Tweede kalief na profeet Mohammed.
Hoofd van het Arabische Rijk tussen 634 en 644.

 

 • Beter bekend als Omar of Omar Faroeq.
 • Geboren in Mekka in 581 in een middenklassefamilie. Keert zich in eerste instantie tegen de leer van Mohammed. maar wordt als snel en op jonge leeftijd volgeling van profeet Mohammed.
 • Neemt deel aan de eerste emigratiestroom naar het islamitische heiligdom Medina in 622.
 • Opvolger van Aboe Bakr, de eerste kalief.
 • Tijdens zijn leiderschap breidt het rijk zich fors uit. Palestina, Irak, Syrië, Egypte en Perzië worden veroverd.
 • Omar is de veroveraar van de stad Jeruzalemin 637. Later wordt een moskee ter ere van Omar gebouwd op de plek waar de kalief heeft gebeden bij zijn verovering.
 • Volgens de islamitische traditie sluit hij bij de inname van de heilige stad met de Patriarch Sophronus een overeenkomst die een anti-joodse clausule bevat. Deze houdt de continuering van de verbanning van joden uit de stad in.
 • Trouwt met Umm Kulthum, de dochter van Ali en Fatima.
 • Stelt de islamitische kalender in en wijzigt de islamitische wetgeving.
 • Zijn dochter Hafsa trouwt met Mohammed.
 • Een Perzische christelijke slaaf vermoordt de tweede kalief in 644. Uthman ibn Affan volgt hem op.
 • Een islamitische organisatie in de VS is naar Omar vernoemd, de Omar Foundation.

 

Meer informatie:

www.omarfoundation.org

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten