocaust.  Komen vanaf 1880 in steeds grotere aantallen uit Europa naar Palestina.  Joden zien dat, met rugdekking van de...

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...

Luther

(Luther: afbeelding met dank overgenomen van historiek-net) Maarten Luther (1483-1546) Gerespecteerd om zijn moed tegen de heersende kerkmoraal in te gaan. Zijn liefde voor Joden slaat om in haat als ze hem niet willen volgen. Verzetsheld Luther is geboren op 10...