Dwight D. Eisenhower

(14 oktober 1890-28 maart 1969)

33e president van de Verenigde Staten van Amerika (1953-1961).

 

 • Onder Eisenhower verleent de VS omvangrijke economische en politieke steun aan Israël.
 • Als Israël in 1956, naar aanleiding van de Egyptische nationalisatie van het Suezkanaal, samen met Frankrijk en Groot-Brittannië een aanval doet op Egypte en de Sinaï, steunt Eisenhower deze actie niet. Ook de USSR, als bondgenoot van Egypte, keurt de aanval af. De VN stationneren een vredesmacht bij het Suezkanaal.
 • Eisenhower schrijft op 7 november 1956 een brief aan premier Ben Goerion van Israël met het advies om de oproep van de VN op te volgen en de Israëlische troepen uit Egyptisch grondgebied terug te trekken. Ben Goerion geeft aan hiertoe bereid te zijn.
 • Eisenhower dwingt Israël uiteindelijk in 1957 door middel van economische druk zich terug te trekken uit het Sinaï-schiereiland.
 • Weigert herhaaldelijk geavanceerde wapensystemen te verkopen aan Israël, uit angst dat dit de verhoudingen tussen de VS en Arabische landen verder zou doen verslechteren en dat de verkoop van wapensystemen het begin zou zijn van een dure wapenwedloop tussen Israël en zijn buurlanden.
 • Op 5 januari 1957 legt Eisenhower het Amerikaanse Congres een voorstel voor dat later bekend wordt als de Eisenhowerdoctrine. Dit plan houdt in dat de VS haar militaire macht zal inzetten om landen in het Midden-Oosten, waar nodig, te helpen in hun strijd tegen bedreiging of agressie vanuit communistische landen. In de praktijk is dit vooral gericht tegen de USSR.
 • Tijdens de tweede ambtstermijn van Eisenhower verslechtert de verhouding tussen de VS en de Sovjetunie snel, onder meer doordat de USSR de wereld bedreigt met haar nucleaire wapens tijdens de Suez-crisis.

 

 • Geboren in Texas in 1890, opgegroeid in Abilene, Kansas. Trouwt in 1916 met Mamie Geneva Doud (1896-1979). Tijdens de Tweede Wereldoorlogactief als generaal in het Amerikaanse leger, en leidt in die functie onder andere de invasie in Frankrijk op D-Day. Wordt na de oorlog president van Columbia University. Vertrekt in 1951 om de leiding te nemen over de nieuwe NAVO-troepen. In 1952 halen Republikeinen Eisenhower over om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij behaalt een ruime overwinning, mede dankzij de goed gekozen slogan “I like Ike”.
 • Probeert tijdens zijn eerste ambtstermijn de spanningen van de koude oorlog te verkleinen. In 1955 vergadert Eisenhower in Genève met de regeringsleiders van Groot-Brittannië, Frankrijken Rusland over de dreiging van nieuwe wapens: waterstofbommen. Eisenhower stelt voor dat de VS en Rusland elkaar op de hoogte houden van hun militaire vooruitgang en elkaar faciliteiten bieden om luchtfoto’s van hun grondgebied te maken. De Russische leiders zijn tijdens deze gesprekken erg meegaand en de verhoudingen ontspannen even.
 • Wordt in november 1956, kort nadat hij hersteld is van een hartaanval een jaar eerder, herkozen als president.
 • Ontwikkelt het zgn. “Atoms for Peace”-programma, waarin Amerikaans uranium wordt uitgeleend aan andere landen om het internationale vredesproceste stimuleren.
 • Overlijdt op 28 maart 1969 na een langdurige ziekte.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten