Volgelingen van Jezus Christus.

De naam christenen wordt voor het eerst gegeven in Antiochië (Handelingen 11:26).

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is van de Nederlanders van 18 jaar en ouder circa 60% kerkelijk en 21% kerks. De cijfers zijn als volgt uitgesplitst: R.-K. 31 om 8, NH 14 om 5, Geref. 7 om 4 en overige gezindten 8 om 4%. Over de hele aarde wordt hun aantal geschat op ruim 1,8 miljard, of ca. 30% van de wereldbevolking.

Evenals voor joden en islamieten geldt dat niet alle christenen alle geboden van hun geloof naleven. In de loop der eeuwen hebben de geloofsopvattingen zich aangepast aan de eisen van de tijd. De belangrijkste stromingen zijn rooms-katholieken en protestanten.

Het veelbesproken fundamentalisme wordt voor het eerst gesignaleerd binnen het protestantisme in de Verenigde Staten van Amerika.

Een belangrijk deel van de christenen kiest om religieuze redenen partij voor de staat Israël. De Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Meer informatie op www.christenenvoorisrael.nl.

Ook bestaat al ruim 20 jaar het Overlegorgaan Joden en Christenen in Nederland (O.J.E.C.). Vertegenwoordigers van beide groeperingen komen regelmatig bij elkaar om over zaken van wederzijds belang te praten.

Christenvervolging in islamitische wereld

In Israël en de Palestijnse gebieden leven tienduizenden Arabische christenen. Hun aantallen zijn vanwege administratieve problemen (bevolkingsregisters en verhuizing/vertrek/vlucht) niet nauwkeurig te achterhalen. Volgens informatie uit christelijke en joodse bronnen wordt deze bevolkingsgroep in islamitische gebieden geconfronteerd met discriminatie. Velen zouden de laatste jaren zijn vertrokken. Uit andere islamitische landen komen zelfs alarmerende berichten over vervolging. Een overzicht van 50 landen waar sprake is van christenvervolging is te vinden op http://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/.

Lees ook http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2017/01/geweld-en-discriminatie-christenen-neemt-wereldwijd-toe-432086/?

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten