De Mezquita van Cordoba is een even uitbundige als eigenaardige mix van Moorse (Arabische, islamitische) en christelijke (roomskatholieke) architectuur.

Cordoba: stad in het zuiden van Spanje, Andalusië. Tevens hoofdstad van de provincie Córdoba.

Cordoba is de geboortestad van Romeins filosoof Seneca en Romeins dichter Lucanus. Córdoba ligt aan de rivier Guadalquivir en aan de voet van het gebergte Sierra Morena. De Romeinen veroveren de plaats in 152 na Chr. en noemden het Corduba, dat ‘heuvel dichtbij een rivier’ betekent. De stad wordt de hoofdstad van Hispania Ulterior en later van Hispania Baetica. In de derde of vierde eeuw wordt de plaats bisschopszetel. In de zesde eeuw wordt de stad door de Vandalen verwoest en in 572 veroverd door de Visigoten. Córdoba raakt in verval. De Arabieren nemen Córdoba in het jaar 711 in. Vijf jaar later wordt het de hoofdstad van Al-Andalus. In de tiende eeuw is de stad, zowel in demografisch en commercieel als in cultureel opzicht, op haar hoogtepunt. Historici geloven dat zij zelfs tot 500.000 inwoners had. In die tijd was Córdoba na Constantinopel de grootste stad in Europa. De wereldberoemde moskee van Córdoba wordt in de welvarende tiende eeuw voltooid. Luxestad Medina Azahara wordt gebouwd in de omgeving van Córdoba. Christenen, joden en moslims leven betrekkelijk vreedzaam naast elkaar in de stad en ook elders in de regio. Wetenschap en filosofie komen volgens veel bronnen tot bloei door de vreedzame samenleving van de drie grote godsdiensten.  Maimonides, joods filosoof en arts, wordt in 1153 in Córdoba geboren. Ook andere belangrijke filosofen, zoals Seneca (Romeins) en Averroës (Arabisch), zijn uit de stad afkomstig. Na de bloeitijd raakt de stad in verval en onder de Almohaden is het niet langer de hoofdstad van Al-Andalus. Onder Ferdinand III veroveren de christenen de stad in 1236. Pas in de twintigste eeuw neemt het inwoneraantal in de stad weer toe. De moskeekathedraal van Córdoba is de belangrijkste bezienswaardigheid van de stad. Met 23.000 vierkante meter is het de op twee na grootste moskee in de wereld. De bouw ervan werd in 785 begonnen en pas in de tiende eeuw voltooid. Vanaf 1236 doet het gebouw dienst als katholieke kathedraal.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten