DE VIJF EERSTE BOEKEN VAN DE HEBREEUWSE BIJBEL
(VOOR CHRISTENEN HET ‘OUDE TESTAMENT’):
GENESIS, EXODUS, LEVITICUS, NUMERI EN DEUTERONOMIUM.

 

Woord

(Uit het Grieks: penta = vijf). Samen vormen ze de basis voor het oorspronkelijk Joodse geloof, dat in grote lijnen later is overgenomen door christenen en moslims.

Inhoud

De Pentateuch bevat het verhaal over de schepping, de zondeval, de eerste moord en de zondvloed. Naast het leven van Abraham, Izaak en Jacob bevatten de boeken een nauwgezette beschrijving hoe Mozes in botsing komt met de Farao van Egypte en hoe hij het slavenvolk Israël vervolgens uit Egypte leidt. De honderden aan het volk Israël opgedragen leefwetten, waaronder de Tien Geboden, zijn voor veel mensen op aarde nog vandaag de norm.

Vertaling

De naam Pentateuch komt in de Bijbel nergens voor. De Joodse religieuze traditie gebruikt het woord Thora (Hebr: ‘onderwijzing’), dat wél in de Hebreeuwse Bijbel (of, voor christenen: het Oude Testament) voorkomt.

Auteurs

Veel mensen noemen de Pentateuch gemakshalve ‘de vijf boeken van Mozes’. De wijdverbreide mening dat Mozes de auteur zou zijn kan niet met historisch bewijsmateriaal worden onderbouwd. Een van de vele argumenten is dat hij moeilijk zijn eigen dood kan hebben beschreven. In het Nieuwe (christelijke) Testament wordt Mozes met het schrijven van de Pentateuch of Thora in verband gebracht.
Meer aanvaardbare theorieën stellen dat de Pentateuch moet zijn samengesteld (overgeleverd) uit meer dan één bron. Misschien hebben er wel tientallen schrijvers aan gewerkt. De voornaamste theorie in dit verband is de zgn. vierbronnenhypothese, die vier hoofdbronnen onderscheidt die worden aangeduid met een letter: de Jahwistische bron (J), de Elohistische bron (E), de Deuteronomistische bron (D) en de Priesterlijke bron (P).

Feiten of fictie

Ook voor andere verhalen uit de vijf boeken bestaat – ondanks eeuwenlang speurwerk – geen archeologisch bewijs. Op basis daarvan komen sommige moderne Bijbelgeleerden tot de conclusie dat de hele Pentateuch niet het geopenbaarde woord van God is, maar op fictie berust. Anderen stellen dat het bewijs nog zal worden gevonden. Het eerste Bijbelverhaal, dat van de schepping, werd al eind 19e eeuw tot fictie verklaard. Een op wetenschappelijk onderzoek berustende denkwijze, de evolutietheorie of het Darwinisme, krijgt steeds meer aanhangers.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten