Extremistische moslimbeweging.
Wordt tot de meest radicale gerekend.

 

Woordbetekenis

De naam komt van het woord Salaf (voorganger), waarmee de volgelingen van de profeet Mohammed bedoeld worden. De stroming wordt ook wel wahhabisme (of: wahabisme, wahabieten, wahhabieten) genoemd, hoewel dat eigenlijk een aparte stroming is. De salafistische beweging heet voluit Salafisten Groep voor Prediking en Strijd (GSPC).

Globaal

Het salafisme is een wereldwijde stroming met islamitische wortels. De stroming kent ook niet-Saoedische voorgangers, maar de Saoedische versie is de meest bekende. Ook het salafisme in Algerije is een bekende variant. In Saoedi-Arabië vinden we het wahhabisme; in India de Deobandi-leerschool.

Rechte leer

Salafisten noemen zichzelf de ‘ware moslims’. De stroming is een rechtlijnige, puriteinse en compromisloze vorm van de islam, die streeft naar terugkeer van de religieuze beleving in haar meest zuivere vorm, zoals in de begintijd van de profeet Mohammed en zijn volgelingen. De aanhangers richten zich op de eerste drie generaties na de profeet Mohammed.

Intolerant

De Salafisten staan afwijzend tegenover alles wat volgens hen in tegenspraak is met deze zuivere vorm van de islam. Zij staan dus niet alleen afwijzend tegenover andere religies, zoals het christendom en het jodendom, maar ook tegenover andere (mildere) islamitische stromingen, waaronder het sjiisme en het soefisme.

Twee vormen

Het salafisme kent twee stromingen: de salafiyya ilmiyya en de salafiyya jihadiyya. De eerste variant is de stroming die het Saoedische koningshuis propageert. De tweede stroming heeft minder aanhangers en keert zich onder meer juist tégen het koningshuis in Saoedi-Arabië.

Terreurorganisatie?

Beide stromingen propageren de Jihad, de heilige oorlog tegen de westerse samenleving, al lijkt de eerste groep minder fanatiek dan de tweede. De meeste Salafisten propageren weliswaar religieuze rechtlijnigheid maar zijn niet uit op gewelddadige overheersing. In diverse westerse landen, zoals ook in het onze, worden sommige vormen van het salafisme beschouwd als een bedreiging voor de staatsveiligheid. Ook zouden banden met Al Qaida aantoonbaar zijn.

 

Meer informatie:

http://www.nctb.nl/wat_is_terrorisme/inleiding/salafisme/

www.aufenthaltstitel.de/stichwort/salafisten.html

www.globalsecurity.org/military/intro/islam-salafi.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Salafism

http://www.forum.nl/agenda/salafisme.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salafisme

http://nl.wikipedia.org/wiki/Salafisme

http://www.kennislink.nl/web/show?id=164302

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten