Gemeenschap in Samaria in Israël.

 

  • Noemen zichzelf Shomeriem. Worden als volk in de Bijbelgenoemd. In 722 v. Chr. worden tien stammen uit de streek verdreven. Dit zijn de stammen van Efraim en Manasse. Zij noemen zich het ware Israël. Er zijn echter ook stammen die mogen blijven en zich vermengen met nieuwe volkeren. Hieruit ontstaat de stam der Samaritanen.
  • De zuidelijke Israëlieten beschouwen hen niet als echte Israëlieten. Ze mogen niet helpen bij de heropbouw van de tempel in Jeruzalemen worden er zelfs van beschuldigd de heropbouw dwars te zitten. Hebben gedurende hun geschiedenis te maken met onderdrukking. Eerst door de Joden, dan door de Romeinen, tijdens de Byzantijnse overheersing van de christenen en later van de moslims.
  • In de vierde en vijfde eeuw telt de Samaritaanse gemeenschap meer dan een miljoen leden. In 1917 zijn er nog maar 146 Samaritanen over. Vanaf de jaren dertig groeit de gemeenschap weer in aantal. In 1948 zijn er 250 Samaritanen, in 1969 414. In 2003 waren er 654 leden. Ze wonen in Holon en Kiryat Luza en beschouwen zichzelf als de echte joden. Ze baseren hun geloof alleen op de Thora (De Samaritaanse Thora is niet identiek aan de joodse). Andere Bijbelboeken worden verworpen. Ze volgen alleen de profeet Mozesin zijn leer.
  • Spreken Hebreeuws of Arabisch. Kennen daarnaast hun eigen schrift. Het Hebreeuws dat zij spreken is een dialect van het joodse Hebreeuws.
  • De helft woont tegenwoordig in de woongemeenschap Kiryat Luza van Mt. Gerizi. De andere helft woont in de woongemeenschap Neveh Marqeh in Holon, die in 1954-1955 werd opgericht.

 

Meer informatie:

http://www.mystae.com/reflections/messiah/samaritans.html

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten