1903

Antisemitisch geschrift dat in 1903 in Rusland opduikt.

Stelt de Joodse leiders van die tijd in een kwaad daglicht.

Wordt nog dagelijks door een miljoenenpubliek gelezen,

vooral in de Arabische wereld.

Schadelijk

Het smaadschrift heeft in de ruim 100 jaar van zijn bestaan miljoenen mensen ertoe aangezet, hun Joodse medemens onnoemelijk leed te bezorgen.
De sterk antisemitische Tsaar Nicolaas II zag in de Protocollen een mogelijkheid om ‘de Joden’ te beschuldigen van steun aan de ophanden zijnde revolutie. Hij liet het boekje in grote oplaag verspreiden, met als resultaat bloedige pogroms.

Niet alleen autofabrikant Henry Ford propageert het in zijn krant de Dearborn Independent, maar ook Hitler baseert zich erop in zijn boek Mein Kampf. Voor Hitlers nazibeweging waren de Protocollen een rechtvaardiging voor de Jodenvervolging. Nazileider Goebbels schrijft in zijn dagboek: ‘Ik heb een diepgaande studie gemaakt van de Protocollen van Sion. In het verleden werd altijd het bezwaar gemaakt dat ze niet geschikt zijn voor moderne propaganda. Ik heb vastgesteld dat we ze prima kunnen gebruiken!’

Het is op dat moment al meer dan tien jaar – onder meer in Duitsland – op grote schaal verspreid. Waar al die haatpropaganda toe geleid heeft is intussen duidelijk: eerst Jodenhaat, dan Jodenvervolging en ten slotte Jodenmoord: de Holocaust of Sjoa.
Veel bronnen tonen zich bezorgd dat het boekwerkje in onze tijd opnieuw zijn schadelijk werk zal doen – nu vooral in de Arabische wereld.

Hoe serieus is de dreiging?

Nauwelijks ontstaat opschudding als opeenvolgende islamitische leiders uitspreken dat Israël – liefst met kernwapens – van de kaart moet worden geveegd. Ook de verheerlijking van zelfmoordterreur baart zorg. De idee dat de wereld beter af is zonder de Joden lijkt een nieuw leven te gaan leiden. De president van Iran, Ahmadinejad, kan zich ongestraft in deze zin uitlaten. De premier van Maleisië, Mahathir, krijgt – op tv zichtbaar – ovationeel applaus van meer dan 70 collega’s als hij de gewelddadige verdwijning van het Joodse land propageert. In Arabische kranten worden bijna dagelijks soortgelijke oproepen geplaatst. Ook in het Westen stellen commentatoren het bestaansrecht van Israël ter discussie, roept men op tot boycot van Joodse producten en propageren mensen dat de Joodse staat maar beter kan verdwijnen.

Voor het uitblijven van krachtig (Westers) protest worden meerdere oorzaken genoemd. De belangrijkste: angst voor de opkomende macht van de (radicale) islam, politiek correct respect, gebrek aan historisch besef, blindheid (= de ogen sluiten) voor toekomstige dreigingen. Ook lijkt dezelfde onverschilligheid een rol te spelen die tussen 1933 en 1945 tot rampen heeft geleid.

Inhoud

In 1905 publiceert de Rus Sergej Niloes (of: Nilus; 1862-1929), een agent van het Russische geheime politiecorps Ochrana, het boek voor het eerst. Het bevat de notulen van een niet nader gespecificeerd Joods congres van 300 ‘wijze mannen’, die uit zijn op de wereldheerschappij. In 24 protocollen wordt uiteengezet hoe de joden hun (financiële) macht moeten gebruiken om eerst de kerkelijke en wereldlijke leiders, en later de hele wereld, aan zich te onderwerpen.

Ontstaan

Over het ontstaan ervan zijn verscheidene theorieën in omloop. De meest gangbare luidt dat de inhoud is gebaseerd op een schrijfwerkje van heel andere aard. De tekst is vrijwel identiek aan die van Hermann Goedsche’s (1816-1878; pseudoniem: Retcliffe) boekje ‘Naar Sedan’. De tekst is deels gekopieerd uit het boek van de Franse satirist Maurice Joly (1831-1878), met als titel: ‘Gesprekken in de hel tussen Machiavelli en Montesquieu’. Het doet een aanval op de antisociale en imperialistische gedachten van Napoleon III.

De Russische geheime politie heeft het document nagemaakt. Zij presenteerde het als de inbeslaggenomen tekst van een rabbijn die tot het genootschap van de Wijzen van Sion behoorde. Ook werd (en wordt nog steeds) ten onrechte beweerd dat het werd samengesteld tijdens het eerste zionistische congres in Bazel o.l.v. Theodor Herzl.

‘Ik heb dit met de Führer besproken.
Hij is er zeker van dat
de Protocollen geen vervalsing zijn.…’

(Dagboek van Goebbels, mei 1943)

Nog steeds populair

Ook na afloop van W.O. II gaat de verspreiding door. Niet alleen in Oost-Europa en de Arabische wereld, maar ook in het Westen circuleert het nog steeds. Het wordt overal te koop aangeboden. In publicaties van de Palestijnse organisatie Hamas wordt er herhaaldelijk naar verwezen. Artikel 32 van het handvest van Hamas verwijst er zelfs rechtstreeks naar: “Hun schema (om steeds nieuwe expansie te zoeken) is uitgelegd in de Protocollen van de Wijzen van Sion, en hun huidige gedrag is het beste bewijs van wat daar gezegd wordt”.

In Egypte wordt in 2002 een tv-soap uitgezonden met sterk antisemitische tendensen, getiteld ‘Ruiter zonder Paard’. Daarin worden de Protocollen kritiekloos aangevoerd als bewijs voor Israëlische expansiedrift en wens tot wereldoverheersing. De serie wordt in de hele Arabische wereld bekeken.

Onderzoek

Al direct na de verschijning ervan en herhaaldelijk is de vervalsing aangetoond (Lucien Wolf, Abraham Levy, Umberto Eco). In 1935 komt een Zwitserse rechtbank tot de uitspraak dat het om een vervalsing gaat. Een deel van het vonnis wordt later met onduidelijke argumenten min of meer nietig verklaard. In 1964 bevestigt een onderzoekscommissie van de Amerikaanse senaat dat het boek een vervalsing is.

Protocollen Arab

Meer informatie:
  • Een grondig gedocumenteerde verhandeling in de Nederlandse taal over de ontstaansgeschiedenis van de teksten is te vinden in het boek van Hadassa Ben-Itto De Protocollen van de Wijzen van Sion. Anatomie van een vervalsing. Uitgeverij Aspekt, ISBN 90 75 32 39 48.
  • In zijn boek Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme (Uitgeverij Groen, Heerenveen, 2006) wijdt Dr. Hans Jansen (Brussel) tientallen bladzijden aan de rampzalige invloed die het geschrift in de Arabische wereld heeft.
  • Op internet besteden honderden sites aandacht aan de neppublicatie, zowel in negatieve als positieve zin. Op http://www.likud.nl/persnl17a.html gaat de bekende columnist Prof. Dr. Bob Smalhout dieper op het boekwerkje in.
  • Op http://bc.ub.leidenuniv.nl/bc/tentoonstelling/Duistere_Machten/object13.htm#13 komen de Protocollen aan de orde in een boekbespreking over ‘het Joodse gevaar’.
  • Op http://www.verzet.org/content/view/465/29/ zijn veel details te vinden.
  • Uitgebreide analyse vanuit de Franstalige versie: http://www.geocities.com/roggemansmarcel/zion.htm.
  • Op de anti-Joodse site radioislam is de tekst van het geschrift te lezen in maar liefst acht talen: http://www.radioislam.org/protocols/indexen.htm. In de introductie wordt betwist dat het nep is. Ook in veel gedrukte uitgaven van het boek wordt betwist (of verzwegen) dat het een vervalsing betreft.

 


Gerelateerde Berichten