Angstaanjagend voorwerp uit de Hebreeuwse Bijbel ofwel het Oude Testament.
Op mysterieuze manier verdwenen en nooit meer iets van vernomen.
Spectaculair symbool van Gods aanwezigheid tussen de kinderen van Israël.
Op bevel van Mozes bij de Sinaï vervaardigd.
Antiek stukje elektronica? Nog vandaag onderwerp van onderzoek en speculatie.
En speurtochten naar een mogelijke vindplaats.
Wie het apparaat vindt kan misschien God niet alleen zien maar ook met Hem praten.

 

Verpakking

Het geschiedenisboekje van de Joden bevat verrassende verhalen. Sommige ervan hebben wel een kop maar geen staart. Het verhaal van de ‘ark van het verbond’ is er een voorbeeld van. Vanaf Exodus 25 wil God tussen zijn volk in wonen. Daarom moet Mozes van het volk een vrijwillige bijdrage vragen. Want er moet een heiligdom, een tabernakel, worden gebouwd. Met een ark. Onder de ark wordt verstaan een kist van acaciahout, van binnen en buiten met goud overtrokken. Op het deksel moeten twee cherubim komen die, met het gezicht naar elkaar toe gewend maar gericht op het deksel, hun vleugels (engelenvleugels?) gespreid houden. In die kist moeten de tien geboden, in stenen gegrift, worden opgeborgen en zorgvuldig bewaard.

Communicatiedoos?

Vanaf vers 22 in datzelfde hoofdstuk volgt Gods aanwezigheidsbelofte. Deze is nog wat spectaculairder dan de veel aangehaalde landbeloftes. Het lijkt op een vroege introductie van video en radio. De letterlijke bijbeltekst luidt: En ik zal mij daar stellig aan U vertonen en van boven het deksel, en van tussen de twee cherubim die op de ark van het getuigenis zijn, met u spreken, ja over alles wat ik U over de zonen van Israel zal gebieden. Het apparaat moest in het Heilige der Heiligen van de tabernakel worden geplaatst. Ene Bezaleël maakt dan volgens Exodus 37 uiteindelijk deze voorwerpen. De stam Levi moet het instrument dragen.

Levensgevaarlijk

In Leviticus 16 volgt nog: 1 En de HEERE sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aäron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des HEEREN, en gestorven waren; 2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.

Geweld

Volgens Richteren 20 is het wonderlijke apparaat betrokken bij een burgeroorlog met de stam Benjamin. Het gaat over een verkrachting. De ark wordt te Bethel geraadpleegd als de eerste schermutselingen 22.000 plus 18.000 = 40.000 strijders hebben gekost. Uiteindelijk wordt door een hinderlaag Benjamin/Gibea verslagen. Dat gaat ten koste van 25.000 Benjaminieten. De adviezen van de ark vallen dus lelijk tegen. Althans in mensenlevens gerekend. Eén enkele verkrachting kost 65.000 doden. Uiteindelijk zijn de vrouwen voor Benjamin op en moet men zich maar nieuwe vrouwen halen (Richteren 21:21) door ze met geweld uit Siloh te deporteren. De morele winst is dus uiteindelijk verlies voor Siloh.

Goddelijke begeleiding

Het voorwerp bevindt zich oorspronkelijk op de berg Sinaï, de plek waar Mozes de tafelen der wet bewaart. De ark heeft verschillende namen, zoals ‘ark van Jahwe’, ‘ark van God’, ark van het getuigenis’ en ‘ark van de Verbondsakte’. Het apparaat begeleidt de Israëlieten op hun tocht door de woestijn. Het speelt een rol bij het oversteken van de rivier de Jordaan, het bezetten van Jericho en de intocht in Kanaän.

Antieke elektronica?

In wat de christenen het Oude Testament noemen wordt meerdere malen beschreven dat mensen die de Ark te dicht zijn genaderd door een ongeluk om het leven komen. De Filistijnen roven de ark, maar komen tot inkeer wanneer het apparaat zich als dodelijk voorwerp ontpopt. Uiteindelijk, na vele omzwervingen, brengt David de ark naar Jeruzalem. Zijn zoon Salomo plaatst hem op de heiligste plek in de Tempel.

Mysterie

Het is een raadsel wat er daarna met het voorwerp gebeurd is. Op de lijst met schatten die door Nebukadnezar uit de tempel geroofd worden, wordt de Ark niet genoemd. In het Oude Testament wordt het voorwerp nog een paar keer genoemd. De profeet Jeremia zegt tegen de inwoners van Jeruzalem dat zij over het verlies van de ark heen zullen komen. De Bijbel geeft echter geen enkele aanwijzing over wat er vervolgens met de ark gebeurd is. Het voorwerp verdwijnt, tussen 900 en 500 v. Chr., spoorloos.

Speculaties

Tot op vandaag zijn zowel de ark zelf als de verdwijning en de mogelijke vindplaats ervan bron van speculatie. Een paar voorbeelden: De joodse leraar Maimonides (Spanje, Córdoba) oppert dat Salomo de ark in een geheime ruimte onder de tempel verborgen heeft. De Ethiopische Kerk stelt dat zij de ark in haar bezit heeft. Onderzoekers beweren dat de ark door de Italianen is geroofd. Zelfs beweert iemand uit onze tijd dat hij weet waar de ark is. Maar hij mag het niet zeggen want de tijd is er volgens hem nog niet rijp voor.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten