Eeuwenoud stenen gebouw in de grote moskee van de heilige stad Mekka. Belangrijkste heiligdom van de islam. Bevat steen uit de hemel. Jaarlijks voorwerp van aanbidding door honderdduizenden pelgrims.

 

Letterlijk woordbetekenis: “kubus”. De Kaaba is een bouwwerk van circa 12 bij 10 bij 15 meter, dat zich in de grote moskee van Mekka bevindt. In een van de muren ervan zijn brokstukken van een zwarte steen ingemetseld. Al eeuwenlang – ook al in de tijd vóór Mohammed – wordt aangenomen dat het gaat om een meteoriet. Het bouwsel is omgeven door een brokaten kleed, dat eens per jaar wordt vernieuwd.

De eerste mens, Adam, wordt genoemd als eerste die het heiligdom in opdracht van God heeft gebouwd. De steen zou hij als geschenk van de aartsengel Gabriël hebben gekregen. Later zou aartsvader Abraham het heiligdom, samen met zijn zoon Ismaël, hebben herbouwd. Alle drie gelden in de islam als profeet. De steen zou oorspronkelijk spierwit geweest zijn, maar werd – volgens een deel van de islamitische traditie – in zwart getransformeerd vanwege de zonden van de mensen.

Moslims beschouwen het bouwwerk als het “huis van God” of “de kamer van Allah”. Ze bezoeken het heiligdom als het enigszins mogelijk is minimaal eens in hun leven. Het heiligdom wordt in de Koran in Soera 3 vers 96 en 97 beschreven.

96. Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.

97. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door God aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, God is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden.
(tekst overgenomen uit http://digiboek.50megs.com/koran/koran003.html)

Moslims die de pelgrimsreis uitvoeren trekken speciale witte kleren aan: een tweedelig gewaad, naadloos en onberispelijk wit. Ze lopen – als onderdeel van een serie rituele handelingen – zeven keer om de steen (de Tawaaf). De bedevaart zelf is een van de vijf belangrijke peilers van de islam en heet de Hadj. Degene die de pelgrimsreis gemaakt heeft mag zich Hadji noemen en verdient daarmee respect van zijn omgeving.

De plek was al eeuwenlang voordat de islam ontstond object van wat nu als heidense aanbiddingrituelen wordt gezien. Volgens de islamitische traditie heeft de grote profeet van de islam, Mohámmed, de plek in zijn religie geïntegreerd. Volgens sommigen deed hij dat om de weerstand binnen de bestaande geloofsgemeenschappen te overwinnen. Ook binnen vroege andere religies, zoals de christelijke, was het niet ongewoon heidense gebruiken over te nemen.

 

Meer informatie:

Uitgebreide informatie over het heiligdom – en een reeks er bij horende legenden – is te vinden op http://www.kaaba-taaba.nl/kaaba/kaaba.htm.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten