Citaten


We weten niet of Hitler een nieuwe islam gaat stichten. Hij is al wel op weg; hij is als Mohammed. De emotie in Duitsland is oorlogsachtig. Zij zijn allemaal dronken van een wilde God. Dat kan de historische toekomst worden.”

(Carl Gustav Jung)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in de oorlog: gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos – maar onheilspellend.”

(Winston Churchill over Hitlers “Mein Kampf”)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Vermoord de Joden, waar je ze ook maar vindt. Dit is welgevallig aan Allah, de geschiedenis en de religie.”

(De Grootmoefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini, in een radio-oproep aan het hele Midden-Oosten gedurende de Tweede Wereldoorlog)

Bron: https://martienpennings.wordpress.com/2010/10/16/nazisme-islam-israel-de-islam-is-een-nazisme-avant-pendant-et-apres-la-lettre/

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“This doctrine is a summation of what the Quran is all about, terror and lure, and promotes such extremely but powerful and raw cultural attributes of Muslim society; shame and pride. Such a doctrine has also evolved from Mohammed’s character when he failed to peacefully evangelize through persuasion and “lure” and therefore had to flip tactics, going straight to pure terror. Thus his famous saying “I have been victorious through terror.”

Bron: http://www.frontpagemag.com/2014/nonie-darwish/the-islamic-tactic-of-terror-and-lure/

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

Op 15 mei 1948, één dag na Israel’s onafhankelijkheidsverklaring sprak toenmalig secretaris-generaal Azzam Pasha het berucht geworden citaat uit over de oorlog die op die dag uitbrak:

“Dit zal een uitdelgingsoorlog zijn en een geweldige slachting, waarover gesproken zal worden als over de slachtingen van de Mongolen en de Kruisvaarders.”

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Joden zijn als de kanarie in de koolmijn van de beschaving. Wanneer zij het voorwerp worden van wreedheid en haat, betekent dit dat de lucht vergiftigd is en weldra een explosie zal volgen.”

Bron: Jeff Jacoby in Jewish World Review, april 2002]

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

Een voormalige Zweedse minister, Jens Orback, kan heel goed het gevoel dat in zijn land leeft hebben verwoord toen hij bijna een decennium geleden het volgende rechtstreeks op de radio vertelde:

“Wij moeten ons open en tolerant opstellen ten aanzien van de Islam en moslims omdat wanneer wij een minderheid worden, zij dat ook tegenover ons zouden zijn,” defaitisme in zijn zuiverste vorm, gedrenkt in angst.

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Een natie die de schande verkiest boven het gevaar is voorbereid op een dictator en verdient er een,”

Alexander Hamilton.

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

De auteur Ali Salim begon onlangs een populair artikel met:

“Wij moslims maken de fout te denken dat Europeanen zich echt over ons zorgen maken, in het bijzonder de Palestijnen. Maar we hebben het verkeerd voor. Europeanen haten gewoon de Joden meer dan dat ze ons haten en vrezen.”

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

Zoals Thomas Friedman ooit schreef:

Kritiek op Israël is niet antisemitisch en zoiets zeggen is verwerpelijk. Maar Israël afzonderen voor smaad en internationale sancties die buiten elke verhouding staan tot om het eender welke andere partij in het Midden-Oosten, dat is wel antisemitisch en dat niet zeggen is oneerlijk.

Beide afkomstig van http://brabosh.com/2013/11/22/pqpct-shc/comment-page-1/

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

De antisemiet en de filosemiet drinken uit dezelfde bron, voor hen is de jood altijd de Ander. Van de antisemiet mag de jood niets, van de filosemiet alles.

(Stan van Houcke)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

‘Terrorism is the war of the the poor, while war is the terrorism of the rich’

acteur Peter Ustinov

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Godsdienst is een uitdrukking van het verlangen dat de werkelijkheid meer omvat dan ze in feite omvat.”

Herman Philipse

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

Religie maakt de mens tot een object en vernietigt zijn vrijheid.”

Sartre

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De raadsels van G.d zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen.”

Chesterton

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“If I were an Arab leader, I would never sign an agreement with Israel. It is normal; we have taken their country. It is true God promised it to us, but how could that interest them? Our God is not theirs. There has been Anti – Semitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault? They see but one thing: we have come and we have stolen their country. Why would they accept that?”

David Ben Gurion – First Israeli Prime Minister

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

Augustinus schreef in De civitate Dei (A.D. 413-426):

“De staten van deze wereld zijn grote roversbenden, van wie de wandaden zo groot zijn dat niemand ze kan bestraffen.”

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Als het christelijk is de joden te haten, dan zijn wij allen maar al te goede christenen!”

Erasmus

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it.”

(Israël zal bestaan en blijven bestaan totdat de islam het zal laten verdwijnen (of: uitwissen, van de kaart vegen), zoals het al eerder andere landen heeft laten verdwijnen)

Hassan al-Banna (1906-1949), oprichter van de Moslimbroederschap.

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Andere landen zouden hetzelfde als wij gedaan hebben, alleen eerder”

Abba Eban voor de VN (1956)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Het is binnen een paar dagen duidelijk geworden, dat de wij-staan-achter-Israël-sentimenten van een niet onbelangrijk deel van de Nederlandse publieke opinie wordt bepaald door de regelknop van de centrale verwarming”

Martin van Amerongen in Vrij Nederland, 10 november 1973

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Wij staan niet achter Israël, wij staan niet achter de Palestijnen, wij staan achter onze eigen auto”

J.M. Bik in het NRC/Handelsblad

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De oude stad, het heilige Jeruzalem, blijft Israëlisch bezit. Het gebied ten Westen van de Jordaan en ten zuiden van Jeruzalem zal niet worden teruggegeven. Gaza blijft Israëlisch. Door het te behouden wordt een Arabisch speerpunt opgeruimd en er komt een uitgestrekte veiligheidsgordel tussen Israël en Egypte, de woestijn van Sinaï.

De Israëlische minister van Arbeid Alon (na de Zesdaagse Oorlog van 1967)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Israëlische soldaten, schei ermee uit. Jullie zijn door ons omsingeld en jullie vaders en moeders, jullie kinderen en verloofdes wachten op jullie. Geef je over en doe niet meer mee aan deze oorlog”

Radio-Cairo tijdens de oorlog van 1973

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De Amerikanen hebben ons wapens geleverd om ze te gebruiken wanneer dat noodzakelijk is… In de Verenigde Staten groeit steeds meer het besef dat in het uiterste geval de beschaafde wereld gerechtigd is om met geweld bezit te nemen van de olievelden…”

Generaal Rabin, chef-staf tijdens de oorlog van 1973)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Nette joden hebben vanzelfsprekend hier bij ons niets te vrezen”

Uit een brief van een oude dame uit Berlijn, aan een Nederlands familielid, geschreven vlak vóór de Tweede Wereldoorlog

(Frits Kuiper, Groene Amsterdammer van 6 december 1952)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Goed en kwaad zijn niet meer dan namen voor onze voorliefdes en aversies. Ze verschillen met de verschillende gemoedstoestanden en leerstellingen van de mensen”

Thomas Hobbes, filosoof (1588-1679)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

Overheden dienen geen ander doel dan het veiligstellen van bezit.

John Locke (filosoof 1632-1704)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De Intifada zorgt iedere dag voor een heel intensief contact tussen duizenden Israëli’s en duizenden Arabieren. En wanneer mensen gedwongen worden een probleem onder ogen te zien, is er van alles mogelijk”

Meir Wieseltier (dichter; 1988)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De deuren staan wijd open voor aanslagen binnen de zionistische entiteit”

Rantissi, Hamasleider (2004)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Antizionisme staat gelijk met antisemitisme”

Marten Luther King

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De internationale veiligheidscrisis is veroorzaakt door dat kleine schijtlandje Israël. Waarom zouden we om dit volk een derde wereldoorlog riskeren?”

Daniel Bernard, ambassadeur van Frankrijk in Londen (2001)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De Joden zijn een volk met een geheugen”

Renate Rubinstein

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Vrede sluit je met je vijanden – met je vrienden hoef je geen vrede te sluiten”

en

“Ik zal het de Arabieren nooit vergeven dat zij onze kinderen hebben gedwongen de kinderen van anderen te doden”

Golda Meir, oud-premier van Israël

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Volgend jaar in Jeruzalem”

Groet die joden elkaar na de opstand tegen de Romeinen al bijna tweeduizend jaar brengen

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De Arabieren zijn als een bus waarvan de passagiers telkens aan de bestuurder vragen bij de vorige halte te stoppen”

Jitschak Rabin, de vermoorde oud-premier van Israël

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Uiteindelijk zal niet oorlog maar vrede onvermijdelijk blijken”

Jitschak Sjamir, oud-premier van Israël

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

Niet in macht geloven is hetzelfde als niet in de zwaartekracht geloven”

Thomas Hobbes, filosoof (1588-1679)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Er zijn geen feiten, alleen interpretaties”

en

“Het christelijke besluit om de wereld vies en lelijk te vinden, heeft de wereld vies en lelijk gemaakt”

en

“Wie monsters bevecht moet ervoor waken al doende niet zelf een monster te worden”

Friedrich Nietsche (1844-1900)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Een wijs man brengt zijn overtuiging in overeenstemming met de feiten”

David Hume (1711-1776)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Waar geen gemeenschappelijke macht is, is geen wet.

Waar geen wet is, is geen onrecht”

Thomas Hobbes (1588-1679)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

” Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een gemoedstoestand, een geneigdheid tot welwillendheid, vertrouwen, rechtvaardigheid”

Benedictus de Spinoza (1632-1677)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Mijn doel in het leven is God onttronen

en het kapitalisme vernietigen”

Karl Marx

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“ Vrede is alleen mogelijk als Israël verdwijnt”

Hezbollahleider Nasrallah (2005)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“ Eén druppel olie heeft meer waarde dan een regiment soldaten”

Clemenceau, premier van Frankrijk

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Waar boeken worden verbrand, worden uiteindelijk ook mensen verbrand”

Heinrich Heine

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Zoals een kankergezwel heel snel de gezonde delen van het lichaam aantast, zo tasten de Joden met hun doldrieste beweringen de christenen in hun geestelijke gezondheid aan”

Juliaan van Toledo

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Uw vrouwen zijn uw akkers. Komt daarom tot uw akkers wanneer het u behaagt. Doet goed en vreest God”

 Koran

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Het Nieuwe Testament is het meest anti-joodse boek uit de wereldgeschiedenis”

Gerhard Kittel, Duits theoloog, 1933

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Er bestaat op aarde geen onschuldig bloed van Joodse kinderen. Al het Joodse bloed is schuldig. Jullie moeten sterven. Dat is de straf die jullie te wachten staat wegens die zonde”

Aartsbisschop Kametko, Pauselijk nuntius, 1942

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“We zullen de wereld van de tirannie bevrijden.”

George Bush Jr (januari 2005)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

De tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt.

Wilhelmus van Nassaue

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Als ze nuttig was zou de vader hen reeds besneden verwekken uit hun moeder. Maar de ware besnijdenis in de geest, die is alleszins nuttig”

Jezus, over het nut van de besnijdenis, Thomas-evangelie.

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“De joden zijn ons ongeluk!”

De Duitse liberaal Heinrich von Treitschke (1879)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Wij mogen er wel vertrouwen in hebben dat de Joden niet naar hun eerdere situatie terugkeren, want zij hebben de meest verschrikkelijke aller misdaden begaan, door een samenzwering te beginnen tegen de Redder van het menselijke ras. Daarom moest de stad waar Jezus leed wel worden verwoest, moest de Joodse natie uit haar land worden verdreven en moest een ander volk door God worden geroepen voor de gezegende uitverkiezing.”

en

„Extra ecclesiam nulla salus.”  Buiten de kerk is er geen zaligheid.

Origenes (185-254)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Palestina is een land zonder volk,

en de joden zijn een volk zonder land”.

Zangwill

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Het past helemaal in het oordeel van Christus dat zij giftige, bittere, wraakgierige, valse slangen, sluipmoordenaars en duivelsgebroed zijn, die heimelijk steken en schade berokkenen… Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een jood.”

Maarten Luther

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Ik ben gekomen met een olijftak en het pistool

van een vrijheidsstrijder. Laat de olijftak niet uit mijn handen vallen!”

Arafat tijdens een toespraak voor de VN

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Arafat is de meest onbetrouwbare persoon die ik in mijn hele leven heb ontmoet”

en

“Arafat is de capo di tutti capi”.

Zinni, VS-bemiddelaar in het Israël-Palestinaconflict

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

 “Het zou onjuist geweest zijn terug te trekken op de grenzen van 4 juni 1967 want die posities waren ongewenst en de grenzen kunstmatig.”

Toenmalig ambassadeur van Engeland, Lord Caradon

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Appeasement is als het voederen van een krokodil

in de hoop dat hij jou als laatste opeet”.

Winston Churchill

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Dit is de eerste oorlog waarbij de winnaar vrede zoekt en de verliezer onvoorwaardelijke overgave eist.”

Abba Ebban, destijds ambassadeur voor Israël bij de V.N. (1967)

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]

“Zonder Israël is iedere jood een ongedekte cheque.”

Abel Herzberg

[su_divider top=”no” size=”1″ margin=”35″]