Oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika.

 

De naam komt van het woord barbarus, dat vreemd of onbeschaafd betekent. De Romeinen noemden het volk in het noorden van Afrika zo. Berbers worden ook Imazighen genoemd, dat ‘vrije mensen’ betekent. Het volk wordt veelal als nomadenvolk getypeerd, hoewel de oorspronkelijke Berbers van veeteelt leven. Het volk woont in het tegenwoordige Marokko, Algerije, Tunesië, Mauretanië en Libië. In Marokko en Algerije is tachtig procent van de bevolking afkomstig van het Berberse ras.

Het gebied waar de Berbers wonen wordt in de zevende eeuw veroverd door de Arabieren. Zij bekeren het volk tot de islam. Ook worden de meeste Berbers gearabiseerd: zij leren de Arabische taal. Het blijkt echter minder gemakkelijk de Berbers onder politieke controle te krijgen. Het volk bevecht haar positie en blijkt meerdere malen in de geschiedenis bestand tegen buitenlandse invasie. De dynastie van de Almohaden, die tijdens de Middeleeuwen in Spanje heerst, is een Berberse dynastie. De Berbers in de bergachtige gebieden, zoals de gebergten in Marokko, kennen tot op de dag van vandaag hun eigen tradities en taal. Het is onbekend waar de Berbers vandaan komen. Er zijn onderzoekers die menen dat zij van Europese afkomst zijn; anderen menen dat zij uit het Midden-Oosten (Jemen) komen en weer anderen zijn van mening dat Berbers oorspronkelijk uit Libië afkomstig zijn.

Tussen de Berbers en de Noord-Afrikaanse regeringen zijn de afgelopen decennia conflicten ontstaan, met name over culturele en taalkundige twistpunten. Zo werd het in Marokko verboden kinderen Berberse namen te geven. Dit heeft te maken met het opkomende nationalisme onder Berbers, dat werd geboren uit de behoefte om hun status als tweederangsburger te herzien. Ongeveer 3 miljoen Berbers zijn woonachtig in Europa, voornamelijk in Nederland en Frankrijk.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten