Het Arabische volk. De Arabische landen. Noord-Afrika en het Arabisch schiereiland, tussen Afrika en Azië, links begrensd door de Rode Zee, rechts door de Perzische Golf en in het Noorden door Turkije.

· De regio wordt ook wel aangeduid als de Levant, het Midden-Oosten of het Nabije Oosten.
· Het Arabisch schiereiland is de bakermat van drie grote godsdiensten. In Israël, in het land Kanaän, Palestina of Israël, ontstaat de joodse religie. Ze is ongeveer 500 v. Chr. opgeschreven, volgens veel bronnen tijdens de Babylonische ballingschap, en gebaseerd op de enige God Jahweh.
· Eveneens in Israël ontstaat tussen 30 en 60 na Chr. het christendom. Het is gebaseerd op de leer van Jezus en wordt verder vormgegeven door Paulus.
· In wat nu Saoedi-Arabië heet ontstaat ± 630 n. Chr. de islam, n gebaseerd op de openbaringen van de profeet Mohámmed.
· Een groot deel van de wereldvoorraad aan de meest begeerde fossiele energiebron van de 20e eeuw, olie, bevindt zich onder het zand van de Arabische woestijn. Dat maakt Arabië in de 20e eeuw tot een strategisch belangrijk gebied voor oost en west. De tweeslachtige houding van westerse landen in het conflict tussen Israël en de Arabische wereld kan voor een deel door de behoefte aan olie worden verklaard.
· In de eeuwen na het ontstaan van de Islam bereikt de Arabische wereld zijn cultureel en militair hoogtepunt.

GEWELD

De Arabieren zijn onderling sterk verdeeld. De landen en volken hebben hun nomadische (bedoeïenenstammen) achtergrond nog niet van zich kunnen afschudden. Het gebrek aan een gemeenschappelijk beleid kan worden vergeleken met de situatie in de EU: er komt weinig van terecht.

Het gebied is door de eeuwen heen toneel geweest van veel oorlogen en bezet door uiteenlopende wereldmachten.
De Arabische stammen onderling behandelen elkaar niet zachtzinnig. De invoering van de islam is niet zonder geweld gegaan. Met het Koerdische volk is niet zorgvuldig omgegaan.

De recente oorlog tussen Irak en Iran heeft honderdduizenden mensenlevens gekost.
De verdrijving van de PLO uit Jordanië en Libanon kostte meer dan 20.000 Palestijnse opstandelingen het leven.

De levens van andersdenkenden worden binnen de diverse Arabische dictaturen niet altijd gerespecteerd. In Syrië is in de afgelopen jaren met grof geweld opgetreden tegen opstandelingen, met tienduizenden doden als gevolg.
In Soedan woedt al jaren een burgeroorlog. Arabisch-islamitische milities jagen op voornamelijk christelijke zwarten. Gesproken wordt over honderdduizenden slachtoffers vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw en ten minste 70.000 in 2004.

· Arabië telt in 2003 rond de 280 miljoen mensen. De groeiverwachting voor 2020 ligt op meer dan 400 miljoen.
· In de ontwikkeling van de Arabische wereld speelt het Israël-Palestinaconflict volgens veel bronnen een hoofdrol. Arabische landen kiezen, ondanks de interne tegenstellingen, altijd de zijde van de Palestijnen.
· De houding van de VS, Europa en het door het westen gesteunde Israël wordt als koloniserend en onderdrukkend ervaren. Door het overheersende gevoel van woede en afgunst zou de Arabische wereld zichzelf in een achterstandspositie plaatsen.
· Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw was het Verenigd Koninkrijk de dominante machtsfactor in Arabië. Het wegvallen van de steun die de Arabische landen tot de jaren ’90 genoten van de Sovjet-Unie, heeft geleid tot een ernstige verzwakking van de Arabische positie op het politieke wereldtoneel. De invloed van de VS is sindsdien sterk toegenomen.
· Nasser van Egypte wist in de jaren ’60 als politiek leider de hele Arabische wereld aan zich te binden. Daarna is er geen vergelijkbare leidersfiguur meer opgestaan. Saddam Hoessein was in de meeste landen van Arabië niet geliefd.

VN-RAPPORT

Een duidelijk overzicht van de stand van zaken in de Arabische wereld geeft een rapport van de Verenigde Naties (Arab Human Development Report 2002), gepubliceerd medio 2002. Het is op verzoek van de VN opgesteld door Arabische wetenschappers, onder wie de voormalige Jordaanse vice-premier Rima Khalif Hunaidi. Het geeft onder meer de volgende informatie:

v Arabië verkwanselt zijn oliemiljarden.
v Het ontzegt miljoenen onderdanen de fundamenteelste burgerrechten.
v 65 miljoen volwassen Arabieren, voornamelijk vrouwen, zijn analfabeet.
v 10 miljoen kinderen gaan niet naar school.
v Het niveau van het onderwijs laat te wensen over.
v Het werkloosheidspercentage is 3 x zo hoog als in de rest van de wereld.
v De helft van alle jonge Arabieren wil emigreren.

Het rapport bevat onthullende diagrammen over de graad van vrijheid in verschillende regio’s in de wereld, het analfabetisme en de leeftijdsstructuur.

Eind oktober 2003 verschijnt opnieuw een rapport van de VN over de Arabische wereld. Opnieuw is er forse interne kritiek. In beide rapporten wordt een deel van de schuld voor de problemen in de Arabische wereld gelegd bij de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël en de manier waarop de Arabische landen daarop reageren. Een uittreksel van het rapport van 2003 is aan te vragen op www.uno.org.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten