Christenen in de Arabische wereld

Net als de beide andere “monotheïstische” of “abrahamitische” religies, het jodendom en de islam, is het christendom in het Midden-Oosten ontstaan. Vanaf het begin hebben in de Arabische wereld christenen gewoond. Na de opkomst van de islam, vanaf de 8e eeuw na...

Tweestatenoplossing

Oplossing voor het conflict tussen de Israeli’s en de Palestijnen. Joodse staat en Palestijnse staat, naast elkaar.   Binnen deze oplossing erkennen beide volken elkaars bestaansrecht. De grenzen van Israël komen ongeveer overeen met de grenzen van 1967, voor de...

Hudna

Oude Arabische stamgewoonte en term, die staakt-het-vuren of rust en kalmte betekent. Hudna is de naam voor de eerste stap in een verzoeningsproces en stamt uit de tijd van voor de islam.   De term komt in 2001 en 2003 in het nieuws. Het gaat om een voorgenomen...

Duitsland

Duitsland: hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël – Palestina. In het Derde Rijk van Hitler (1933-1945) leidt jarenlange door de staat aangewakkerde...

Franklin ter Horst

Geeft commentaar op het conflict, gebaseerd op de Bijbel. Sterk pro-Israël.   Ter Horst publiceert artikelen over bijbelse onderwerpen en de conflictsituatie in Israël. In een artikel op zijn website beschuldigt hij de Europese leiders ervan, “langs de weg van...

Akkoord van Geneve

Vredesplan uit 2003. Tot stand gekomen door samenwerking van de Palestijnse politicus Rabbo en zijn Israëlische collega Beilin. Het plan voorziet in de stichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, met...

Kolonisatie

Eeuwenlang hebben Nederlanders met schepen van de V.O.C. goederen aangevoerd uit koloniën.   Het vestigen van nederzettingen met eigen burgers in op de vijand veroverd gebied. Veel landen hebben zich eraan schuldig gemaakt, waaronder Nederland. Sinds de...

Egypte

Al Jumhuriyah Misr al Arabiyah. Geografische ligging: in de uiterst noordoostelijke punt van Afrika en ten zuiden van Israël/Palestina. Oppervlak: 1.001.000 km2; 58 x groter dan Israël/Palestina en 29 x groter dan Nederland. Aantal inwoners: rond de 80 miljoen (2014)...

Abbas: leider van een deel van het Palestijnse volk

  Mahmoud Abbas  Abbas is geboren in Safed (Noord-Israël) in 1935. Hij vlucht in 1948 na de oprichting van de staat Israël met zijn familie naar Syrië. Hij heeft gestudeerd in Damascus (rechten) en Moskou (geschiedenis). Abbas publiceert een boek waarin hij de...

Verdrijving van Joden uit Palestijns gebied

Al eerder in de 20e eeuw waren complete landen, zoals Transjordanië, het latere Jordanië, voor Joden verboden verklaard. Tussen 1948 en 1967 werd in de kern van het van oudsher Joodse land, de Westbank, eeuwenlang als Judea en Samaria aangeduid, maar sinds 1967...

Muur

2004 Israël bouwt een muur – tussen het eigen land en dat van de Palestijnen. Motivatie: noodzaak tot zelfverdediging (bescherming van de eigen bevolking) en de wens de aantallen slachtoffers te beperken. De bouw leidt in de hele wereld tot grote verontwaardiging....

Hezbollah (of: Hezballah, Hizbollah, Hizballah)

Sji’itische Libanese groepering. Steun uit Syrië en Iran Het Israëlische leger beoogde met de invasie onder andere de PLO uit te schakelen, die gedurende de jaren 1970 aanslagen uitvoerde op Noord-Israël en waarvan de macht in Libanon toenam. Ter ondersteuning van de...

Hamas

Palestijnse volksbeweging op religieuze grondslag. Staat in de VS, de EU en Rusland te boek als terreurorganisatie. Erkent Israël niet en strijdt voor de vernietiging ervan. Organisatie met twee gezichten. Het ene religieus en sociaal, het andere gewelddadig en...

Al-Fatah

Palestijnse terreur- of verzetsbeweging. Andere naam: Al-‘Asifa; ‘De Overwinning’. Al in 1959 opgericht in de Gazastrook, onder meer door Arafat. Doel: het bevechten van volledige onafhankelijkheid voor de Palestijnen. Via een rechtstreekse militaire...

Kolonisten

Algemeen: mensen die met anderen een nederzetting vestigen in een – al dan niet met geweld onderworpen – vreemd land. Specifiek: meestal orthodoxe Joden die joodse nederzettingen bouwen in de bezette gebieden. Stellen zich op het standpunt dat het land Israël...

Westbank (of: Westoever)

Het gebied ten westen van de rivier Jordaan,  die Israël en Jordanië van elkaar scheidt.  Kerngebied van Joodse cultuur en religie.  Belangrijke conflictbron tussen Israël en de Palestijnen. Bakermat Het gebied komt geografisch bijna overeen met het gebied dat in de...

Jom Kippoer-oorlog (of Oktoberoorlog, Ramadanoorlog) 1973

(Jom Kippoer- of Oktoberoorlog (joods/Israëlische naam; de oorlog begon op de belangrijkste Joodse religieuze feestdag)  of  Ramadanoorlog (islamitische/Arabische naam; de oorlog viel in de islamitische vastenperiode, de Ramadan). Verrassingsaanval op Israël....

Bezette Gebieden

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend als Judea en Samaria), de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de Golan. Sommige bronnen kiezen voor een alternatieve aanduiding: betwiste...

Israëlisch leger (of: IDF, Tsahal, Zahal)

Israelisch leger. Strijdkrachten ter verdediging van Israël. Engels: Israel Defense Forces. Hebreeuws: Tsahal.   Unicum in de wereldgeschiedenis De aanwezigheid van een moderne militaire macht in Joodse handen is niet vanzelfsprekend. Na de verdrijving van het...

Palestijns leger

De Palestijnse Arabieren beschikken niet, zoals de staat Israël, over een formele, ‘geregelde’ strijdmacht, met militaire hiërarchie, tanks, helikopters, straaljagers en zelfs kernwapens. Pogingen tot opbouw van zo’n strijdmacht worden – onder meer vanwege...

Palestijnen

  Vóór 1967 werden alle inwoners van Palestina, dus ook de joodse en christelijke, als Palestijnen aangeduid. Vanaf de bezetting door Israël geldt de naam alleen voor de Arabische inwoners van de Palestijnse gebieden. Arafat maakte er een volk van. Dat zich verzet...

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...

VN-resolutie 242

Op 22 november 1967 neemt de Veiligheidsraad van de VN resolutie nummer 242 aan. Directe aanleiding is de Zesdaagse Oorlog eerder dat jaar. Complete tekst onderaan dit artikel. Eerste eis: Israël moet zich terugtrekken uit (de) in de laatste oorlog bezette gebieden....