‘Huis van de oorlog’.

 

De fundamentalistische islamitische traditie verdeelt de wereld in twee kampen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. Dit zijn het ‘huis van de islam’ en het ‘huis van de oorlog’. Met het huis van de oorlog wordt dat deel van de wereld bedoeld waar de islam nog niet de macht heeft. Onder het huis van de islam vallen alle islamitische staten op aarde. Dat betekent niet dat in het huis van de islam de meerderheid hoeft te zijn, maar de Sjaria moet er wel gelden. De mensen uit het huis van de islam staan constant op voet van oorlog (‘Jihad’) met de mensen uit het huis van de oorlog.

Het idee achter de indeling in deze beide kampen is dat moslims niet op vreedzame wijze met andersdenkenden kunnen samenleven. Het is een moslim toegestaan in het gebied van de oorlog te wonen zolang zijn geloof hiermee niet in gevaar komt.

Volgens de voorzitter van het Hooggerechtshof in Beiroet, Mawlawi, is het concept van dar al-harb en dar al-islam gedateerd en niet meer geldig in deze tijd. Hij duidt westerse landen met islamitische minderheden aan als dar al-da’wa, het land van de verkondiging, omdat moslims hun geloof kunnen belijden en verkondigen.

Moslims in de Verenigde Staten spreken vaak van dar al-sulh (het huis van de vrede) en dar al-kufr (het huis van ongeloof).

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten