Reacties van lezers

(bijgewerkt t/m januari 2016)

 

 

 • Ik zou het erg jammer vinden als u de tijdbalk niet meer bijhield. Eigenlijk leer ik daar meer van dan van die tekstblokken.
 • Ik mis op uw site een artikel over de vluchtelingen van nu. De joodse en de Arabische van 1948 en 1967 noemt u wel. Zijn die van nu niet interessant genoeg?
 • U bent mij niet pro-Palestijns genoeg.
 • In uw artikel over antisemitisme mis ik het gegeven dat Europa nu enorm veel hoeders van dat gedachtegoed binnenhaalt. En dat een recordaantal Joden uit Europa naar Israël vertrekt. Ook over de laatste aanslagen (in o.a.  Parijs) vind ik niets terug.
 • Israël heeft geen conflict met de wereld. (dat is om uw doelstelling te formuleren). De wereld heeft een conflict met Israël! Waarom? Omdat het Gods’ oogappel is en Mensen kunnen God, Jahweh, niet ‘aanraken’ dus pakken “ze” Zijn Volk. Zo simpel is het.
 • Het hele Westen en alle joden zijn terroristen. Die allemaal de moslims willen doden. En iedere keer onze landen aanvallen en onze burgers vermoorden.
 • Dat christenen de joden helpen in de hoop dat ze allemaal naar Israël teruggaan omdat dan de eindtijd volgt met de terugkeer van Jezus, daar geloof ik niks van. Trouwens ook niet diezelfde gedachte over de eindtijd die de salafisten en de jihadisten er op na schijnen te houden.
 • Ik blijf protesteren tegen de gang van zaken in de Gazastrook. Het kan best ook een beetje de schuld zijn van Hamas en Egypte, maar ik zie Israël als de hoofdschuldige.
 • Het is intens treurig dat op basis van religie twee volkeren niet samen kunnen leven.
 • U schrijft dat het begrip Palestijnen pas rond 1967 voor Joden niet meer gold. Volgens mij moet dat 1948 zijn.
 • U informeert onvoldoende over de strijd tussen soennieten en sjiieten. Die duurt al eeuwen en heeft veel, veel meer slachtoffers gekost dan het conflict tussen de joden en de islamieten.
 • Ik vraag me af wat de intentie is van jullie site. De site komt niet objectief over. Het is duidelijk dat er sympathie is voor Israel.
 • Er wordt gerept over Iran dat meerdere malen zou hebben gedreigd Israel van de kaart te vegen als Iran nucleaire wapens heeft. De feiten zijn dat Iran heeft gezegd dat Israel in algemene zin van de kaart zou moeten worden geveegd en dat Iran nooit expliciet heeft gesteld dat het het bezit van nuclaire wapens nastreeft om daarmee Israel te vernietigen. Dit is pure propaganda.
 • De nazi’s hadden les kunnen nemen bij de zionisten. Wat hebben de joden een afschuwelijke misdaden begaan een paar jaar na de holocaust in de jaren 1947 en 1948. Zelf holocaust slachtoffer. Overlevende van een grote joodse familie.
 • Ik had toch wel liever dat u wat duidelijker was in uw standpunten.
 • Het doel van dit soort sites in mij ook niet duidelijk. Het werkt in ieder geval contraproductief bij het oplossen van dit treurige conflict omdat er een verkeerde werkelijkheid wordt weergegeven en misleiding plaatsvind (!).
 • Als je de Arabische veroveringen van de 7 t/m de 10e eeuw grondig bestudeert, dan ga je er vanzelf heel anders over denken.
 • De reden dat ik u benaderde, was juist vanwege de uitvoerige informatie op de vecip-site, dus ik kan mij goed voorstellen dat deze heel goed als informatiebron gaat functioneren voor mijn leerlingen.
 • Een tragedie zoals die heeft plaatsgevonden in Jenin gedurende de tweede intifada doe je af met ‘bloedbad in Jenin’ zonder verder uitleg. (Kennelijk wil je toch een zweem van objectiviteit creeeren en vind je dat je dit feit wel moet vermelden.) Je laat echter na uit te leggen wat er is gebeurd en hoe de IDF daar als staatsterroristische organisatie heeft huisgehouden.
 • Mag ik u ook nog even attenderen op het aardige, ook humoristische essay van Marcel Poorthuis, Pelgrimeren naar Palestina, het Heilige Land en naar Israel.
 • Weet u hoe die leiders van Hamas aan hun miljoenen/miljarden komen? Eerlijk verdiend of achterovergedrukte ontwikkelingshulp?
 • Uw website, die een redelijk neutraal beeld geeft van de situatie in mijn regio, laat een punt ontbreken: een kijk op het joodse anti-zionisme. Ik bedoel niet groepen zoals “EAJG” of “Peace Now”, maar chareidische (zgn. ‘ultra-orthodox’) joodse bewegingen, die al sinds ver voor de oprichting van de staat zich fel tegen die staat verzetten. Hieronder vallen o.a. Satmar, Dushinsky, Toldos Aharon, Munkatch, en de veel kleinere maar veel bekendere groep ‘Neturei Karta’.
 • Moet God Israel als overwinnaar uit de bus laten komen met gebruikmaking van 150 tot 200 (of meer) atoomkoppen? Wat voor God is dat nou? En indien de Joden werkelijk het “uitverkoren volk” van God zijn, waarom heeft God het de Nazi’s dan toegestaan om zovele miljoenen Joden in gaskamers te laten omkomen?
 • Ik heb al een aantal dagen op het internet zitten kijken, en kom er maar niet achter waar ik mijn persoonlijke brief voor President Mahmoud Abbas naar toe moet sturen.
 • Volgens mij steekt er wat achter. Wat mij veel zegt is wat u allemaal weglaat.
 • Geen idee waarom u die site maakt. De informatie is veel te oppervlakkig. Het enige wat ik eraan heb is dat u allerlei onderwerpen die met het conflict te maken hebben op een rijtje zet. Zo nu en dan een goede link eronder, dat wel.
 • Gaat u nog aandacht besteden aan die organisatie waar die Hirschi Ali Magan nu werkt? Dat schijnt een ultrarechtse business te zijn.
 • U bent te kort door de bocht met uw artikel christendom. Jezus is wel degelijk onze Verlosser. Daar hoeft niemand aan te twijfelen.
 • Over de concentratiekampen valt nog veel meer te vertellen dan u doet. De info is niet compleet.
 • Waarom gaat u niet onderzoeken waar al dat geld van Arafat gebleven is?
 • Ik mis een stukje over de koude oorlog. Die heeft het conflict best wel beïnvloed.
 • U moet veel meer schrijven over films en uitzendingen over het conflict. Dat maakt uw site populairder. Liefst zag ik ook een agenda van toekomstige uitzendingen over het conflict.
 • Uw site staat vol met semi-intellectuele flauwekul. In dit conflict moet je een keus maken. Je kunt niet net doen of je neutraal bent.
 • Uw artikel over de Wannseeconferentie is te summier.
 • U schrijft veel te vriendelijk over de Palestijnen, de Arabieren, de Islam. U weet toch zelf ook wel dat deze monsters ons allemaal willen overheersen?
 • Ik zou aan uw tijdbalk nog honderden belangrijke jaartallen kunnen toevoegen. Of bent u daar nog mee bezig?
 • Hoeveel nazi’s zijn nu werkelijk naar de Arabische wereld ontsnapt? Functies? Namen? Activiteiten eerder en later?
 • Ik heb altijd gedacht dat de joden een apart ras waren. Op uw site las ik dat dat niet zo is. Weer wat geleerd! Mijn dank.
 • Vindt u die denkbeeldige muur in Ceuta niet net zo schandelijk als die muur in Israël?
 • Hier en daar zie ik oorzaak en gevolg. Maar dat kan nog veel vaker. Ik vind het belangrijk om te weten waarom dingen gebeurd zijn, wat eraan voorafging, zal ik maar zeggen.
 • Bent u met mij eens dat de UNRWA opzettelijk het vluchtelingenprobleem in stand houdt, alleen maar om Israël dwars te zitten?
 • Is Israël met die bezetting nou wel of niet in overtreding van het internationaal recht? U bent daar niet duidelijk genoeg over.
 • Over die onzinnige vervloekingstekst van Johannes (beschuldiging die nergens op slaat) heb ik een leuke andere bijbeltekst voor U; Spreuken 26 vers 2.
 • U zet prachtig al die aartsvaders en -moeders op een rijtje. Maar ik mis Jakob. Aan dat verhaal hebben we per slot de naam Israël te danken.
 • U heeft het over de Joodse lobby in de States. Maar in Europese landen is ook zo’n joodse lobby aan de gang hoor. En u bagatelliseert het mij een beetje te veel.
 • Waarom deed volgens u de Zwarte September die actie destijds in München?
 • U laat informatie achterwege. In de Palestijnse gebieden worden behoorlijk wat mensen vermoord omdat ze pro-Israël zijn.
 • Kunt u mij helpen? In zoek in de Koran naar teksten die zeggen dat de moslims hun land nooit aan andersdenkenden uit handen mogen geven.
 • Die brief van die Israëliër (bij Aliya), dat is voor mij pure emotie. Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken.
 • Meer info over het verzet (tegen de Duitsers) graag. Hoeveel strijders, hoeveel gedood, hoeveel overleefd, hoeveel onderduikers, hoeveel verraden?
 • Kunt u mij zeggen waarom alles en nog eens alles in de Bijbel is voorspeld behalve de holocaust?
 • Dat die Simson nou toch de eerste echte terrorist op aarde was. Die zijn vijanden meesleurde in zijn zelfmoord. Dat is me toch wat. Nooit zo gezien.
 • Ik plaats wel een link naar u, ofschoon ik het niet in alles met u eens ben.
 • Lekker als u dat allemaal bij wilt houden. Zo hier en daar loopt u achter. Voorbeeld: Wiesenthal is overleden maar dat staat niet op uw site.
 • China komt er wel erg genadig af op uw site. Dat land haalt veel meer rottigheid uit dan u meldt.
 • Dank voor deze fijne site. Ik meld een schoonheidsfoutje in Arabische wereld. Het getal is fout. Succes ermee verder.
 • Ik weet nog wel een paar andere conflicten die veel bloediger zijn. Wat dacht u van Congo, Somalië, Soedan, China, Kasjmir, etc? Maar wat kan ons dat schelen?
 • Ik ben student en had graag bij u op kantoor stage gelopen om een aantal nieuwe onderwerpen te onderzoeken.
 • Voor school moeten wij een presentatie houden over hoe de islamieten en de christenen worden behouden. Maar ik kan nog nergens iets vinden over hoe islamieten worden behouden. Kunt u mij aan een antwoord helpen?? Alvast bedankt!!
 • U schrijft Nisa. Dat moet Nisan zijn. Typefoutje?
 • De vader van Aisha was wel een vriend van Mohammed, maar geen oom. Graag verbeteren!
 • Dat er direct al (1880) joodse immigranten moesten worden vermoord. Omdat die Arabieren zo bang voor ze waren. Die Hollandse emigranten in Canada en Australië en Nieuw-Zeeland werden toch ook niet vermoord? En we vermoorden de miljoen allochtonen in ons land toch ook niet. Hoewel we misschien best een beetje bang voor ze zijn.
 • Bent u zich wel bewust van uw verantwoordelijkheid? U bent nu geen zakenman meer maar leraar! Weliswaar via internet, maar toch!
 • Als u alle zelfmoordaanslagen erop zet (uw tijdbalk) moet u de Israëlische vergeldingsacties er ook op zetten. Die kosten ook behoorlijk wat slachtoffers.
 • Dank voor uw hulp. Ik heb een goed cijfer voor mijn werkstuk gehaald.
 • Bij sommige van uw onderwerpen denk ik eerst dat het er niets mee te maken heeft. Maar later kom ik erachter dat het toch wel het conflict raakt.
 • In een conflict als dit kunt u wel allerlei kennis aanvoeren, maar dat helpt niet.
 • Het gaat alleen maar om politieke en religieuze SMAAK!
 • Uw website is zo ongeveer de enige waardoor ik duidelijk heb begrepen waar het conflict over gaat.
 • Is het niet beter dat je iets heel anders gaat doen? Wat heeft zo’n intellectuele benadering nou voor zin. Het zionisme is toch gewoon een criminele en racistische organisatie!
 • En God was zeer boos ! Weer namen, namen en namen ze, zonder te geven. En God besloot ze zwaar te straffen en koos een man om het hele volk tot één te smeden !
 • Waarom kwalificeert u Hamas als een terroristische organisatie? Ben je dat niet wanneer je, zoals de Zionistisch entiteit”  door de “internationale gemeenschap ” door dik en dun wordt gesteund.
 • Al een paar keer heb ik gemerkt dat u een artikeltje op uw site plaatst en dat er dan een paar dagen later grote artikelen over in de kranten verschijnen. Voorbeeld: Mearsheimer en Walt over de Israël-lobby. Is dat toeval?
 • Zonder gedetailleerde verwijzingen blijft het semi-wetenschap!
 • Ik kijk regelmatig op uw tijdbalk. Maar u houdt die niet dagelijks bij en dat vind ik jammer. Dan hoefde ik nergens anders meer te kijken.
 • U bent mij niet pro-Palestijns genoeg!
 • Die president van Iran heeft toch gewoon gelijk: alle joden terug naar Duitsland en Oostenrijk!
 • U kunt wel kritiek hebben op de buitenproportionaliteit van het nieuws over Israël en de Palestijnen in de media, maar u doet er zelf ook aan mee.
 • Ik kan u niet betrappen op een duidelijke voorkeur. Maar klopt het dat ik in sommige stukjes een licht cynische ondertoon bespeur?
 • Uw site wint snel aan actualiteit. Niet alleen meer een naslagwerk maar ook nieuws. Ik ga er wat vaker op kijken. Ook het uiterlijk (en de kleur) is verbeterd. Die lucht met die wolken von ik maar niks.
 • Dank voor de stukjes over Olmert en die president van Perzië met die moeilijke naam. Ik ben weer helemaal bij de les.
 • Ik vond de site vandaag nog mooier met die fotootjes. Waarschijnlijk omdat hij nu veel consequenter is, daar hou ik van.
 • Sinds u uw Tijdbalk heeft omgedraaid kijk ik er vaker op om even op de hoogte te zijn. Een serieuze OBJECTIEVE nieuwssite over dit onderwerp zou een groot succes kunnen worden. Mag van mij ook in het Engels zijn. De BBC is nog steeds onbetrouwbaar.
 • Mijn zoon heeft (weer) fors gescoord met uw site. Dank.
 • Prima dat u allerlei feiten aan het licht brengt. Maar ik mis toch een eigen mening… Ik heb daarin sturing nodig, liefst vanuit een christelijk standpunt.
 • Uw verzoek om mijn url-naam te mogen overnemen (wordt alleen gebruikt voor zakelijke e-mail) neem ik in overweging. Maar daar komt wel een prijskaartje aan te hangen!
 • Ik heb gevonden wat ik zocht: onder de rubriek Religie algemeen. Dank.
 • Uiterlijk van uw site wéér sterk verbeterd. Oogt steeds serieuzer. Wordt nog wel wat. Ik mis nog wat diepgang in een aantal stukken. Vooral doorgaan met de links naar sites die de problematiek wat uitvoeriger behandelen. We plaatsen direct een verwijzing. U mag over het aantal bezoekers trouwens bepaald niet mopperen.
 • Ik heb geprobeerd u te beschuldigen van een pro-Israëlisch standpunt. Maar ik geef toe dat ik het niet heb kunnen hardmaken. Het aantal weetjes en feiten over de islam op uw site is verbazend. En goed dat u erbij zet waar u het vandaan heeft….
 • Ik vind uw site prima, maar ik kan alleen de naam niet onthouden. Die vind ik niet slim. Een pakkende naam helpt veel. Vooral dat Vrije, dat wekt associaties met minder serieuze zaken.
 • U bent nauwelijks te vinden. U moet van andere websites afkijken hoe u hoger kunt scoren. Anders professionals raadplegen. De site is het wel waard. Ik plaats een verwijzing naar uw site op de mijne.
 • Belangrijk werk. Ga zo door. Goed voor de jeugd om dit te weten en er werkstukken over te kunnen maken.
 • Een keer of tien op uw site geweest. Onwaarschijnlijk wat u allemaal bij elkaar geharkt heeft. Volgens mij heeft veel informatie maar weinig met het conflict te maken.
 • Uw site bekeken. Interessant. Ik verzoek u vriendelijk mijn website in Bronnen:websites op te nemen.
 • Ik ben compleet verrast. Ik dacht: ik zal eens op z’n site kijken. Zo veel informatie heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Ik heb denk ik een jaar nodig om dat allemaal te lezen. Ik geef uw site direct aan al mijn joodse vrienden door! Mijn complimenten.
 • Hoe je het ook wendt of keert, voor mij blijft het landjepik. Dus…
 • Nooit geweten dat er zo veel feiten bekend zijn (uit de Middeleeuwen) over jodenvervolging. Ik ga vaker op uw site zitten.
 • Ik zou dat woordje Vrije er maar gauw afhalen. Maakt er maar Losse van… Het zit als los zand aan elkaar.
 • U moet veel wetenschappelijker te werk gaan. Bij alles wat u beweert moet de bron vermeld staan. Dan kan ik het ook controleren wat u zegt. Dat geldt ook voor uw citaten: zet ze eerst in de oorspronkelijke taal, met waar u ze uit overgenomen heeft, en dan pas de Nederlandse vertaling. Ook wil ik weten wie het vertaald heeft en of dat wel correct (zuiver) gebeurd is. Verder prima site.
 • Dat van die conflictstof over de schepping is wel aardig gevonden. Maar u bent een ander conflict vergeten te vermelden: het man/vrouw-conflict! Dat is toch ook begonnen met die mooie fabel van Eva die haar man verleidt…?
 • U moet het als boek uitgeven. Is nu te lastig om te lezen. Als naslagwerk wil ik het wel in mijn boekenkast hebben staan.
 • Als liberale in Nederland wonende jood vind ik niet alles leuk wat u schrijft. Maar ik kan geen fouten en opzettelijke onwaarheden vinden. Voor zover ik kan beoordelen lijkt het objectief. Ik zou alleen niet alles wat mening is (en aantoonbaar onwaar) erbij zetten. Maar dat moet u zelf weten. Sommige non-informatie is naar mijn idee onnodig.
 • Dankzij uw links ben ik op een paar hele interessante sites terechtgekomen. Leerzaam en dankbaar gebruik van gemaakt.
 • U bent met bijv. de kampen incompleet. Als u het ene erop zet moet u het andere er ook op zetten. Nu lijkt het of het ene belangrijk wordt gevonden en het andere niet. Ook hebt u nog lang niet alle tussenplannen en formele Britse en Amerikaanse (en Arabische!!) voorstellen in kaart gebracht.
 • U geeft veel te veel informatie. Het meeste is volgens mij niet eens relevant. Wat heb ik eraan als u vertelt hoe de catechismus in elkaar zit? Wat heeft dat nou met het conflict te maken?
 • Wat ik pas echt prachtig vond was die Tijdbalk. Ik heb nooit geweten wat daar allemaal op staat. En ik denk dat er nog veel meer bij kan. Hier en daar mis is een belangrijke datum.
 • Gevonden wat ik zocht. Heb het in een discussie ingebracht.
 • Soms vind ik uw informatie te summier. Ik moet dan verder zoeken. Dat wordt weer goedgemaakt door uw verwijzingen naar sites met meer (nadere, uitgebreidere) informatie, maar toch…
 • U zet er steeds meer foto’s bij. Het zou – als het niet zo triest was – haast een vrolijke boel worden…
 • Naar mijn bescheiden mening zet u er niet alleen waarheden op maar ook allerlei meningen er omheen. Dan vind ik erg informatief (behalve als het tegen de mijne inknalt).
 • Ik gebruik al een tijdje stiekem mooie foto’s van uw site als screensaver. Eerst die van Jeruzalem, toen die van de Rotskoepel, nu momenteel die van die prachtige menora in Jeruzalem (bij de Knesset) en zo verder. Erg kleurig allemaal. Ik hoop maar dat dat mag.
 • Wat u over al die landen vertelt is lang niet compleet. Ik mis zo hier en daar ook de landkaarten. Gaat u die er nog bij zetten?
 • U hakt op alles en iedereen in. U gaat van iedereen precies dat zitten opsommen wat er verkeerd aan is (of was). De Kerk krijgt er van langs. De Nederlanders deugden in de oorlog niet. De Arabieren zijn een stel wilde ezels.
 • De joden hebben een wat wereldvreemd geloof. Van de islamieten blijft weinig over. De Russen deden niks anders dan joden doden. Moet u niet eens wat meer aandacht gaan besteden aan alles wat al die mensen WEL voor goeds gedaan hebben?
 • U geeft veel interessante randinformatie. Maar u bent hier en daar achter. Zie VN-subsidies, die vermeldt u van 2002 terwijl 2003 en 2004 allang op hun website staan. Maar kan interessante informatie verder zelf wel zoeken.
 • Ik heb tijdens een uitwisseling in Amsterdam een groepje Palestijnse jongelui ontmoet. Wat die me allemaal verteld hebben. En ik vind ze best sympathiek.
 • Al die berichten over hoe vreselijk die Arabieren wel zijn, daar klopt niks van.
 • Wat ik op zo’n site mis is humor. Het is allemaal zo zwaarmoedig en ernstig. Zet er een paar goede jodenmoppen bij!
 • U wilt me steeds maar vertellen hoeveel joden er na de tweede wereldoorlog toch nog weer gestorven zijn door discriminatie in Europa. Eerlijk gezegd: wat kan mij nou die paar duizend dode joden schelen? Er zijn toch veel meer andere mensen omgekomen? Tellen die niet mee of zo?
 • Er staat verhoudingsgewijs veel in over godsdiensten. Opvallend. Maar ik mis nog een beschrijving van de orthodoxe kerken, het schisma met de katholieke kerk en de toenaderingen die vanuit Rome zijn gedaan om aan dit schisma een eind te maken.
 • Wat een bizar idee om een website over uitgerekend dit onderwerp te maken. Ik zie niet wat bijdraagt.
 • Wat ik mis is een eigen mening.
 • Wat ik zocht gaat u niks an. Ook niet mijn leeftijd. Pfffffffff….
 • Ik zou het maar bij die kernthema’s laten. De hele rest kan weg.
 • Het stukje over Sadat is te summier. Ik mis zijn connecties met de Moslimbroederschap en zijn stappen tot democratisering.
 • Een paar maanden geleden heb ik uw site ronduit slecht genoemd. Deze week ging ik weer eens kijken en zag dat de vormgeving sterk verbeterd is. Het geheel is nu een stuk aantrekkelijker. Ik ben begonnen met de artikeltjes te lezen. Ik zal kritische feedback blijven geven.
 • Gevonden wat ik zocht. Zal uw site bij mijn groepje  aanbevelen. Alle lof!
 • In het streven om op een laagdrempelige manier neutrale en kwalitatief goede informatie toegankelijk te maken, zoals op uw website, kan ik mij goed vinden. Het inventariseren en aanbieden van feiten is zeker een nuttig stuk gereedschap voor mensen die zich in de problemen van deze regio willen verdiepen. Ik denk wel dat de inhoud sterker gewogen en gecheckt moet worden om een kwaliteitsstempel te krijgen.
 • De informatie over Al-Qaeda is te summier. De naam is een Amerikaanse spelling en geen juiste transcriptie vanuit het Arabisch.
 • Die foto’s van personen (diashow) vind ik goed. Ken ze intussen allemaal. (april 2005)
 • Al die citaten, erg interessant. Maar toch mis ik soms de originele tekst in de originele taal, bijv. Engels.
 • Soms wil ik uw gegevens nader verifiëren. Ik mis dan een gedetailleerde bronvermelding. Ik zou u willen adviseren dat alsnog te doen.
 • Ik zit soms een hele avond op uw site te grasduinen. Ik kom veel aan de weet. Vooral makkelijk als ik zo verder kan surfen en weer terug.
 • Ik zocht op uw site iets over de Ku Klux Klan. Ik heb dat niet kunnen vinden.
 • Ik mis op uw site gegevens over cultuur, zoals Arabische (Libanon) muziek.
 • Sommige punten worden te summier behandeld, terwijl andere te uitgebreid worden belicht.
 • Interessant, te vernemen van dat Duitse verzet, Bonhoeffer en zo. Nooit geweten.
 • Wat die VN-acties betreft, dat is wel interessant om te lezen, maar volgens mij veel te summier. Ik zou daar veel meer over willen weten.
 • Mijn vader maakte me attent op uw site. Ik heb er mijn werkstuk over antisemitisme mee gemaakt. Mijn leraar waardeerde het met een hoger cijfer dan ik verwacht had. Dank!
 • Geweldige site. Alles gevonden wat ik zocht. Doorgaan zo.
 • Ik vind uw site ronduit SLECHT. Ik heb niet eens stukjes gelezen, ik was al afgeknapt op de homepage.
 • Ik heb informatie gevonden over de termen en benamingen die veel in de journaals gebruikt worden. weet nu het verschil tussen sjiieten en sounieten. Ook blijf ik bladeren op deze site omdat er veel interessante onderwerpen in staan. Een enorme bijdrage voor mijn interesse in de wereld cultuur en geschiedenis
 • Wat uw site voor mij bijzonder maakt is dat u meestal goed aangeeft hoe de massaslachtingen tot stand kwamen. Er is altijd oorzaak en gevolg.
 • Soms lijkt u pro-Palestijns. In een ander stukje lijkt u weer pro-Israëlisch. Ik snap dat niet.
 • Zeer veel informatie gevonden! Hartelijk dank!
 • Op uw site gespiekt. Ben 6e jaars VWO en heb een hoog cijfer gehaald. Mijn leraar vond mijn profielwerkstuk prima!
 • Ik mis een verdere verdieping. Maar als ik het goed begrijp komt die nog? Overigens prima site.
 • Dank. Informatie over Mekka gevonden die ik zocht.
 • Volgens mij kan er wat de inhoud betreft nog wel een kwaliteitsslag gemaakt worden.
 • Die lijst met Komende Onderwerpen ziet er goed uit. Valt nog veel van te verwachten. Wat een partij informatie zal dat worden, zeg!
 • Goede informatie. Ik zoek meer gegevens over de oorzaken van het conflict.
 • Ik heb niet gevonden wat ik zocht. Meer informatie over de datering van de genesisverhalen graag.
 • Of dat nu licht of donker is, het kome toch wel tot mij! Ik wilde op uw site reageren maar u gaf mij die kans niet, waarom zou ik u dan die kans geven?
 • Ja, ik vond wat ik zocht. Abbas, die verkozen is.
 • Gaat u soms de boel overnemen, daar?
 • Ja, alles gevonden. Dank.
 • Verder veel informatie. Ik snap totaal niet dat u niets over de Oslo-akkoorden vertelt. Daarvoor kwam ik op de site.
 • Te veel lange zinnen. Ingewikkeld, hoor.
 • Uw informatie over Henri Dunant van het Rode Kruis klopte eerst niet. Ik heb wel gezien dat u het later verbeterd hebt.