Arabische naam: Al-Ikhwan Al-Moslemun (of: Moslemoon). 

Fundamentalistische islamitische politieke, sociale en terreurorganisatie.

Oorspronkelijk afkomstig uit Egypte, maar vandaag met vertakkingen in 70 landen. 

Anti-Israëlisch, anti-Joods, antizionistisch.

Oplossing

De organisatie werd opgericht in 1928, door de Egyptische onderwijzer Hassan al-Banna. In zijn ouderlijk huis kwamen hij en zijn vrienden geregeld in de nachtelijke uurtjes bijeen. Ze spraken over het Midden-Oosten, de val van het Ottomaanse Rijk en de islam. De groep vond dat er ‘iets gedaan moet worden’. Al-Banna was de meest charismatische en tevens de meest extremistische persoonlijkheid van de groep. Hij besloot tot de oprichting van de broederschap en wees zichzelf aan als leider, de directeur-generaal. ‘Islam is de oplossing’ werd de slagzin van de Moslimbroederschap.

Ideaal

Het doel van de organisatie was en is de terugkeer naar het Groot-Islamitische Rijk. Het Westen wordt als de vijand beschouwd, omdat het de Arabische wereld bezet en met haar cultuur een bedreiging vormt voor de Arabische cultuur. Om haar doel te bereiken meent de organisatie dat educatie en informatie de belangrijkste middelen zijn. Daarnaast moet liefdadigheidswerk worden verricht ten behoeve van de gemeenschap.

Sociaal

Toen de Moslimbroederschap eenmaal de massa achter zich had werd het tijd voor de volgende stap. De Jihad tegen het westen kon beginnen. Om zijn boodschap over te brengen huurde Al-Banna een koffiehuis af waar hij speeches gaf. Hij had succes. Binnen zes jaar waren er vijftig afdelingen in het land en honderdduizenden leden. De organisatie bouwde moskeeën, richtte sportclubs op en deed aan liefdadigheidswerk voor de armen.

Verspreiding

Arabieren die in deze tijd naar Egypte kwamen werden aangestoken door de idee. Dit heeft de oprichting van de Moslimbroederschap in andere landen tot gevolg. De organisatie vond haar weg naar Syrië, Jordanië, Soedan en Palestina. Anwar al-Sadat, de latere president van Egypte, was een groot bewonderaar van Al-Banna. Sadat, op dat moment officier in het Egyptische leger, wilde Al-Banna uitnodigen om te spreken voor zijn soldaten. De Egyptische geheime dienst verbood de komst van de jonge oprichter van de Moslimbroederschap. Sadat woonde zijn bijeenkomsten in het geheim bij. Hij geloofde in de oprechtheid van de man.

Extreem

Intussen was binnen de organisatie een geheime vleugel ontstaan. In de kelders van moskeeën kwamen cellen bijeen, die in het geheim wapens kochten, soldaten opleidden en moordcommando’s vormden. De organisatie was geïnfiltreerd in het leger. Op die manier kon de geheime afdeling zich bewapenen. De leden van de clandestiene cellen legden een eed af met in de ene hand de Koran en in de andere een pistool. Hun slagzin was: ‘Allah is ons doel, Mohammed onze leider, de Koran is onze wet, de Jihad is ons pad, dood in de naam van Allah ons bevel.’ De leden werden opgeleid om te doden en om deel te nemen in zelfmoordcommando’s.

Actie

Tijdens WO2 wekten de Engelse soldaten die naar Egypte werden gestuurd, weerzin op bij Al-Banna. In 1942 besloot hij dat het tijd werd de Moslimbroederschap naar een hoger niveau te tillen. Hij kreeg goedkeuring om de organisatie mee te laten doen aan de verkiezingen. De verkiezingen van 1945 brachten de partij geen overwinning. Dit was het teken dat de organisatie over moest gaan op gewapende strijd. Demonstraties, terreuracties en bedreigingen zorgden ervoor dat de broederschap buiten de wet werd geplaatst. Leden werden naar Palestina gestuurd om daar te helpen bij het opzetten van terreurorganisaties.

Geweld

In 1949 werd Al-Banna door de Egyptische veiligheidsdienst vermoord. Twee jaar later werd de broederschap weer gelimiteerd toegestaan. Toen koning Farouk zijn macht verloor leek dat goed nieuws voor de organisatie, maar zijn opvolgers verboden de broederschap opnieuw.
In 1954 pleegde één van de leden een aanslag op president Nasser. De aanslag mislukte. Nasser beloofde terug te slaan. Dit betekende het begin van extremisme in ondergrondse kringen. Geweld en terreur waren vanaf nu de middelen. Een prominente figuur binnen de organisatie werd nu Said Qutb (of Sayyid Qoetb of Koetb). Volgens sommige commentatoren was hij een belangrijk inspirator voor Osama bin Laden. Hij werd in 1966 geëxecuteerd.

Vertakkingen

Toen Sadat aan de macht kwam gaf hij de organisatie weer meer vrijheden. Het leek even of de groep het geweld achter zich liet, maar dat was een vergissing. Vooral in de steden, onder studenten en armen, groeide de populariteit van de organisatie. Ook werden nieuwe terroristische organisaties opgericht, uit ontevredenheid over de broederschap. Dit had een nieuwe stroom van geweld tot gevolg, dit keer niet alleen ingegeven door de broederschap, maar ook door andere fundamentalistische organisaties.

Inspirator

Volgens Midden-Oostendeskundigen en terreurspecialisten is de groep een belangrijke inspirator van het Palestijnse verzet tegen Israël. Hamas zou de Palestijnse en Hezbollah de Libanese afsplitsing zijn van de Moslimbroederschap. Ook schijnen diverse minder bekende terroristische splintergroepen door de groep te worden geïnspireerd en gesteund. De groep heeft vertakkingen in alle Arabische landen, opereert volgens de eigen site ‘aangepast aan de situatie per land’ en doet ook in de VS van zich spreken. In 2005 weet de MB spectaculaire resultaten te boeken bij verkiezingen in Egypte. In mei 2007 wordt in Egypte een militair proces gevoerd tegen veertig leiders van de organisatie.

Dreiging?

Over de vraag hoe gevaarlijk de Moslimbroederschap is voor het Westen, zijn de meningen verdeeld. Zo verklaart burgemeester Cohen van Amsterdam in mei 2007 dat het met de dreiging wel meevalt. Hij doet de uitspraak in het kader van de omstreden bouw van de Westermoskee. Ook uit Amerika komen geluiden dat het verstandig zou zijn met de MB te gaan praten, onder het motto: ‘Het is beter te tonen dat we democratie serieus nemen dan dat we de Egyptische en andere Arabische dictaturen blijven steunen’.

Twee leiders van de Moslimbroederschap

Twee leiders van de Moslimbroederschap: Al-Banna en Said Qutb.

Meer informatie:

Officiële Engelstalige website van de MB:
http://www.ikhwanweb.com/

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten