Christenen in de Arabische wereld

Net als de beide andere “monotheïstische” of “abrahamitische” religies, het jodendom en de islam, is het christendom in het Midden-Oosten ontstaan. Vanaf het begin hebben in de Arabische wereld christenen gewoond. Na de opkomst van de islam, vanaf de 8e eeuw na...

Vredesverdragen

Veel buitenlandse commentatoren publiceren de mening dat Israël niet bereid is om langdurig vrede te sluiten met zijn buurlanden. Ze doen dat vanwege de langdurige en resultaatloze onderhandelingen met de Palestijnen. Ook met Libanon en met Syrië zou Israël geen vrede...

Kalifaat

Arabisch-islamitische regeringsvorm. Volgens fundamentalistische moslims te verkiezen boven de democratie.   Afgeleid van het Arabische woord chalifa (khalifa): opvolger, plaatsvervanger. Aan het hoofd ervan staat de kalief. Hij wordt beschouwd als opvolger van...

Yassin

Sjeik Ahmed Yassin (1938-2004). Medeoprichter en leider van Hamas. Geboren in 1938 in de buurt van Askalon. Brengt zijn jeugd door in het Shati vluchtelingenkamp (Gaza). Komt als 14-jarige met een rugbeschadiging in een rolstoel terecht nadat hij in ondiep water heeft...

Hudna

Oude Arabische stamgewoonte en term, die staakt-het-vuren of rust en kalmte betekent. Hudna is de naam voor de eerste stap in een verzoeningsproces en stamt uit de tijd van voor de islam.   De term komt in 2001 en 2003 in het nieuws. Het gaat om een voorgenomen...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

Genocide – Uitroeiing van een volk

Uitroeiing van een volk. Hamas wil volgens haar handvest de staat Israël of ‘alle Joden’ uitroeien. De Koran roept er in diverse teksten toe op. Ook de staat Israël wordt er geregeld van beschuldigd genocide te plegen op Palestijnen. Hoe juist is dat?   Oorsprong...

Varkens en apen

Discriminerende vergelijking van mensen met dieren. Niet alleen in de Koran, maar dagelijkse praktijk. Allah verandert mensen in varkens en apen. In sommige moskeeën wordt gepredikt dat Joden varkens en apen zijn. Christelijk kerkhervormer Maarten Luther noemt Joden...

Akkoord van Geneve

Vredesplan uit 2003. Tot stand gekomen door samenwerking van de Palestijnse politicus Rabbo en zijn Israëlische collega Beilin. Het plan voorziet in de stichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, met...

Genocide

Pleegt Israël genocide op de Palestijnse Arabieren? Of is het omgekeerd? Oorsprong Het woord komt van het Griekse genos (kind, familie, geslacht, generatie) en het Latijnse caedere (houwen, doden). Het wordt voor het eerst gebruikt door Raphael Lamkin, in zijn boek...

Fundamentalisme

  Denk- en gedragswijze. Meestal religieus getint. Geeft toe aan de wens of behoefte, andersdenkenden de eigen wil op te leggen. In die zin het tegenovergestelde van tolerantie.  Terug naar de basis Het verschijnsel is niet, zoals na ‘9/11’ veel wordt gedacht, typisch...

Egypte

Al Jumhuriyah Misr al Arabiyah. Geografische ligging: in de uiterst noordoostelijke punt van Afrika en ten zuiden van Israël/Palestina. Oppervlak: 1.001.000 km2; 58 x groter dan Israël/Palestina en 29 x groter dan Nederland. Aantal inwoners: rond de 80 miljoen (2014)...

Abbas: leider van een deel van het Palestijnse volk

  Mahmoud Abbas  Abbas is geboren in Safed (Noord-Israël) in 1935. Hij vlucht in 1948 na de oprichting van de staat Israël met zijn familie naar Syrië. Hij heeft gestudeerd in Damascus (rechten) en Moskou (geschiedenis). Abbas publiceert een boek waarin hij de...

Verdrijving van Joden uit Palestijns gebied

Al eerder in de 20e eeuw waren complete landen, zoals Transjordanië, het latere Jordanië, voor Joden verboden verklaard. Tussen 1948 en 1967 werd in de kern van het van oudsher Joodse land, de Westbank, eeuwenlang als Judea en Samaria aangeduid, maar sinds 1967...

Protocollen van de Wijzen van Sion

1903 Antisemitisch geschrift dat in 1903 in Rusland opduikt. Stelt de Joodse leiders van die tijd in een kwaad daglicht. Wordt nog dagelijks door een miljoenenpubliek gelezen, vooral in de Arabische wereld. Schadelijk Het smaadschrift heeft in de ruim 100 jaar van...

Propagandamachines

Allerlei belanghebbenden in het conflict zetten nieuwsbladen, tijdschriften, radio, tv en websites in om hun standpunt uit te dragen. Niet alleen joden en Palestijnen komen dagelijks met een stroom publicaties. Ook allerlei Arabische en islamitische organisaties,...

Hezbollah (of: Hezballah, Hizbollah, Hizballah)

Sji’itische Libanese groepering. Steun uit Syrië en Iran Het Israëlische leger beoogde met de invasie onder andere de PLO uit te schakelen, die gedurende de jaren 1970 aanslagen uitvoerde op Noord-Israël en waarvan de macht in Libanon toenam. Ter ondersteuning van de...

Hamas

Palestijnse volksbeweging op religieuze grondslag. Staat in de VS, de EU en Rusland te boek als terreurorganisatie. Erkent Israël niet en strijdt voor de vernietiging ervan. Organisatie met twee gezichten. Het ene religieus en sociaal, het andere gewelddadig en...

Islam, Moslimbroederschap (of: Ikhwan)

Arabische naam: Al-Ikhwan Al-Moslemun (of: Moslemoon).  Fundamentalistische islamitische politieke, sociale en terreurorganisatie. Oorspronkelijk afkomstig uit Egypte, maar vandaag met vertakkingen in 70 landen.  Anti-Israëlisch, anti-Joods, antizionistisch. Oplossing...

Zelfmoordaanslagen

Worden voornamelijk uitgevoerd door jonge mannelijke, maar vanaf 2003 ook vrouwelijke, Palestijnen. Beloning: consumptie van maagden bij Allah. Afwisselend betiteld als oorzaak en als gevolg van het conflict tussen Israël en zijn buurlanden. Veroorzaken paniek en...

Al-Fatah

Palestijnse terreur- of verzetsbeweging. Andere naam: Al-‘Asifa; ‘De Overwinning’. Al in 1959 opgericht in de Gazastrook, onder meer door Arafat. Doel: het bevechten van volledige onafhankelijkheid voor de Palestijnen. Via een rechtstreekse militaire...

Golan

1967 Strategisch gelegen bergketen in Noord-Israël.  Belangrijke conflictbron tussen Israël en Arabisch buurland Syrië.  Door de Britten doorgeschoven aan de Fransen.  Door Israël geannexeerd. De bergketen is circa 70 km lang en 25 km breed en ligt ten noordoosten van...

Bezette Gebieden

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend als Judea en Samaria), de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sommige bronnen kiezen voor een alternatieve aanduiding: betwiste...

Israëlisch leger (of: IDF, Tsahal, Zahal)

Israelisch leger. Strijdkrachten ter verdediging van Israël. Engels: Israel Defense Forces. Hebreeuws: Tsahal.   Unicum in de wereldgeschiedenis De aanwezigheid van een moderne militaire macht in Joodse handen is niet vanzelfsprekend. Na de verdrijving van het...

Palestijns leger

De Palestijnse Arabieren beschikken niet, zoals de staat Israël, over een formele, ‘geregelde’ strijdmacht, met militaire hiërarchie, tanks, helikopters, straaljagers en zelfs kernwapens. Pogingen tot opbouw van zo’n strijdmacht worden – onder meer vanwege...

Palestijnen

  Vóór 1967 werden alle inwoners van Palestina, dus ook de joodse en christelijke, als Palestijnen aangeduid. Vanaf de bezetting door Israël geldt de naam alleen voor de Arabische inwoners van de Palestijnse gebieden. Arafat maakte er een volk van. Dat zich verzet...

Verenigde Naties

UNO = United Nations Organization. Opgericht in 1945 met 51 landen, waaronder de Arabische. Bestaat sinds 2003 uit 191 landen. Samen met haar voorganger de Volkenbond, hoofdrolspeler in het conflict. Komt met een verdelingsplan. Haalt troepen weg op eerste verzoek....

Tweestatenoplossing

Wat is beter: één enkele staat voor Joden en Arabieren samen of voor beide partijen een eigen staat? De voor- en nadelen op een rijtje. Voordelen: Partijen moeten elkaars aanwezigheid in de regio niet alleen erkennen en accepteren, maar ook in praktijk brengen. De...

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...