Kernthema’s

Afkeer van Joden alleen omdat ze Jood zijn. Eeuwenoude vorm van discriminatie. 'Ernstige ziekte' van het vroege christendom. Overgenomen door

Het Arabische volk. De Arabische landen. Noord-Afrika en het Arabisch schiereiland, tussen Afrika en Azië, links begrensd door de Rode

Omstreden grondlegger van de Palestijnse nationaliteit. Aanbeden en verguisd. Volksheld en terreurleider.

Brief van de Britse minister van Buitenlandse Zaken aan de Zionistische Wereldorganisatie. Brief met grote gevolgen: onduidelijkheid, spanning, onrecht, doden

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend

De Volkenbond geeft begin 19e eeuw aan “ontwikkelde" landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) een mandaat om “volkeren die

Opzienbarende overeenkomst in 1978 tussen Carter, Sadat en Begin. Met tegenvallend resultaat. Ook: onderhandelingen in 2000, tussen Clinton, Barak en

Terrorisme als antwoord op terrorisme. Doel: wraak en vergelding. Of om toekomstige terreur door ‘afschrikking’ in de kiem te smoren.

Oeroude maar omstreden vergeldingsmethode. Voor moord, drugssmokkel, verkrachting. Maar ook voor homofilie en overspel. In Israël en de Palestijnse gebieden

Hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël -

De spiraal van (zelfmoord-) aanslagen en vergelding in het conflict tussen Israël en de Palestijnen is niet begonnen met de

Strategisch gelegen bergketen in Noord-Israël. Belangrijke conflictbron tussen Israël en Arabisch buurland Syrië. Door de Britten doorgeschoven aan de Fransen.

Palestijnse volksbeweging op religieuze grondslag. Staat in de VS, de EU en Rusland te boek als terreurorganisatie. Erkent Israël niet

Egyptisch islamitisch denker. Oprichter van de Moslimbroederschap. Belangrijke voorloper van het islamisme, de ‘politieke’ (lees: fundamentalistische) variant van de islam.

Eeuwenlang thuisland voor de Israëlieten. Nadat ze door de Romeinen uit hun land zijn verdreven dromen Joden van (terugkeer naar)

Al meer dan 100 jaar conflictbron tussen (Palestijnse) Arabieren en Joden. Hoofdstad van de Joodse koninkrijken in de Bijbelse periode

Al eeuwenlang slachtoffers van discriminatie en haat. Gevolg: onderdrukking, pogroms, Holocaust. Komen vanaf 1880 in steeds grotere aantallen uit

Haat die mensen voor joden voelen alleen om hun joods zijn. De eeuwenlange indoctrinatie van burgers in de christelijke wereld

Miskend aspect rond het ontstaan van de Palestijnse vluchtelingenstroom in 1947-1948. Ook de nieuwe staat Israël bestaat hoofdzakelijk uit vluchtelingen.

Tot 1967 in de hele wereld – en op alle landkaarten - standaardaanduiding voor het tegenwoordig ‘politiek correcte’ Westoever of

Twee pogroms, in 1903 en in 1905, in het Russische Kishinev. Ze hebben grote gevolgen voor de joden van Kishinev.


Algemeen: mensen die met anderen een nederzetting vestigen in een – al dan niet met geweld onderworpen - vreemd land.


Specifiek:

In het Arabisch: Al Jumhuriyah al Lubnaniyah. Noorderbuur van Israël. Jarenlang rijkste land in de Arabische wereld. Nu verarmd en


Aanleiding: vanuit Libanon werden steeds meer aanslagen op Israël gepleegd, waarbij vaak Katoesja-raketten op Kyriat Shmona terechtkomen.
Israël besloot een antwoord

De belangrijkste fossiele energiebron op aarde: beslissende factor in het conflict tussen Israël en de Palestijnen? Stelt het Westen zijn

De naam is afgeleid van de stichter, Osman I (1258-1324). Opkomst rond 1280. Eindigt ruim 600 jaar later, in 1921

Vóór 1967 werden alle inwoners van Palestina, dus ook de joodse en christelijke, als Palestijnen aangeduid. Vanaf de bezetting door

De Palestijnse Arabieren beschikken niet, zoals de staat Israël, over een formele, 'geregelde' strijdmacht, met militaire hiërarchie, tanks, helikopters, straaljagers

Omstreden drama. Belangrijkste conflictbron tussen de staat Israël en de Arabische inwoners van Palestina. Onoplosbaar of opzettelijk in stand gehouden?

Het land, gelegen tussen Libanon in het noorden, de Middellandse Zee in het westen, de rivier de Jordaan in het

Palestijnse bevrijdingsorganisatie (Palestine Liberation Organization).

Gewelddadige uitbarstingen van Jodenhaat. Niet alleen in christelijk (Oost-) Europa, maar ook in de Arabische/islamitische wereld. Wrede moordpartijen waarbij duizenden

Imperium, bestuurd vanuit de stad Rome. Bezet Israël. Verjaagt de Joden uit hun land. Vervolgt eerst de christenen. Verklaart het

Geheime overeenkomst tussen de Franse en de Britse regering, gesloten in 1916. Verdeelt het Midden-Oosten tussen beide Europese grootmachten.

Heilige plaats van joden, christenen en moslims. Locatie: Jeruzalem. Belangrijke twistbron in het Midden-Oosten. Ook bekend onder de naam Moria.

Het woord is afgeleid van het Latijnse terror: angst. Het duikt voor het eerst op tijdens de Franse revolutie. Analisten

>Hebr. (acroniem): "Tseva Hagana Lejiisrael"; NL: "Verdedigingsleger van Israël". Ontstaan uit de samenvoeging van Hagana (Haganah) en Irgoen (Irgun). Verkorte aanduiding

Eilandenrijk in West-Europa. Speelt decennialang een dubieuze sleutelrol in het conflict tussen Israël en de omringende Arabische landen. Rond 1925


Al tientallen jaren vinden tussen Israëli's en Palestijnen (geheime) onderhandelingen plaats.
De USA en Europese landen, maar ook de Verenigde Naties, vredesbewegingen en andere internationale organisaties stellen pogingen

Worden voornamelijk uitgevoerd door jonge mannelijke, maar vanaf 2003 ook vrouwelijke, Palestijnen. Beloning: consumptie van maagden bij Allah. Afwisselend betiteld

De georganiseerde (Joodse) beweging die al sinds eind 19e eeuw terugkeer naar het ‘beloofde land’ nastreeft. Er wordt over gedacht

Rijke Mesopotamisch/Arabische boer. Krijgt de opdracht naar het Beloofde Land te verhuizen. Stamvader en daarmee misschien veroorzaker van het conflict

Van ‘korporaal’ uit Oostenrijk tot dictator van Duitsland. Initiator van WO2 en Sjoa. Geliefd kindervriend. Gehaat massamoordenaar.

Vredesplan uit 2003. Tot stand gekomen door samenwerking van de Palestijnse politicus Rabbo en zijn Israëlische collega Beilin.

Het plan voorziet in

Heilig huis van de moslims, op de Tempelberg in Jeruzalem. Al eeuwen bron van strijd tussen gelovigen. Startpunt van Mohammed’s

Een overzicht van aanslagen en bedreigingen die aan Al-Qaida of gelieerde groepen worden toegeschreven. De geruchtmakende aanslagen in New York

Vreemdelingenwet in het Verenigd Koninkrijk. Speciaal bedoeld om te voorkomen dat Joden uit het Oostblok naar Engeland oversteken. Met antisemitische

Arabische naam voor de godheid die moslims aanbidden. Over de vraag of joden, christenen en moslims dezelfde God aanbidden is

Joods meisje. Wereldberoemd vanwege het dagboek dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield. Symbool van de Holocaust.

Denkwijze die zich tegen de joodse religie richt. Wordt dikwijls gebruikt als dekmantel voor de term antisemitisme.

Afkeer van Joden alleen omdat ze Jood zijn. Eeuwenoude vorm van discriminatie. 'Ernstige ziekte' van het vroege christendom. Overgenomen door

Rassenscheiding, gebaseerd op huidkleur. (>Latijn: segregatie; afzondering, afscheiding, ontmenging). Oorspronkelijk verwijt aan Zuid-Afrika. Volgens Israëlcritici ook van toepassing op Israël.

Omstreden islamitische organisatie. In 2002 door de in Antwerpen wonende en omstreden Libanees Aboe Jahjah opgericht. Ook in ons land

Het Arabische volk. De Arabische landen. Noord-Afrika en het Arabisch schiereiland, tussen Afrika en Azië, links begrensd door de Rode

Omstreden grondlegger van de Palestijnse nationaliteit. Aanbeden en verguisd. Volksheld en terreurleider.

Oudheidkunde. In de afgelopen eeuwen is veel werk verzet om bewijsmateriaal aan te dragen. Niet alleen voor de verhalen uit

Jezus is niet God maar een op God lijkende mens. Stroming binnen het vroege christendom. Door het bestuur van de

Angstaanjagend voorwerp uit de Hebreeuwse Bijbel ofwel het Oude Testament. Op mysterieuze manier verdwenen en nooit meer iets van vernomen.

Land in Klein-Azië. Afstammelingen van de Kaukasusvolkeren. Eerste land dat zich tot het christendom bekeert. In de 20e eeuw slachtoffer


<Frans: assimiler.
Relevante betekenis: opgaan in een nieuw milieu van individuen of groepen.
De term wordt gebruikt om te beschrijven hoe grondig

Verdwenen volk. Maakte deel uit van het Semitische ras, waar ook Arabieren en Joden bij horen. Gedurende het grootste gedeelte

Deel van Indonesië.Vooral bekend vanwege de Atjeh-crisis.Veel aangehaald voorbeeld van Nederlandse imperialistische oorlogvoering. Sommigen geven er hoog over op. Anderen

Vernietigingskamp voor joden, zigeuners en andere gevangenen van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens kamp voor dwangarbeid. Meer dan

Auto da fe op de Plaza Mayor in Madrid (1680), bijgewoond door koning Karel II
Ceremonie waarbij de r.-k. Inquisitie van

Ravijn even buiten de Russische stad Kiev. Toneel van een massamoord, gepleegd door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Brief van de Britse minister van Buitenlandse Zaken aan de Zionistische Wereldorganisatie. Brief met grote gevolgen: onduidelijkheid, spanning, onrecht, doden

Crimineel die leefde aan het begin van onze jaartelling. Werd volgens de Bijbelverhalen (N.T.) tegen Jezus afgeruild. De Romeinse Pontius

Bijbelse aanduiding voor het land Israël. De claim wordt gelegd door orthodoxe joden en een deel van de christenen. De

Verzameling uitspraken van Jezus. Gedaan op een berg in het toenmalige land Israël.

In heel Europa worden door de eeuwen heen Joden gediscrimineerd. Zo mogen ze - onder meer om te voorkomen dat

De bakermat van onze hedendaagse westerse samenleving ligt in het Midden-Oosten. Drieduizend jaar vóór Christus waren daar al sterk ontwikkelde

Chirurgische ingreep waarbij de voorhuid van de penis, die de eikel bedekt, verwijderd wordt. De medische term ervoor is circumcisie.

Gebieden die sinds de oorlog van 1967 door de Israëli’s bezet zijn (geweest). Bedoeld worden meestal de Westbank (eerder bekend

Heilig boek van joden, christenen. Voor een deel ook van moslims. Oorsprong van het monotheïsme, het geloof in de God

Eeuwenoude, lugubere mythe over een Joods gebruik. Duikt steeds opnieuw op. Eeuwenlang in de wereld van de christenen. Maar (vooral

Aziatische religie. Ontstaan in India, in de 6e eeuw v. Chr. Geldt als meest vreedzame onder de godsdiensten en telt

De Volkenbond geeft begin 19e eeuw aan “ontwikkelde" landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) een mandaat om “volkeren die

Romeins keizer in de eerste eeuw n. Chr. Berucht vanwege zijn bizarre regeermethoden.

Hoofdstroming binnen het protestantisme. Gebaseerd op de leer van kerkhervormer Calvijn

Opzienbarende overeenkomst in 1978 tussen Carter, Sadat en Begin. Met tegenvallend resultaat. Ook: onderhandelingen in 2000, tussen Clinton, Barak en

Nomadenvolk dat tijdens de Middeleeuwen in Centraal-Azië rondtrekt. Bekeert zich massaal tot het Jodendom. Opmerkelijk aspect van het Israël-Palestinaconflict.

Vernietigingskamp in Polen tijdens WO2. In gebruik genomen in december 1941.

Grootste godsdienst op aarde. Gebaseerd op de leer van de Jood Jezus Christus. Verder uitgewerkt door de Joden Petrus en

Alle bezit en alle productiemiddelen in handen van alle mensen samen. Prachtige gedachte. In de praktijk onhaalbaar gebleken.

Terrorisme als antwoord op terrorisme. Doel: wraak en vergelding. Of om toekomstige terreur door ‘afschrikking’ in de kiem te smoren.

Benaming voor joden in Spanje die zich tot het christendom bekeren nadat in 1492 besloten wordt dat ze zich moeten

Stad in het zuiden van Spanje, Andalusië. Tevens hoofdstad van de provincie Córdoba.

In 1906 uit Polen naar Palestina geëmigreerde jood. Socialistisch militair en politiek leider van Israël. Roept op 14 mei 1948

Omstreden Bijbeltekst. Leidt tot haat, vervolging en moord.

Mattheus 27 vers 25: de nieuwtestamentische Bijbeltekst die de verantwoordelijk voor de kruisiging

Vorm van staatsinrichting die te vinden is in de moderne westerse wereld. Gebaseerd op de wil van het volk en

Democritus van Abdera. Griekse filosoof. Waarschijnlijk de bedenker van de atoomtheorie. Afkomstig uit Thracië. Leeft van ongeveer 460 v. Chr.

Benaming voor Duitsland tussen 1933 en 1945. Hitler roept het Derde Rijk uit als hij in 1933 aan de macht


Tussen 1618 en 1648 woedt op het grondgebied van het Duitse Rijk een oorlog tussen de katholieke Habsburgers (Oostenrijk

De ''omzwerving'' van Joden in het buitenland. Gevolg van oorlog, bezetting en opstand. Joodse gelovigen zien er een straf van

Onderscheid maken of verschillen vaststellen tussen mensen. Met het doel, mensen in gelijke gevallen ongelijk te behandelen.

Mythe van de Duitse legerleiding om schuld van de nederlaag tijdens de Eerste Wereldoorlog elders neer te leggen.

Oeroude maar omstreden vergeldingsmethode. Voor moord, drugssmokkel, verkrachting. Maar ook voor homofilie en overspel. In Israël en de Palestijnse gebieden

Druzen (of: Droezen). Het woord is afgeleid van het Arabische durzi. De naam is afgeleid van die van de stichter,

Spraakmakend politiek activiste. Sterk betrokken bij het conflict tussen Israël en zijn Arabische buren. Zet zich in voor vrijheid van

Hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël -

Volledige bedrijfsnaam: E.I. du Pont de Nemours and Company. In de VS opgericht in 1802 door Fransman Eleuthère Irénée du

Op verzoek van UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) besluit de Nederlandse regering in 1979 een Nederlands bataljon naar