Hoe spreekt God met de mensen? Soms via engelen, soms via profeten. Een enkele keer rechtstreeks.

Miljoenen mensen geloven dat de teksten van de heilige boeken rechtstreeks van God afkomstig zijn. Meestal worden boodschappen van God aan mensen overgebracht via engelen. Zelden spreekt God mensen rechtstreeks toe. Dat is onder meer het geval met Adam, met Mozes op de berg Sinaï, en met profeten. Ook wordt geloofd dat de vele tientallen bijbelschrijvers rechtstreeks door God geïnspireerd werden. Het contact wordt soms ingeluid door opmerkelijke natuurverschijnselen. Het brandende braambosje in het verhaal van Mozes is er een voorbeeld van.

De aartsengel Gabriël speelt een opmerkelijke rol. Hij acteert alleen in de joodse religie voor als overbrenger van boodschappen, maar ook in christendom en islam. Hij functioneert als boodschapper van God bij Daniël, bij Zacharias, bij Maria en bij Mohammed. Aan de laatste brengt hij de Koranteksten over. Mohammed zou ‘het zegel’ zijn van de profeten, d.w.z. de laatste aan wie God zijn heilige teksten openbaart. De joodse en christelijke traditie wijzen deze islamitische voorstelling van zaken af. Christenen erkennen in het algemeen de gebeurtenissen uit de Hebreeuwse bijbel, oftewel het Oude Testament, terwijl joden die uit het Nieuwe Testament in het algemeen afwijzen.

De islam ten slotte erkent beide bijbeldelen als heilig boek, maar stelt dat er fouten zijn gemaakt. Sommige teksten zouden met opzet zijn vervalst; in andere gevallen zou het om (ver-) taalfouten gaan. In de volledige tekst van de Koran communiceert God rechtstreeks met de lezer. Sommige Koranteksten staan dusdanig lijnrecht tegenover die uit de joodse en christelijke bijbeldelen dat God (= Allah) zich van zijn oorspronkelijke ‘volken’ lijkt te hebben afgekeerd.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten