Antieke stad in het Midden-Oosten, Mesopotamië.

 

 • Ligt aan de Eufraat in het huidige Irak. De rivier stroomt door de stad.
 • Ook bekend – onder meer uit het Oude Testament ofwel de Hebreeuwse Bijbel – als Babel en Babylonië: ‘de poort van God’.
 • In Genesis 11 wordt verteld hoe de mensen een toren willen bouwen die tot aan de hemel reikt, volgens sommigen uit angst voor een nieuwe zondvloed. Waarom God een intensieve bouwkundige samenwerking tussen mensen wil voorkomen blijft onduidelijk. Ziehier de oorsprong van de uitdrukking ‘een Babylonische spraakverwarring’, die wordt gebruikt als mensen volkomen langs elkaar heen praten.

1  Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken.
2  Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich.
3  Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie.
4  Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’
5  Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren.
6  Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.
7  Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.
8  De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.
9  Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)

 • Hammoerabi wordt koning van Babylon in 1792 v. Chr. Hij maakt er de belangrijkste stad in de regio van.
 • Vanaf 1595 v. Chr. nemen de Kassieten de stad in en heersen gedurende vier eeuwen in de stad.
 • Later gaat de stad deel uitmaken van het rijk van de Assyriërs Als dit volk steeds meer aan macht inboet komt een ander volk op, dat van de Chaldeeën. Zij stichten na de val van de Assyriërs in de zevende eeuw v. Chr. het Nieuw-Babylonische Rijk. Koning Neboekadnessar II heeft grote invloed op de ontwikkeling van het gebied. Hij is de koning die in de Bijbel genoemd wordt als verwoester van Jeruzalem. Hij verslaat de Egyptenaren.
 • Jeruzalem wordt in 586 v. Chr. door de Babyloniërs verwoest. Een groot deel van de joodse bevolking wordt naar Babylon afgevoerd.
 • Na zijn dood raakt het rijk in verval. In het oosten komt intussen een nieuw volk op: de Perzen. Dit zal de ondergang van Babylon betekenen.
 • De Perzen laten de joden terugkeren (“aliya maken”) naar hun thuisland.
 • De Hangende Tuinen van Babylon behoren tot de zeven wereldwonderen. Gebouwd in de zesde eeuw v. Chr. door koning Neboekadnessar. De overblijfselen van de oude stad zijn te vinden in een archeologisch park.
 • In april 2003 wordt in Babylon een kampement van het Amerikaanse leger gevestigd. Vanaf september 2004 bevinden zich er de troepen uit Polen. Dit heeft enorme archeologische schade tot gevolg.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten