De woordcombinatie staat voor de verdrijving van de ene etnische groep mensen uit hun land of woongebied door een andere. Etnisch wil zeggen: tot een bepaalde volkenkundige stam horend. Bij het benoemen van etniciteit kan het ook gaan om nationaliteit en/of religie. Het woord zuivering betekent in dit verband verdrijven, een gebied schoonmaken, van een mensengroep ontdoen.

In de wereldgeschiedenis is het begrip geen zeldzaamheid. Hele volken zijn verdreven door toedoen van andere. In de afgelopen jaren hebben – naast de Palestijnen – vooral Kosovo en Darfoer aandacht van de wereldpers gekregen. Een globaal overzicht van etnische zuiveringen is te vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Etnische_zuivering. Een gedetailleerdere studie over etnische zuiveringen is te vinden op http://www.pietervanderplank.nl//Boek%20inhoudsopgave.htm.

Soms gaat zuivering over in genocide: een groep mensen wordt niet alleen verdreven maar ook vermoord, met de bedoeling de hele groep uit te roeien. De Turkse genocide op Armeniërs (1915) is een veelbesproken onderwerp. De beruchtste etnische zuivering is die van Hitler op het Joodse volk, tussen 1939 en 1945. Toen de verdrijving niet effectief genoeg leek schakelden de nazi’s over op genocide.

In het kader van deze site wordt een viertal etnische zuiveringen nader belicht:

Verder relevant:

www.vecip.nl/genocide

www.vecip.nl/democide

www.vecip.nl/Joodse-vluchtelingen

www.vecip.nl/Palestijnse-vluchtelingen


Gerelateerde Berichten