Islamitische wet. Gebaseerd op uitspraken van islamitische religieuze leiders. In de westerse wereld fel omstreden. Het Europese hof voor de rechten van de mens heeft zich er al in 2003 over uitgesproken.

 Ook: sjaria, sjar; de wet van de islam, ‘het pad naar de waterbron’, ‘de af te leggen weg’, etc.

De sharia bevat uitgewerkte richtlijnen voor het menselijk handelen en is een combinatie van de voorschriften uit koran en soenna. De voorschriften raken het hele leven en wijzen de gelovige de juiste richting op alle gebied: godsdienst, politiek, sociaal en huiselijk. Deze omschrijving is op veel islamitische websites terug te vinden en lijkt een duidelijk antwoord op de veelgestelde vraag of de islam alleen een religie is of daarnaast ook een politieke ideologie die het dagelijks leven van de aanhangers bepaalt.

Tegenstanders van de islam, maar ook ex-moslims die via publicaties op de voorgrond treden, noemen de sharia – gemeten aan moderne westerse maatstaven – discriminerend, vijandig naar vrouwen en homo’s en mensonterend. De sharia zou met de opvatting van mensenrechten, zoals die in de 20e eeuw in het westen is ontwikkeld, niet in overstemming te brengen zijn.

Onder meer wordt in de sharia geen onderscheid gemaakt tussen kerk en staat. In de koran wordt de straf op sommige overtredingen specifiek genoemd. Diefstal wordt vergolden met amputatie van een hand, op overspel (door de vrouw) staat steniging; wie alcohol gebruikt krijgt stokslagen. In de dagelijkse praktijk worden deze aanbevelingen in een groot deel van de islamitische wereld niet daadwerkelijk toegepast.

Over de mogelijkheid dat op termijn de sharia in Europa als aanvaardbare vorm van rechtspraak (bijv. alleen voor moslims) kan worden geaccepteerd, woedt een felle discussie. Opmerkelijk: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich al in 2003 over de kwestie gebogen. Het Hof komt tot de conclusie dat de sharia een aantal wezenlijke aspecten kent dat niet in overeenstemming is met de rechten van de mens (bron).

http://www.forum.nl/Portals/0/Publicaties/FORUM_factsheet_sharia_rechtspraak.pdf

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1273

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten