In ons land veel gebruikte term voor het wellicht correctere islamisme.  Lang niet alle islamitische critici zijn het eens met het geweld dat islamisten (d.w.z. fanatieke religieus-fundamentalistische moslims) propageren om het Westen tot een meer bij de Koran passende houding te dwingen.

 

Volgens islamitische religieuze fundamentalisten bestaat de wereld uit twee delen:

a) de Dar-al-Harb (= het huis van de oorlog) en

b) de Dar-al-Islam (het huis van de Islam).

Alle ongelovigen (in hun ogen alle niet-moslims maar ook moslims met een afwijkende mening en afvalligen) moeten met geweld worden bekeerd tot het huis van de Islam.

Lang niet alle moslimfundamentalisten staan het toepassen van geweld voor: deskundigen maken onderscheid tussen gewelddadige en vreedzame fundamentalisten. Fundamentalisme mag niet worden verward met gewelddadig extremisme.

Van veel kanten wordt erop gewezen dat het moslim-fundamentalistische geweld niet principieel ten doel heeft de islamitische denkwijze te exporteren, maar voornamelijk maatschappelijke ontwrichting, straf voor politieke besluitvorming en het zaaien van angst ten doel heeft. Een ander doel zou zijn tweedracht te zaaien tussen gematigde moslims en andersdenkenden en op die manier gematigde moslims het extremistische kamp binnen te trekken.

Sommige islamitische kringen leven in de zekerheid dat niets hoeft te worden geforceerd: ze zijn ervan overtuigd dat uiteindelijk de hele wereld onder islamitisch bestuur zal komen. Toch hebben de islamitisch-fundamentalistische terreuraanslagen op westerse doelen steeds meer effect.

Westerse politici en commentatoren proberen zich wanhopig in de positie en motieven van de veroorzakers te verplaatsen. Volgens sommigen zou het beter zijn de discussie over de oorzaken te staken en zich te concentreren op het uitschakelen van de veroorzakers. Anderen betogen dat met deze gedragswijze de slachtoffers tot daders worden. Zij nemen liever een afwachtende houding aan. Nog weer anderen menen dat we zelf voor de islamitische haat verantwoordelijk zijn: alle oorzaken voor haat moeten van het Westen uit worden weggenomen.

Als gevolg van de empathiegolf duiken uit allerlei hoeken motieven voor terreur op die het Westen zelf zou hebben veroorzaakt. De bekendste argumenten zijn dat ‘we’ (het Westen, dus) te weinig aan de armoede in de moslimwereld zouden doen, dat we heulen met (Arabische) dictators, dat we ‘zomaar’ islamitische landen binnenvallen en dat we in onze landen gevestigde moslims discrimineren en te weinig kansen bieden. Dat de VS in het merendeel van de recente gevallen juist de islam heeft verdedigd tegen westerse terreur is minder bekend.

De kritiek op het Westen komt uit islamitische bronnen van allerlei vorm en kleur. De onderstaande lijst van oorzaken van moslimfundamentalisme is niet compleet en dwingt tot zelfonderzoek.

 • Frustatie over de nederlagen die de Arabische landen hebben moeten incasseren in de oorlogen tegen Israël, waarbij de westerse hulp aan de overwinnaars als doorslaggevend wordt beschouwd.
 • Het verlaten van religieuze normen en waarden. De ontkerkelijking in de westerse maatschappij wordt met wantrouwen bekeken. Veel moslims zien niets in de scheiding van kerk en staat.
 • De democratie, het socialisme en het liberalisme en het kapitalistisch denken, die indruisen tegen waar moslims voor staan.
 • Het gemak waarmee het Westen (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, met hun geallieerden) moslimstaten binnenvallen. Het onvermogen van de Arabische legers om militaire macht te ontwikkelen leidt tot frustratie en woede onder de bevolking. De woede richt zich niet alleen op het Westen maar ook op de eigen leiders.
 • De scheiding tussen kerk en staat, waardoor de islamitische religieuze waarden in het gedrang komen.
 • De ongelimiteerde beschikbaarheid van alcoholische dranken, die bij veel westerlingen tot verslaving leidt.
 • Onze culinaire genotzucht: zowel zwaarlijvigheid als afslankcultuur.
 • De ongelijke verdeling van de rijkdom in het Westen, met veel moslims onder de armoedegrens.
 • De openlijke homoseksualiteit en het homohuwelijk – in de moslimwereld beide (nog) onacceptabel.
 • De onduidelijke overheidsstandpunten en -maatregelen (gedoogbeleid) ten aanzien van drugshandel en –verslaving.
 • De seksuele vrijheid en de seks op TV.
 • Het toestaan van allerlei vormen van (kinder-) porno.
 • De uitdagende blootheid (onbedektheid) van de vrouwen.
 • De van staatswege georganiseerde loterijen, het gokken en de casino’s.
 • De vele vormen van wetteloosheid en de in islamitische ogen te lage straffen voor misdadigers.
 • Het geringe respect voor het huwelijk: de openlijke ontrouw en het hoge percentage scheidingen.
 • De nonchalante manier waarop met het ongeboren leven (abortus) wordt omgesprongen.
 • De tolerantie ten aanzien van alle soorten van burgerlijke ongehoorzaamheid.
 • De vele daklozen en zwervers die we aan hun lot overlaten.

Op veel punten komt de moslimfundamentalistische kritiek overeen met die uit joodse en christelijke fundamentalistische hoek.

Vanuit de westerse samenleving is er ook kritiek op de islam. Een paar voorbeelden zijn de in westerse ogen schamele culturele vooruitgang, de slechte integratie, de vermenging van religieus en wereldlijk denken (Allah is nog steeds de baas, God allang niet meer!), de ondergeschikte positie van de vrouw, de in westerse landen doorgevoerde uithuwelijkingsdwang, vrouwenbesnijdenis en moord als uiting van erewraak. Ook de gebrekkige verdeling van de door het westen betaalde oliemiljarden, het gebrek aan democratie (de meeste islamitische landen worden ‘nog’ dictatoriaal en ‘theocratisch’ bestuurd), de beperkte tolerantie en het tomeloze geweld in Arabische landen, dat honderdduizenden slachtoffers (Syrië) zijn punten van westerse kritiek.

Meer informatie

(Binnenkort te publiceren: Klik hier voor een keuzemenu websites over de islam. Klik hier voor een keuzemenu onderwerpen op deze site over moslims en de islamitische wereld.)

Een informatieve site is http://www.moslim.nl/ Speciaal voor vrouwen is er http://www.moslima.nl/. http://www.evangelie-moslims.nl/ wordt gemaakt door christenen die verklaren te willen tegengaan dat moslims als de zondebok van vandaag worden beschouwd.

Een drietal interessante artikelen over dit onderwerp:

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/13/moslimfundamentalisme-in-west-europa-geen-marginaal-fenomeen-a1428894 (2013)

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/04/vijftig-miljoen-moslims-accepteren-geweld-6023657-a1539706 (januari 2017)

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/08/overdrijf-dreiging-van-extremistische-moslims-niet-6122812-a1540281 (januari 2017)


Auteur: Govert Schinkel (2005, 2008, 2017)

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten