De pelgrimsreis (of pelgrimage) in de Abrahamitische of openbaringsgodsdiensten

 

1. Jodendom (circa 500 v. Chr. tot nu)

De pelgrimage (of bedevaart) als geloofsplicht of hemelse opdracht is in de Joodse religie niet bekend. Toch zien veel Joden uit de diaspora het als een hoogtepunt in hun leven als ze de reis naar het Beloofde Land mogen maken. Dat geldt niet alleen voor religieuze Joden; ook voor veel seculiere Joden is Israël (Jeruzalem, Judea) een aantrekkelijk (vakantie-) reisdoel. Bekende steden als Hebron (begraafplaats van de aartsvaders, zoals Abraham, Machpela) en Jeruzalem (hoofdstad van David’s koninkrijk) zijn populair, maar dat geldt ook voor ‘heilige’ steden als Safed en Tiberias. Door de eeuwen heen zijn Joden uit de diaspora naar het voor hen Heilige Land teruggekeerd en hebben zich er gevestigd of hebben er rondgereisd.

2. Christendom (circa 50 n. Chr. tot nu)

De pelgrimage als religieuze plicht, zoals geldt voor moslims, kent ook het christendom niet. Het begrip pelgrimsreis is wel bekend in de christelijke traditie. Het gaat dan vanzelfsprekend niet om Mekka en/of Medina. Deze steden zijn voor niet-moslims, voor andersdenkenden en ongelovigen dus, letterlijk verboden terrein. Christenen gaat het om steden als Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth. Christenen zien Jeruzalem als de stad waar Jezus Christus een deel van zijn leven heeft doorgebracht en waar hij is gekruisigd. De geboorteplaats van Jezus, Bethlehem, maar ook Nazareth, waar hij zijn jeugd doorbracht, gelden als trekpleisters voor christenen. Nogal wat christenpelgrims raken in verwarring als ze ontdekken dat er geen eenduidigheid is over de gedenkplaatsen. Voor rooms-katholieken zijn naast Rome, de zetel der pausen, ook bedevaartsoorden interessant als Lourdes (Frankrijk), Santiago de Compostella (Spanje) en Fatima. De laatste jaren ontstaat binnen de westerse christelijke wereld steeds meer belangstelling voor Istanbul en Efeze. Beide steden staan aan de wieg van het christendom maar zijn nu in islamitische handen. Een belangrijk voormalig christelijk (nu islamitisch) monument is de Aya Sophia. Efeze is bij christenen bekend van de Brief die Paulus schreef aan de Efezen (Efeziërs). De plek is bezaaid met brokstukken van vóórchristelijke (Romeinse) en christelijke bouwwerken. Van plannen om de puinhopen in de oorspronkelijke glorieuze staat terug te brengen is in 2013 niets bekend.

3. Islam (ca. 620 na Chr. tot nu)

De Hadj (of Hajj, Haddj, Hayy), de pelgrimage, de vijfde ‘zuil’ van de islam, is voor moslims een verplichting. Als het maar enigszins mogelijk is dienen ze eens in hun leven de pelgrimsreis te ondernemen. Vaker is beter. Ieder jaar opnieuw gaan miljoenen moslims op pad naar de heilige steden Mekka en Medina. De reis is niet zonder risico’s. Bijna ieder jaar meldt de pers slachtoffers. Tientallen of honderden is geen uitzondering. Oorzaken zijn onder meer paniek in een overvolle ruimte, brand, vertrapping in de menigte.
Jeruzalem, dat geldt als derde heilige stad van de islam, is bij moslims veel minder in trek (cijfers 2013). De belangrijkste monumenten die moslims er bezoeken zijn de Rotskoepel en de Al-Aksamoskee, die beide op de Tempelberg zijn gebouwd.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten