Burgeroorlog (1969-2007)

 

Inzet van het conflict en betrokken partijen

In Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk strijden decennialang de katholieken, die in het land de minderheid vormen, voor gelijke rechten en een onafhankelijke staat tegen het protestantse bestuur van het land. Hierbij voerde de IRA vanaf 1969 een gewapende strijd, gevoerd door middel van terroristische acties. De inzet van de strijd is het recht op zelfbeschikking. Het Engelse leger was bij de strijd betrokken, vanwege de banden tussen het Verenigde Koninkrijk en Noord-Ierland. Begin 2007 werd een coalitie gevormd tussen de protestantse voorman Ian Paisley en de katholiek Gerry Adams. Noord-Ierland verkreeg het recht op zelfbestuur. De Britse troepen verlieten het land.

Achtergrond

De oorlog in Ierland kan deels gezien worden tegen de achtergrond van religieuze tegenstellingen. De kaholieken voelden zich benadeeld in een land dat door protestanten werd bevolkt en begonnen, in navolging van de zwarten in de Verenigde Staten, gelijke rechten en onafhankelijkheid te eisen. Echter niet alleen religieuze tegenstellingen spelen een rol, een deel van de sympathisanten van onafhankelijkheid is niet katholiek. Zij menen dat Noord-Ierland onafhankelijk zou moeten zijn op grond van culturele, historische en geografische overwegingen.

Slachtoffers

Voor wat betreft het aantal slachtoffers tijdens de burgeroorlog in Ierland zijn de aantallen betrouwbaar. Er vielen gedurende meer dan dertig jaar gewapende strijd 3.700 slachtoffers.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten