-600

Aziatische religie. Ontstaan in India, in de 6e eeuw v. Chr. Geldt als meest vreedzame onder de godsdiensten en telt vandaag rond de vierhonderd miljoen volgelingen.

 

Het boeddhisme wordt beschouwd als één van de vijf wereldgodsdiensten. Daaronder vallen verder het jodendom (14 miljoen; op basis van de aantallen aanhangers nauwelijks vermeldenswaard, maar is toch belangrijk omdat het geldt als voedingsbron voor christendom en islam), het christendom (circa 2 miljard), de islam (circa 1,5 miljard) en het hindoeïsme (circa 900 miljoen). De aantallen zijn aanvechtbare ruwe schattingen (2010). Vooral voor christendom en islam geldt dat miljoenen mensen nog wel als godsdienstig staan ingeschreven maar hun geloof niet of nauwelijks meer praktiseren. Gedetailleerde cijfers zijn onder meer te vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldreligie.

Het boeddhisme ontstaat in de zesde eeuw voor Christus. Het woord Boeddha betekent ´hij die wakker is´. Het doel van het boeddhisme is de verlichting of het boeddhaschap.

Gautama Siddharta, Boeddha, is de eerste mens die het boeddhisme verkondigt. Boeddhisten gebruiken zijn leer om de wereld om zich heen beter te begrijpen. Hij meent dat het lijden van mensen wordt veroorzaakt door ambities en verlangens. Hij wil dat doorbreken.

Volgens het boeddhisme is iedereen verantwoordelijk voor zijn daden. De mens beslist zelf of hij deze verantwoordelijkheid ook wil nemen. Degenen die in staat zijn ambities en verlangens naast zich neer te leggen doorbreken de cyclus van het leven en bereiken het nirvana (nirwana). Nirvana betekent volledige rust en de afwezigheid van verlangens. In de praktijk gelooft men dat het nirvana het paradijs is.

Gautama bereikt op 35-jarige leeftijd door middel van meditatie voor het eerst verlichting. Hierna trekt hij door Noord-India om er tot zijn dood het pad der verlichting te onderwijzen. Zijn leer wordt door de mensen Boeddha Dharma genoemd, ’de leer der verlichte´. De toestand van verlichting heeft drie kenmerken. Het eerste kenmerk is wijsheid, het tweede mededogen en het derde de verlichting van alle energie die wij in ons hebben.

Het boeddhisme breidt zich uit naar China, Tibet, Mongolië en Japan. In de twintigste eeuw groeit ook het aantal aanhangers in de westerse wereld. Iedereen kan boeddhist worden, ongeacht ras, geslacht, leeftijd of etniciteit. Het boeddhisme drukt een belangrijke stempel op de Chinese samenleving, vooral voor wat betreft beeldhouwkunst en architectuur.

Het mahayana (het grote wiel) is een stroming binnen het boeddhisme volgens welke meerdere boeddha´s bestaan, zowel in het verleden als in de toekomst. Onder deze verschillende boeddha´s vinden we Sakyamuni, de eerste boeddha, Vairocana, de overal stralende, Maitreya, de toekomstige boeddha die meestal als lachende boeddha wordt uitgebeeld. Bodhisvattva zijn de mensen die de verlichting bereiken tijdens hun leven, maar het nirvana niet binnengaan om zo de sterfelijken te kunnen helpen. Een van de regels van het boeddhisme is het vegetarisme.

Het boeddhisme verschilt in vele aspecten van drie grote wereldreligies, het jodendom, het christendom en de islam. Zo is er binnen de religie geen sprake van een alles overheersende god. De spiritualiteit van de mens in zichzelf is van belang. Ook kennen boeddhisten geen rustdag. Juist omdat het boeddhisme geen god kent zien velen het liever als een spirituele levensbeschouwing of ethisch-psychologische filosofie dan als een religie.

Meer informatie:

www.boeddhisme.pagina.nl
www.geledraak.nl/filosofie/boeddhisme.html

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten