Democritus van Abdera

Grieks filosoof. Waarschijnlijk de bedenker van de atoomtheorie. Afkomstig uit Thracië. Leeft van ongeveer 460 v. Chr. tot 370 v. Chr.

 

Democritus reist veel. Hij komt zo een aantal jaren in Egypte terecht, waar hij zich de wetenschap der astronomie eigen maakt. Daarna komt hij terecht in Babylonië.

De atoomtheorie zou hij samen met zijn docent Leucippus hebben bedacht. De leer veronderstelt dat een ‘lege’ ruimte niet leeg is, maar bestaat uit botsende atomen, die samen ‘iets’ kunnen vormen. Deze leer ligt aan de basis van de veronderstelling dat de wereld begon met een big bang.

Aanhangers van de drie wereldreligies, jodendom, christendom en islam, baseren hun overtuigingen op religieuze geschriften, waarin het ontstaan van de aarde het werk van God is.

De theorie van Democritus is daarmee in tegenspraak. Een groot deel van zijn werken is niet bewaard gebleven.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten