• Periode van 800 v. Chr. tot 200 v. Chr.
  • In deze tijd komen verschillende religieuze bewegingen op.
  • In deze tijd ontstaan de eerste beschavingen.
  • Een andere naam voor spiltijdperk is axiale periode.
  • In dit tijdperk gaat het goed met de economie. Door een overschot aan landbouwproducten gaat men zich bezighouden met nieuwe ontwikkelingen.
  • Oude culten en riten voldoen niet meer en op het gebied van geloof voltrekken zich veranderingen.
  • Kenmerken voor de nieuwe opkomende godsdiensten is dat zij zich richten op een hoogste vorm van transcendentie of op één god.
  • De religieuze groeperingen die in deze tijd opkomen zijn het Boeddhisme, het Taoïsme, het confucianisme het monotheïsme, zoroastrisme en het Griekse rationalisme.
  • De naam spiltijdperk of axiale periode komt van de opvatting dat in deze tijd door grote denkers verschillende ‘assen’ worden geïntroduceerd, waar de nieuwe godsdienstige bewegingen zich omheen kunnen ontwikkelen.
  • De naam is geïntroduceerd door geschiedkundig filosoof Karl Jaspers. Deze meent dat in dit tijdperk zulke grote veranderingen plaatsvinden dat de mens ‘om zijn as gedraaid is’.
  • Er wordt wel gesproken van een tweede axiale periode. Deze begint met de protestantse Reformatie en gaat door tot de tijd van de Verlichting.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten