Artikelen op alfabet

Rijke Mesopotamisch/Arabische boer. Krijgt de opdracht naar het Beloofde Land te verhuizen. Stamvader en daarmee misschien veroorzaker van het conflict

Rassenscheiding, gebaseerd op huidkleur. (>Latijn: segregatie; afzondering, afscheiding, ontmenging). Oorspronkelijk verwijt aan Zuid-Afrika. Volgens Israëlcritici ook van toepassing op Israël.

Land in Klein-Azië. Afstammelingen van de Kaukasusvolkeren. Eerste land dat zich tot het christendom bekeert. In de 20e eeuw slachtoffer

Deel van Indonesië.Vooral bekend vanwege de Atjeh-crisis.Veel aangehaald voorbeeld van Nederlandse imperialistische oorlogvoering. Sommigen geven er hoog over op. Anderen

Vernietigingskamp voor joden, zigeuners en andere gevangenen van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens kamp voor dwangarbeid. Meer dan

De bakermat van onze hedendaagse westerse samenleving ligt in het Midden-Oosten. Drieduizend jaar vóór Christus waren daar al sterk ontwikkelde

De ''omzwerving'' van Joden in het buitenland. Gevolg van oorlog, bezetting en opstand. Joodse gelovigen zien er een straf van

Hoogbeschaafde natie in Europa. Land van vooraanstaande denkers, kunstenaars en technici. Maar ook: belangrijk medeveroorzaker van het conflict Israël -