Arabisch-Europese Liga

Omstreden islamitische organisatie. In 2002 door de in Antwerpen wonende en omstreden Libanees Aboe Jahjah opgericht. Ook in ons land actief.   Omstreden doelen De AEL propageert onder meer dat de islamitische religieuze wetgeving, de Sharia, in heel Europa moet...

Kalifaat

Arabisch-islamitische regeringsvorm. Volgens fundamentalistische moslims te verkiezen boven de democratie.   Afgeleid van het Arabische woord chalifa (khalifa): opvolger, plaatsvervanger. Aan het hoofd ervan staat de kalief. Hij wordt beschouwd als opvolger van...

De rechtvaardige oorlog in historisch perspectief

De rechtvaardige oorlog in historisch perspectief. De ontwikkeling van concept en praktijk. Auteur: Jan Hoffenaar   De term ‘rechtvaardige oorlog’ roept dikwijls gemengde reacties op. ‘Rechtvaardig’ en ‘oorlog’ zijn woorden die wij in onze tijd niet meer...

VN-resoluties

Besluiten (of: voorstellen, aanbevelingen) van de Verenigde Naties om internationale conflicten op te lossen.   De VN hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over Israël en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen...

Akkoord van Geneve

Vredesplan uit 2003. Tot stand gekomen door samenwerking van de Palestijnse politicus Rabbo en zijn Israëlische collega Beilin. Het plan voorziet in de stichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, met...

Genocide

Pleegt Israël genocide op de Palestijnse Arabieren? Of is het omgekeerd? Oorsprong Het woord komt van het Griekse genos (kind, familie, geslacht, generatie) en het Latijnse caedere (houwen, doden). Het wordt voor het eerst gebruikt door Raphael Lamkin, in zijn boek...

Fundamentalisme

  Denk- en gedragswijze. Meestal religieus getint. Geeft toe aan de wens of behoefte, andersdenkenden de eigen wil op te leggen. In die zin het tegenovergestelde van tolerantie.  Terug naar de basis Het verschijnsel is niet, zoals na ‘9/11’ veel wordt gedacht, typisch...

Libanon

In het Arabisch: Al Jumhuriyah al Lubnaniyah. Noorderbuur van Israël. Jarenlang rijkste land in de Arabische wereld. Nu verarmd en verdeeld. Toneel van massaslachtingen. Thuisland van Hezbollah. Arabische natie ten noorden van Israël/Palestina. Oppervlakte: 10.400...

Syrië

Al Jamhuriyah al Arabiyah al Suriyah. Arabisch buurland van Israël, gesitueerd NNW van Israël/Palestina, rechts van Libanon. Oppervlakte: 185.180 km2, 4½ x Nederland, 6,1 x België. Aantal inwoners: circa 16 miljoen. Hoofdstad: Damascus (1995: 2.036.000 inwoners)....

Verdrijving van Joden uit Palestijns gebied

Al eerder in de 20e eeuw waren complete landen, zoals Transjordanië, het latere Jordanië, voor Joden verboden verklaard. Tussen 1948 en 1967 werd in de kern van het van oudsher Joodse land, de Westbank, eeuwenlang als Judea en Samaria aangeduid, maar sinds 1967...

Libanon-oorlog van 2006

In 2000 ontruimt Israël, na een jarenlange bezetting, het zuiden van Libanon. De VN komt in 2005 met een resolutie. Het daarin vervatte advies onder meer Hezbollah te ontwapenen, komt niet tot uitvoering. Het Libanese leger voelt zich te zwak en een deel van de...

Hezbollah (of: Hezballah, Hizbollah, Hizballah)

Sji’itische Libanese groepering. Steun uit Syrië en Iran Het Israëlische leger beoogde met de invasie onder andere de PLO uit te schakelen, die gedurende de jaren 1970 aanslagen uitvoerde op Noord-Israël en waarvan de macht in Libanon toenam. Ter ondersteuning van de...

Hamas

Palestijnse volksbeweging op religieuze grondslag. Staat in de VS, de EU en Rusland te boek als terreurorganisatie. Erkent Israël niet en strijdt voor de vernietiging ervan. Organisatie met twee gezichten. Het ene religieus en sociaal, het andere gewelddadig en...

Libanon-oorlog (vanaf 1983)

Aanleiding: vanuit Libanon werden steeds meer aanslagen op Israël gepleegd, waarbij vaak Katoesja-raketten op Kyriat Shmona terechtkomen. Israël besloot een antwoord te geven via de militaire grenspost Metulla (ooit heette dat The Good Fence, ‘het goede hek’). Israël...

Islam, Moslimbroederschap (of: Ikhwan)

Arabische naam: Al-Ikhwan Al-Moslemun (of: Moslemoon).  Fundamentalistische islamitische politieke, sociale en terreurorganisatie. Oorspronkelijk afkomstig uit Egypte, maar vandaag met vertakkingen in 70 landen.  Anti-Israëlisch, anti-Joods, antizionistisch. Oplossing...

Al-Fatah

Palestijnse terreur- of verzetsbeweging. Andere naam: Al-‘Asifa; ‘De Overwinning’. Al in 1959 opgericht in de Gazastrook, onder meer door Arafat. Doel: het bevechten van volledige onafhankelijkheid voor de Palestijnen. Via een rechtstreekse militaire...

Golan

1967 Strategisch gelegen bergketen in Noord-Israël.  Belangrijke conflictbron tussen Israël en Arabisch buurland Syrië.  Door de Britten doorgeschoven aan de Fransen.  Door Israël geannexeerd. De bergketen is circa 70 km lang en 25 km breed en ligt ten noordoosten van...

Israëlisch leger (of: IDF, Tsahal, Zahal)

Israelisch leger. Strijdkrachten ter verdediging van Israël. Engels: Israel Defense Forces. Hebreeuws: Tsahal.   Unicum in de wereldgeschiedenis De aanwezigheid van een moderne militaire macht in Joodse handen is niet vanzelfsprekend. Na de verdrijving van het...

Palestijns leger

De Palestijnse Arabieren beschikken niet, zoals de staat Israël, over een formele, ‘geregelde’ strijdmacht, met militaire hiërarchie, tanks, helikopters, straaljagers en zelfs kernwapens. Pogingen tot opbouw van zo’n strijdmacht worden – onder meer vanwege...