Of: Sjahãda, Shahada. De geloofsbelijdenis van de moslims. Belangrijkste van de vijf zuilen van de islam. ‘Er is geen God buiten Allah, en Mohámmed is zijn profeet’. Het is een vers uit de Koran, dat de moslim meerdere malen in zijn gebed opzegt. De buitenstaander die deze formule welgemeend uitspreekt, mag zich vanaf dat moment moslim noemen. De juistheid van de spreuk is onderwerp van discussie: de oorspronkelijke tekst in het Arabisch omvat alleen de woorden Mohámmed – Profeet – God. Omdat de Koran vele andere, waaronder de joodse, profeten insluit, zou het tegen de aard ervan indruisen om Mohámmed met de toevoeging ‘zijn’ de suggestie van het alleenrecht te verschaffen. Omdat de formule expliciet het bestaan van andere goden dan Allah ontkent beschouwen veel critici de zin als discriminerend en inhoudelijk zowel antisemitisch (= anti-joods) als anti-christelijk.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten