Feest- en vrije dag, midden in de week. Wordt gevierd in christendom en islam.

 

Christenen vieren op die dag de hemelvaart van Jezus Christus: http://www.hemelvaartsdag.nl/. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen vóór Pinksteren. Pasen wordt bepaald op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.

De oosters-orthodoxe en rooms-katholieke kerk vieren op 15 augustus ook de hemelvaart van Maria, de moeder van Jezus Christus: http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Tenhemelopneming.

Volgens een krantenonderzoek in 2004 zou een groot deel van de westerse jeugd in het duister tasten over de oorsprong van hemelvaartsdag: ze heeft geen flauw idee waar het over gaat.

De islam kent ook een hemelvaartsdag. Gevierd wordt de hemelreis van Mohammed vanuit Jeruzalem. Tijdens zijn reis ontmoet hij onder meer de profeten Mozes, Jesaja en Jezus. Ook ontmoet hij Allah. De traditie wil dat hij vlak vóór deze gebeurtenis zijn paard Boeraak aan de Klaagmuur heeft vastgebonden. De gebeurtenis maakt Jeruzalem – na Mekka en Medina – tot derde heilige stad van de moslims. Over de naam van de moskee die in de Koran genoemd wordt, de Verre Moskee, bestaat discussie. Volgens sommige bronnen kan het bij de reis ook om een andere plaats gegaan zijn: de naam Jeruzalem wordt niet genoemd.

De joodse religieuze traditie viert geen hemelvaartsdag maar kent wel profeten die ten hemel zijn gevaren: Henoch en Elia. Een andere joodse profeet, Jesaja, maakt wel een hemelreis, maar komt daarna op aarde terug.

Een aan hemelvaart verwant verschijnsel, dat ook waarnemingen in onder meer de hemel beschrijft, is het visioen. Het kan worden aangemerkt als profetische droom. Beide verschijnselen komen ook in andere religies voor.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten