Hoofdstroming binnen het protestantisme. Gebaseerd op de leer van kerkhervormer Calvijn

 

Na het lutheranisme kwam het calvinisme als tweede golf binnen de Reformatie. Het vindt in het begin vooral aanhangers in Frankrijk, Schotland, Zwitserland en de Nederlanden, en later ook in Hongarije.

Kenmerkend voor de leer van Calvijn zijn de vijf sola’s:

– sola fide( alleen door het geloof word je behouden),
– sola gratia (alleen door de genade van God word je behouden),
– sola scriptura (alleen het gezag van de Schrift is geldig),
– sola Christus (alleen door de verlossingsdaad van Christus word je behouden) en
– sola Deo gloria (ons geloof is alleen maar ter ere van God; ons mensen komt geen eer toe) .

Binnen het calvinisme is het woord van God de leidraad voor een goed leven. Aanhangers leven alleen met de Bijbel en hebben de behoefte hun opvattingen en gedragingen tegenover de Bijbel te verantwoorden. God heeft volstrekte soevereiniteit over het leven. Binnen de stroming wordt eerbare arbeid gezien als vervulling van een goddelijke taak.

Met het calvinisme wordt het uitlenen van geld tegen matige rente, wat lange tijd verboden was, plotseling aanvaard. In dit verband zijn er lange discussies gevoerd over de invloed van het calvinisme op het ontstaan van het kapitalisme.

Individuele geloofsbeleving is binnen het calvinisme belangrijk. De stroming vormt een overwegend deel van het protestantisme in Nederland. Een substroming is het jansenisme. Rond de vorige eeuwwisseling kwam in Nederland ook het neocalvinisme op.

Aanklikbare trefwoorden voor verdere informatie:

Luther  |  Calvijn | Kerk | Vaticaan | Calvinisme | Reformatie | Europa | Antisemitisme

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten