De geestelijke, onstoffelijke wereld, tegengesteld aan de aardse, de stoffelijke. Tevens tegenhanger van de hel.

De hemel in religieuze betekenis wordt ook wel paradijs genoemd. De hemel is de plek waar ‘goedgelovigen’ (degenen die een plek in de hemel verdiend hebben) terechtkomen na hun dood. Wie er naar de hemel gaat verschilt per geloof.

Volgens het christendom kunnen alleen mensen die in (de opstanding van) Jezus Christus hebben geloofd naar de hemel gaan na hun dood. Daarnaast moeten zij vergeving hebben ontvangen voor hun zonden. Wie tijdens zijn leven zondigt, kan alleen in de hemel terechtkomen door vergiffenis van God.

Bij de islam ligt dat anders. Volgens de islamitische traditie kunnen niet alleen moslims, maar ook joden en christenen in de hemel terechtkomen. Binnen de islam is de hemel bereikbaar voor allen die volgens de wet van Allah geleefd hebben. Het is mogelijk om als jood of christen volgens die wet te leven zonder dat Allah als god wordt aanbeden.

Fundamentalistische en extremistische moslimkringen geloven dat jihadstrijders die zelfmoordaanslagen plegen tegen Israël, de VS of andere ‘ongelovigen’, zich daarmee de gunst van Allah en een plaats in de hemel verwerven. Bovendien zullen ze eeuwig worden verwend door 72 hemelse maagden, die eeuwig maagd blijven. Er worden Koranteksten aangehaald die elkaar tegenspreken.

Binnen het jodendom speelt de hemel of het paradijs een minder grote rol. De joodse leer is meer op het heden en de toekomst op aarde gericht. De hemel wordt binnen het jodendom Gan Eden genoemd. Alleen de rechtvaardigen zullen meteen naar Gan Eden gaan bij hun dood. Anderen, die gezondigd hebben, zullen naar gelang hun zonde gereinigd moeten worden. Joden geloven dat alle rechtvaardigen bij de komst van de Messias zullen terugkeren op aarde .

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten